Upozornění pro studenty katedry sociologie a andragogiky a katedry žurnalistiky

úterý 5. únor 2019, 15:37

Katedra mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky a Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie se stěhují na budovu na tř. Svobody 8.
Výuka v LS na obou přesouvaných katedrách začíná pro prezenční studium 18. února (s týdenním odkladem vůči zbytku fakulty).

Studentům kombinovaného studia začíná výuka bez změny termínu již 11. února. I studentům prezenčního dvouoborového studia začíná výuka na druhém oboru, realizovaném na jiných než uvedených katedrách, dle platného harmonogramu 11. února 2019.

Zbytek harmonogramu akademického roku zůstává nezměněn – především pak termín zápisu a odzápisu předmětů!  
Žádost o dodatečný zápis a odzápis předmětů lze podat nejpozději do 19. března 2019