Výběrová řízení FF UP na obsazení pracovních míst akademických pracovníků a vedoucích kateder

středa 25. březen 2020, 15:11

Děkan Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vypisuje výběrová řízení FF UP na obsazení pracovních míst akademických pracovníků a vedoucích kateder.

Centrum jazykového vzdělávání

Pracovní zařazení: Lektorka/lektor 
Obor: Anglický jazyk
úvazek: 1,0; počet volných míst: 1
termín nástupu: 1. září 2020
Kvalifikační požadavky: vysokoškolské magisterské vzdělání v oboru; zkušenosti s individuální i skupinovou výukou dospělých; praxe ve výuce anglického jazyka
na VŠ; licence examinátora/-ky Oxford Test of English

Centrum judaistických studií

Pracovní zařazení: lektorka/lektor
Obor: Jewish Studies – výuka jazyků
úvazek: 0,5; počet volných míst: 1
termín nástupu: 1. září 2020
Kvalifikační požadavky: min. magisterské vzdělání; rodilý mluvčí moderní hebrejštiny (lvrit); pedagogické zkušenosti

Pracovní zařazení: docentka/docent
Obor: Jewish Studies – historie, filozofie
úvazek: 1,0; počet volných míst: 1
termín nástupu: 1. září 2020
Kvalifikační požadavky: úspěšně ukončené habilitační řízení se zaměřením
na židovské dějiny středověku a raného novověku, dějiny židovské filozofie a myšlení, dějiny Židů na Moravě, židovskou liturgii, rabínskou literaturu, hebrejské prameny; znalost biblické hebrejštiny, aramejštiny a arabštiny

Katedra anglistiky a amerikanistiky

Pracovní zařazení: odborná asistentka/odborný asistent 
Obor: Anglický jazyk – teorie a praxe tlumočení
úvazek: 0,5; počet volných míst: 1
termín nástupu: 1. září 2020
Kvalifikační požadavky: vzdělání Ph.D. v uvedeném oboru

Katedra asijských studií

Pracovní zařazení: odborná asistentka/odborný asistent
Obor: Sinologie/sociologie sinofonního světa
úvazek: 0,5; počet volných míst: 1
termín nástupu: 1. června 2020
Kvalifikační požadavky: publikační a vědecká činnost v oboru; grantová činnost
v oboru; administrativní zkušenosti; schopnost komunikovat v českém nebo anglickém jazyce na úrovni dané pozice
K požadovaným podkladům přihlášky doložte hodnocení svých pracovních výsledků (např.: na základě studentských evaluací, koncepce výuky a výzkumu); koncepci rozvoje sinologie a asijských studií na katedře v krátkodobém a dlouhodobém horizontu.

Pracovní zařazení: asistentka/ asistent
Obor: Japanologie
úvazek: 0,2; počet volných míst: 1
termín nástupu: 1. června 2020
Kvalifikační požadavky: publikační a vědecká činnost v oboru; schopnost komunikovat v českém nebo anglickém jazyce na úrovni dané pozice
K požadovaným podkladům přihlášky, taktéž doložte pedagogickou a výzkumnou koncepci.

Pracovní zařazení: lektorka/lektor
Obor: Čínština
úvazek: 1,0 počet volných míst: 1
termín nástupu: 1. srpna 2020
Kvalifikační požadavky: publikační a vědecká činnost v oboru; schopnost komunikovat v českém nebo anglickém jazyce na úrovni dané pozice
K požadovaným podkladům přihlášky doložte pedagogickou a výzkumnou koncepci.

Pracovní zařazení: lektorka/lektor
Obor: Vietnamistika
úvazek: 0,4; počet volných míst: 1
termín nástupu: 1. června 2020
Kvalifikační požadavky: publikační a vědecká činnost v oboru; schopnost komunikovat v českém nebo anglickém jazyce na úrovni dané pozice
K požadovaným podkladům přihlášky doložte pedagogickou a výzkumnou koncepci.

Pracovní zařazení: asistentka/asistent
Obor: Koreanistika
úvazek: 0,4;  počet volných míst: 2
termín nástupu: 1. června 2020
Kvalifikační požadavky: publikační a vědecká činnost v oboru; schopnost komunikovat v českém nebo anglickém jazyce na úrovni dané pozice
K požadovaným podkladům přihlášky doložte pedagogickou a výzkumnou koncepci.

Pracovní zařazení: odborná asistentka/odborný asistent
Obor: Korejská studia
úvazek: 1,0;  počet volných míst: 1
termín nástupu: 1. srpna 2020
Kvalifikační požadavky: publikační a vědecká činnost v oboru; zkušenosti v grantových projektech v uvedeném oboru; administrativní zkušenosti; schopnost komunikovat v českém nebo anglickém jazyce na úrovni dané pozice
K požadovaným podkladům přihlášky doložte hodnocení svých pracovních výsledků (např.: na základě studentských evaluací, koncepce výuky a výzkumu); koncepce rozvoje korejských studií v krátkodobém i dlouhodobém horizontu.

Katedra bohemistiky

Pracovní zařazení: odborná asistentka/odborný asistent
Obor: Bohemistika – knižní a mediální studia
úvazek: 1,0; počet volných míst: 1
termín nástupu: 1. července 2020
Kvalifikační požadavky: úspěšně ukončené doktorské vzdělání v některém z oborů: bohemistika, historie či knihověda; schopnost vést výuku v oborech/předmětech typografie, ediční praxe, knižní studia, mediální studia; publikační činnost v oboru; schopnost učit a přednášet v anglickém jazyce; zkušenost s řízením týmů a projektových týmů

Pracovní zařazení: odborná asistentka/odborný asistent
Obor: Fonetika a fonologie a korpusová lingvistika 
úvazek: 1,0; počet volných míst: 1
termín nástupu: 1. července 2020
Kvalifikační požadavky: úspěšně ukončené doktorské vzdělání v oboru: český jazyk, případně slovanské jazyky či obecná jazykověda; praxe s výukou disciplín fonetika
a fonologie, korpusová lingvistika; publikační činnost v oboru; zkušenosti s podáváním a vedením projektů; schopnost přednášet v anglickém jazyce; předpoklady k týmové práci

Katedra dějin umění

Pracovní zařazení: odborná asistentka/odborný asistent
Obor: Umění raného novověku
úvazek: 0,5; počet volných míst: 1
termín nástupu: 1. října 2020
Kvalifikační požadavky: úspěšně ukončené doktorské studium v oboru dějin umění: min. 5 let praxe v oboru od ukončení doktorského studia; publikační a vědecká činnost; pedagogické zkušenosti na české či zahraniční VŠ výhodou; aktivní znalost minimálně jednoho světového jazyka; zkušenosti s grantovými projekty a jejich řešením; zkušenosti s editorskou a redakční činností; výborné organizační schopnosti a schopnost týmové práce; dobré komunikační dovednosti, zkušenosti s popularizací oboru výhodou

Katedra divadelních a filmových studií

Pracovní zařazení: odborná asistentka/odborný asistent
Obor: Dějiny a teorie divadla, teatrality a performativity
úvazek: 0,5 (zástup na dobu určitou); počet volných míst: 1
termín nástupu: 1. září 2020
Kvalifikační požadavky: vzdělání Ph.D. v uvedeném oboru nebo krátce před úspěšným ukončením doktorského studia

Pracovní zařazení: odborná asistentka/odborný asistent
Obor: Dějiny a teorie divadla, teatrality a performativity
úvazek: 1,0; počet volných míst: 1
termín nástupu: 1. září 2020
Kvalifikační požadavky: vzdělání Ph.D. v uvedeném oboru nebo krátce před úspěšným ukončením doktorského studia

Pracovní zařazení: odborná asistentka/odborný asistent
Obor: Filmová studia, dějiny filmu a/nebo teorie filmu a audiovizuální kultury
úvazek: 1,0; počet volných míst: 1
termín nástupu: 1. září 2020
Kvalifikační požadavky: vzdělání Ph.D. v uvedeném oboru nebo krátce před úspěšným ukončením doktorského studia

Pracovní zařazení: vědecká pracovnice/vědecký pracovník
Obor: Audiovizuální kultura a performativní umění
úvazek: 0,5; počet volných míst: 1
termín nástupu: 1. září 2020
Kvalifikační požadavky: úspěšně ukončené habilitační řízení nebo  doktorské vzdělání  s brzkou perspektivou zahájení habilitační řízení v oboru nebo příbuzném oboru

Katedra historie

Pracovní zařazení: odborná asistentka/odborný asistent
Obor: Historie (dějiny 19. století; s případnými přesahy i do 20. století)
úvazek: 1,0; počet volných míst: 1
termín nástupu: 1. září 2020
Kvalifikační požadavky: vzdělání Ph.D. v oboru historie (či odevzdaná dizertační práce před konáním výběrového řízení); publikační činnost; pedagogické působení na VŠ; schopnost vyučovat v anglickém jazyce; projektový potenciál

Pracovní zařazení: odborná asistentka/odborný asistent 
Obor: Historie (dějiny středověku – zaměření na vrcholný středověk)
úvazek: 0,3; počet volných míst: 1
termín nástupu: 1. září 2020
Kvalifikační požadavky: vzdělání Ph.D. v oboru historie; publikační činnost; pedagogická praxe; schopnost vyučovat v anglickém jazyce; projektový potenciál; předpoklady k odbornému růstu

Katedra mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky

Pracovní zařazení: asistentka/asistent; odborná asistentka/odborný asistent
Obor: Žurnalistika/Mediální studia 
úvazek: 1,0;  termín nástupu: 1. června 2020
Kvalifikační požadavky: vysokoškolské vzdělání v oboru Mediální studia či oboru příbuzném (nejlépe Ph.D. či těstě před úspěšným ukončením studia); publikační činnost a pedagogická praxe zaměřená na otázky mediální socializace, sociologii sportu, sociálněvědní paradigmata, gender studies (vítána i pracovní zkušenost s analýzou medií); aktivní znalost anglického jazyka; znalost dalšího světového jazyka výhodou

Pracovní zařazení: asistentka/asistent; odborná asistentka/odborný asistent
Obor: Žurnalistika/Mediální studia
úvazek: 0,5; počet volných míst: 1
termín nástupu: 1. září 2020
Kvalifikační požadavky: vysokoškolské vzdělání v oboru Mediální studia či oboru příbuzném (nejlépe Ph.D. či těstě před úspěšným ukončením studia); publikační činnost a pedagogická praxe zaměřená na zpravodajství a publicistiku a dějiny české žurnalistiky; praxe v médiích (vítána i pracovní zkušenost s analýzou medií); aktivní znalost anglického jazyka; znalost dalšího světového jazyka výhodou

Pracovní zařazení: odborná asistentka/odborný asistent
Obor: Žurnalistika/Mediální studia
úvazek: 0,5; počet volných míst: 1
termín nástupu: 1. ledna 2021
Kvalifikační požadavky: úspěšně ukončené doktorské vzdělání v oboru Mediální studia či oboru příbuzném; publikační činnost a pedagogická praxe zaměřená na mediální studia, zejména analýzu mediálních systémů a mediálních obsahů, včetně zkušenosti s analýzou medií; aktivní znalost anglického jazyka; znalost dalšího světového jazyka výhodou

Katedra muzikologie

Pracovní zařazení: profesorka/profesor
Obor: Muzikologie se zaměřením na historickou hudební vědu
úvazek: 0,6; počet volných míst: 1
termín nástupu: 1. září 2020
Kvalifikační požadavky: jmenování profesorem v oboru Muzikologie či příbuzném oboru; pedagogické schopnosti; doložitelná vědecká a publikační činnost (včetně aktivní účasti na zahraničních konferencích); aktivní znalost anglického a německého jazyka

Katedra nederlandistiky

Pracovní zařazení: odborná asistentka/odborný asistent
Obor: Nederlandistika
úvazek: 0,25; počet volných míst: 1
termín nástupu: 1. září 2020
Kvalifikační požadavky: úspěšně ukončené doktorské studium ve filologickém oboru; praxe v oboru; publikační činnost; dobrá znalost českého a nizozemského jazyka.

Katedra obecné lingvistiky

Pracovní zařazení: odborná asistentka/odborný asistent 
Obor: Obecná lingvistika
Úvazek: 1,0; termín nástupu: 1. září 2020
Kvalifikační požadavky: úspěšně ukončené doktorské studium v oboru obecná lingvistika; oblasti požadované kvalifikace uchazeče: kvantitativní lingvistika; komputační lingvistika, lingvistický data-mining, tvorba lingvistického softwaru; výhodou je interdisciplinární přesah (např.: bakalářské či magisterské vzdělání z výpočetních věd); orientace v oblasti Digital Humanities

Katedra psychologie

Pracovní zařazení: odborná asistentka/odborný asistent
Obor: Obecná či pedagogická psychologie
úvazek: 0,2; počet volných míst: 1
termín nástupu: 1. září 2020
Kvalifikační požadavky: úspěšně ukončené doktorské studium v oboru obecná
či pedagogická psychologie; publikační činnost v oborech pedagogická či klinická psychologie; aktivní znalost anglického jazyka; min. 5 let praxe na univerzitě

Katedra romanistiky

Pracovní zařazení: pedagogicko-vědecká/ý pracovnice/k
Obor: Latinskoamerická literatura, španělská filologie
úvazek: 1,0; počet volných míst: 1
termín nástupu: 1. června 2020
Kvalifikační požadavky: úspěšně ukončené doktorské studium v oboru španělská filologie; aktivní publikační činnost v oboru; aktivní výzkum a inovace v příslušné oblasti; doktorské a postgraduální výukové zkušenost; zkušenosti s přípravou
a předkládáním akademických projektů vítány

Pracovní zařazení: asistentka/asistent
Obor: Francouzská lingvistika (odborný jazyk), francouzská filologie se zaměřením na hospodářskou praxi
úvazek: 0,3; počet volných míst: 1
termín nástupu: 1. června 2020
Kvalifikační požadavky: úspěšné ukončené magisterské vzdělání v oboru francouzská filologie; zahájené doktorské studium; předpokládaný kariérní růst; publikační činnost a inovace v příslušné oblasti; výukové zkušenosti; zkušenosti s přípravou a předkládáním akademických projektů vítány.

 

Vedoucí kateder:

  • Divadelních a filmových studií
  • Aplikované ekonomie

s nástupem od 1. září 2020
Kvalifikační požadavky: VŠ vzdělání v oboru; ukončené doktorské vzdělání; profesionální předpoklady pro práci v pedagogickém a vědeckém týmu pracoviště; zkušenosti s vedením týmu lidí; zkušenost s psaním projektů; morální bezúhonnost.

 

Přihlášky do výběrového řízení doložené strukturovaným životopisem, dokladem o dosaženém vzdělávání, přehledem praxe, vědecké a publikační činnosti a plánem rozvoje zasílejte na email: personalni.ff@upol.cz, a to nejpozději do 24. dubna 2020.

Univerzita Palackého v Olomouci zpracovává osobní údaje uchazeče o zaměstnání podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - dále jen „nařízení“), a to jako správce osobních údajů. Více informací na www.upol.cz/univerzita/ochrana-osobnich-udaju.

Zpět