Výzva k předkládání projektů na mobilitu akademických pracovníků FF UP a zahraničních hostů FF UP

pondělí 2. říjen 2017, 12:47

Finančně budou podpořeny tyto projekty:

I. Mobilita akad. pracovníků FF UP zaměřená na výzkum

Bude poskytnuta finanční podpora na výzkum na zahraničních institucích formou cestovního příkazu1 za těchto podmínek:

  • Max. výše finanční podpory do 1 měsíce 2000 Kč/den; každý další den 1000 Kč/den.
  • Podpora musí být využita na vytvoření výstupů bodovaných v RIVu, (tzn. záznamy v rámci ERIH, SCOPUS, WoS či bodované monografie).
  • Rukopis musí být odevzdán na ZO FF do půl roku od uskutečněné mobility.

Náležitosti žádosti: prosím odešlete formulář e-mailem na ZO FF (J. Hořáková) do 2. 12. 2017.

II. Podpora výjezdů akad. pracovníků FF UP na konference v zahraničí

Bude poskytnut příspěvek na cestovní výlohy spojené s cestou a pobytem na konferenci2 za těchto podmínek:

  • Aktivní účast na konferenci mezinárodního významu
  • Max. výše finanční podpory na konferenci 15.000,- Kč
  • Výstupy z konference musí být publikovány v databázových časopisech
  • Rukopis musí být odevzdán na ZO FF do půl roku od uskutečněné mobility.

Náležitosti žádosti: prosím odešlete formulář e-mailem na ZO FF (J. Hořáková) do 1. 12. 2017.

III. Podpora zahraničních hostů na FF UP

  • Podpora se poskytuje do max. výše 15 000,- Kč

Náležitosti žádosti: individuální žádosti o podporu jednotlivých návštěv odevzdávejte průběžně na ZO FF (J. Hořáková).
Žádost musí obsahovat iniciály hosta, délku, důvod a program návštěvy, požadovanou částku a předpoklad celkových nákladů.

Výsledky žádostí

o zahraniční mobilitu akad. pracovníků FF UP (I., II.) budou uveřejněny 15. 12. 2017, žádosti o podporu hostů na FF UP budou vyhodnocovány průběžně. U všech projektů je možné kofinancování z jiných zdrojů.