Výzva k předkládání projektů na podporu vydávání publikací, periodik a disertačních prací 2021

Pátek 6. listopad 2020, 15:49

Proděkanka pro vědu a výzkum vypisuje výzvu k předkládání projektů v rámci rozvojového projektu MŠMT na podporu vydávání publikací, periodik a disertačních prací na rok 2021 v následujících kategoriích:

  • Podpora časopisů vydávaných v cizích jazycích
  • Podpora publikací v zahraničních nakladatelstvích
  • Podporu publikace obhájených disertačních prací

Deadline pro podání žádostí:
Všechny výše uvedené žádosti je třeba podat elektronicky k rukám paní Jany Kopečné (jana.kopecna@upol.cz) nejpozději do 13. prosince 2020.

 

Výsledky rozhodnutí:
Výsledky rozhodnutí budou zveřejněny nejpozději do 23. ledna 2021.

Bližší informace a formuláře

Zpět