Aspekt - zpravodaj FF

Aspekt je pravidelný newsletter FF UP vycházející v elektronické podobě dvakrát za semestr. Zpravidla jedenkrát za ak. rok vychází také tištěné číslo distribuováné přímo studentům, zaměstnancům a návštěvníkům FF UP v prostorách fakulty.
Newsletter je realizován studenty ve spolupráci s děkanátem FF UP. Aspekt nabízí rozhovory se zaměstnanci, absolventy a studenty FF UP, prezentuje aktuální grantové projekty a kulturní akce, zabývá se také technologiemi v akademické sféře a životem akademické obce.