Pracovní nabídky, stáže

Praocovní nabídky pro absolventy najdete na http://absolventi.upol.cz/prace-1