Prof. PhDr. Ivan Blecha, CSc.

Avatar
Contact

585633182

Katedra filozofie

Filozofická fakulta

Křížkovského 12

3.32

profesor

piholosophy of 20. century phenomenology modern czech philosophy

Office Hours:
Regular Room number: Comment:
Wednesday 14:00–15:00 3.32 V případě potřeby i po domluvě
Thursday 08:30–09:30 3.32 V případě potřeby i po domluvě

Functions & membership in academic & non academic bodies:

  • Vedoucí katedry/ústavu/kliniky (1. 9. 1998 – )

Vědecká rada

  • Vědecká rada Filosofické fakulty Masarykovy Univerzity (člen, 2005–2010)
  • Vědecká rada Fakulty humanitních studií UK v Praze (člen, 2009–2010)

Redakční rada

  • Orbis phaenomenologicus - nakladatelství Königshausen/Neumann (člen, 1994–)
  • Filosofický časopis (člen, 1999–)

Oborová rada

  • Oborová rada Katedry filosofie Univerzity Pardubice (člen, 2009–)
  • Oborová rada pro filosofii - FF MU v Brně (člen, 2006–)
  • Oborová rada pro filosofii - FF UP v Olomouci (předseda, 1998–)

Jiné komise a orgány

  • Etická komise Univerzity Palackého (předseda, 2009–)
  • Akreditační komise MŠMT - obor filosofie (místopředseda, 2005–2011)
ČLÁNEK
Blecha I. Husserl, Prostějov a Židé. Kritika & Kontext. 2020.
Blecha I. Cézanne ve filosofii Martina Heideggera. Filosofický časopis. 2015.
Blecha I. Figuren, Orte und die Segmentierung des Kontinuums. Husserl und Francastel. Czech and Slovak Journal of Humanities. 2013.
Blecha I. Osudová setkání Karla Flosse. Reflexe. 2013.
Blecha I. Phänomenologie und "der Gottesgesichtspunkt". Filosofický časopis. 2010.
Blecha I. Vědomí ve fenomenologii. Anthropos. 2010.
Blecha I. Filosofie, věda a víra. Filosofický časopis. 2008.
Blecha I., Kamhal D. O fenoménoch a slovách. Ostium - internetový časopis pre humanitné odbory. 2008.
Blecha I. Pravidla dělají vědu. Dingir : časopis o sektách, církvích a nových náboženských hnutích. 2008.
Blecha I. A přece se točí! Věda, realita a relativismus. Kulturní týdeník A2. 2007.
Blecha I. Nietzsche in der tschechischen Phänomenologie. Studia Phaenomenologica. 2007.
Blecha I. Nietzsche in der tschechischen Phänomenologie. Patočka und die Frage nach dem Sinn. Nietzsche in der tschechischen Phänomenologie. Patočka und die Frage nach dem Sinn. 2007.
Blecha I. Věda a akademická svoboda. Žurnál Univerzity Palackého Olomouc. 2007.
Blecha I. Postmoderner Relativismus und phänomenologischer Perspektivismus. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philosophica - Aesthetica, Philosophica. 2005.
Blecha I. Postmoderner Relativismus und Phänomenologischer Perspektivismus. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philosophica - Aesthetica, Historia Artium. 2005.
Blecha I. Fenomenologia Jana Patočki. Anthropos. 2004.
Blecha I., Peregrin J. Fenomenologie a (post)analytická filosofie. Organon F. 2004.
Blecha I. Husserlovy Ideje. Lidové noviny. 2004.
Blecha I. Postmoderní situace v dějepisectví aneb Mysliti jako Třeštík. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philosophica - Aesthetica, Philosophica. 2003.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Blecha I. Heidegger a Le Corbusier. In Pučerová K. (Eds.) Za pravdu. 2019.
Blecha I., Daniel L. Starořecké FYSIS a PERAS a rozcestí mezi uměním a vědou kolem roku 1600. In Švácha R. (Eds.) Věda a umění. 2017.
Blecha I. Fenomenologie a transcendentální humanismus. Interkulturalita a rómska národnostná menšina v sociálných a pedagogických súvislostiach. 2008.
Blecha I. Fenomenologie a transcendentální humanismus. InteRRa 5. Interkulturalita a rómska národnostná menšina v sociálných a pedagogických súvislostiach. Zborník z medzinárodnej vedeckej konference. 2008.
Blecha I. Tolerance, nebo respekt? InteRRa 5. Interkulturalita a rómska národnostná menšina v sociálných a pedagogických súvislostiach. Zborník z medzinárodnej vedeckej konference. 2008.
Blecha I. Olomouc filosofická. Historická črta. Filozofia i czas przesły. 2005.
Blecha I. O nutném spojení. Kant redivivus. 2004.
Blecha I. Kant a postfenomenologiczny antyrealizm. Wokol Badan logicznych. 2003.
Krejčí A. Česká reflexe pragmatismu v díle Karla Čapka. In BLECHA I. (Eds.) Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philosophica. 2000.
KNIHA - CELEK
Horáček M., Bayer K., Haderka O., Lemr K., Lemr K., Macurová Z., Pavlíček M., Waisser P., Zapletalová J., Blecha I. Manuál doktorského studijního programu Dějiny umění, památková péče a technologie pro materiálové průzkumy: Využití technologií v uměleckohistorické praxi. In Horáček M. (Eds.) 2020.
Blecha I. Proměny fenomenologie. Úvod do Husserlovy filosofie. Proměny fenomenologie. Úvod do Husserlovy filosofie. 2007.
Blecha I. Filosofie. Filosofie. 2004.
Blecha I. Edmund Husserl a česká filosofie. Edmund Husserl a česká filosofie. 2003.
KAPITOLA V KNIZE
Blecha I. Expresionismus a politizace estetična. Paulo Floss octogenario. 2020.
Blecha I. Husserlův Platón. In Pavlincová H. (Eds.) Filosofie jako životní cesta. Ad honorem Jan Zouhar. 2020.
Blecha I. Heideggerova cesta k fundamentálnej ontológii. In Leško V. (Eds.) Heideggera a metafyzika v 20. storočí. 2018.
Blecha I. Politická existence u Patočky a Heideggera. Heidegger v Česku, Pol'sku a na Slovensku. 2018.
Blecha I. Kant a hermeneutická ontológia. Heidegger a novoveká metafyzika. 2017.
Blecha I. Francastel und die Phänomenologie. Kontexte des Leiblichen. 2016.
Blecha I. Stretnutie s Protagorom vo fenomenologickom kontexte. In Leško V. (Eds.) Heidegger, metafyzika a Gréci. 2016.
Blecha I. Patočka a otázka po smyslu. In Leško V. (Eds.) Patočka a filozofia 20. storočia. 2015.
Blecha I. Pojem světa u Finka a Patočky. In Leško V. (Eds.) Patočka a filozofia 20. storočia. 2015.
Blecha I. Pojetí tělesnosti a dějin u Patočky a Landgrebeho. In Leško V. (Eds.) Patočka a filozofia 20. storočia. 2015.
Blecha I. Proces jevení u Husserla a u Patočky. In Leško V. (Eds.) Patočka a filozofia 20. storočia. 2015.
Blecha I. Patočka a Bolzano. In Leško V. (Eds.) Patočka a novoveká filozofie. 2014.
Blecha I. Patočkova Antigoné. Patočka a grécka filozofia. 2013.
BLECHA I. Věda ve veřejném prostoru a ve filosofické diskusi. Věda kontra iracionalita. 2012.
BLECHA I. Полис и естественный мир в феноменологической философии Яна Паточки. Европа и пост-европа. Постевропейская эпоха и её духовные проблемы. 2011.
BLECHA I. Edmund Husserl a jeho filosofie. Edmund Husserl a jeho filosofie. 2011.
BLECHA I. Senzibilita a racionalita. Pojetí člověka v dějinách a současnosti filosofie. II. Od Kanta po současnost. 2011.
Blecha I. Phänomenologische Grundlagen der Strukturontologie. In . (Eds.) Heinrich Rombach. Strukturontologie - Bildphilosophie - Hermetik. 2010.
Blecha I. Edmund Husserl a fenomenologická filosofie. In . (Eds.) Svědectví filosofie. Ohlédnutí za 20. stoletím. 2009.
Blecha I. Fenomenologie a "pohled božího oka". In . (Eds.) Návrat metafyziky? Diskuse o metafyzice ve filosofii 20. a 21. století. 2009.
Blecha I. Josef Ludvík Fischer. Osobnosti Olomouckého kraje 1850-2008. 2008.
Blecha I. Das Weltganze und die Endlichkeit der menschlichen Existenz. Zur Dialektik des kosmologischen Denkens bei Eugen Fink. Eugen Fink. Sozialphilosophie, Anthropologie, Kosmologie, Pädagogik, Methodik. 2006.
Blecha I. Das Weltganze und die Endlichkeit der menschlichen Existenz. Zur Dialektik des kosmologischen Denkens bei Eugen Fink. In Böhmer A. (Eds.) Eugen Fink. Sozialphilosophie, Anthropologie, Kosmologie, Pädagogik, Methodik. 2006.
Blecha I. Edmund Husserl. Lexikon deutschmährischer Autoren. Nachträge zum LDA 2003. 2006.
Blecha I. Fenomenologická podnož v hermeneutice - Gadamerův Husserl. Filozofia dejín filozofie III. 2003.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Blecha I. Heidegger a Mahler. 2020.
Blecha I. Heidegger a moderna. 2020.
Blecha I. Husserl a Francastel. 2018.
Blecha I. Cézanne u Heideggera. 2014.
Blecha I. Co je filosofie? Co je filosofie? 2008.
Blecha I. Fenomenologie v kontextu současné filosofie. Fenomenologie v kontextu současné filosofie. 2008.
Blecha I. Vývoj fenomenologické filosofie. Vývoj fenomenologické filosofie. 2008.
Blecha I. Co je fenomenologie? Co je fenomenologie? 2007.
Blecha I. Pojem jazyka u Martina Heideggera. Pojem jazyka u Martina Heideggera. 2007.
Blecha I. Postmoderner Relativismus und phänomenologischer Perspektivismus. Postmoderner Relativismus und phänomenologischer Perspektivismus. 2004.
Blecha I. Předjazyková zkušenost a jazykové hry. Předjazyková zkušenost a jazykové hry. 2004.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Tkačíková D., Jedličková L., Müller M., Blecha I. Kontinentální filozofie v minulosti a současnosti II. 2020.
Jedličková L., Müller M., Bureš O., Blecha I. Kontinentální filozofie v minulosti a současnosti. 2019.
SBORNÍK - CELEK
Fenomenologie v pohybu. In Blecha I. (Eds.) Fenomenologie v pohybu. 2003.
AUDIOVIZUÁLNÍ MATERIÁL
Blecha I. Jan Patočka. Jan Patočka. 2008.
Blecha I., Hagedorn L., Chvatík I. Heretyk. Życie i dzieło Jana Patoczki. Heretyk. Życie i dzieło Jana Patoczki. 2005.
Blecha I. Nový obraz světa se rodil na Hané. Nový obraz světa se rodil na Hané. 2005.
RECENZE
Blecha I. Mária Danielová: Mysl ruky. Filosofický časopis. 2020.
Blecha I. Jakub Trnka: Kant a Husserl o zkušenosti. Filosofický časopis. 2019.
Blecha I. Karel Novotný: Relevance subjektivity. Filosofický časopis. 2019.
Ostatní odborná publikace (RIV)
Horáček M., Blecha I., Bayer K., Haderka O., Lemr K., Lemr K., Pavlíček M., Macurová Z., Waisser P., Zapletalová J. Manuál doktorského studijního programu Dějiny umění, památková péče a technologie pro materiálové průzkumy: Využití technologií v uměleckohistorické praxi. In Horáček M. (Eds.) 2020.
Horáček M., Blecha I., Bayer K., Haderka O., Lemr K., Lemr K., Pavlíček M., Macurová Z., Waisser P., Zapletalová J. Manuál doktorského studijního programu Dějiny umění, památková péče a technologie pro materiálové průzkumy: Využití technologií v uměleckohistorické praxi. In Horáček M. (Eds.) 2020.
PROJEKT
Tkačíková D., Jedličková L., Müller M., Blecha I. Reflexe současných aktualizací vybraných směrů kontinentální filozofie 2. Filozofická fakulta UPOL. 2020.
Jedličková L., Bureš O., Müller M., Blecha I. Reflexe současných aktualizací vybraných směrů kontinentální filozofie. Filozofická fakulta UPOL. 2019.
PŘEKLAD
BLECHA I. Skica života E. Husserla. Edmund Husserl a jeho filosofie. 2011.
Current courses
Course title Department/Abbrev. Semester Type Classes
MA Thesis Defense KFI/OMDP ZS 0
MA Thesis Defense KFI/OMDP LS 0
Philosophy - MA State Exam KFI/SZZK ZS 0
Philosophy - MA State Exam KFI/SZZK LS 0
MA Thesis - Consultations KFI/DPK ZS 0
MA Thesis - Consultations KFI/DPK LS 0
MA Thesis Defense KFI/MADP ZS 0
MA Thesis Defense KFI/MADP LS 0
MA Thesis Seminar KFI/MDS1 ZS Se 0
MA Thesis Seminar KFI/MDS1 LS Se 0
Philosophy - MA State Exam KFI/MSZK ZS 0
Philosophy - MA State Exam KFI/MSZK LS 0
Philosophical Anthropology KFI/NFCL ZS 0
Metaphysics KFI/NMET LS 2
Selected Topics in Philosophical Antropology 1 (Introduction into Phenomenology) KFI/NPCL1 ZS Se 2
Selected Topics in Philosophical Antropology 2 (Czech Philosophy in the 20th Century) KFI/NPCL2 LS Se 2
Philosophy for PhD Students 1 KFI/91AF1 ZS 2
Philosophy for PhD Students 2 KFI/91AF2 LS 2
Specialised Seminar KFI/91ASS LS 0
Publication Activity KFI/91BHP ZS 0
Publication Activity KFI/91BHP LS 0
Publication Activity KFI/91BKD ZS 0
Publication Activity KFI/91BKD LS 0
Publication Activity KFI/91BKZ ZS 0
Publication Activity KFI/91BKZ LS 0
Překlad odborného textu do ciz. jaz. KFI/91BPT ZS 0
Překlad odborného textu do ciz. jaz. KFI/91BPT LS 0
Publication Activity KFI/91BP1 ZS 0
Publication Activity KFI/91BP1 LS 0
Publication Activity KFI/91BP2 ZS 0
Publication Activity KFI/91BP2 LS 0
Publication Activity KFI/91BP3 ZS 0
Publication Activity KFI/91BP3 LS 0
Publication Activity KFI/91BP4 ZS 0
Publication Activity KFI/91BP4 LS 0
Publication Activity KFI/91BSP ZS 0
Publication Activity KFI/91BSP LS 0
Internship Abroad of up to 7 Days KFI/91CZA ZS 0
Internship Abroad of up to 7 Days KFI/91CZA LS 0
Internship Abroad of up to 30 Days KFI/91CZB ZS 0
Internship Abroad of up to 30 Days KFI/91CZB LS 0
Internship Abroad over 30 Days KFI/91CZC ZS 0
Internship Abroad over 30 Days KFI/91CZC LS 0
Lecture at the Unity of Philosophers KFI/92AJF LS 0
Oponentura bakalářské práce 1 KFI/94OB1 ZS 0
Oponentura bakalářské práce 1 KFI/94OB1 LS 0
Oponentura bakalářské práce 2 KFI/94OB2 ZS 0
Oponentura bakalářské práce 2 KFI/94OB2 LS 0
The Evaluation of Essays from the Philosophical Competition "Nebojme se myslet" KFI/94OES ZS 0
The Evaluation of Essays from the Philosophical Competition "Nebojme se myslet" KFI/94OES LS 0
Learning in the PhD KFI/94VP1 ZS 0
Learning in the PhD KFI/94VP1 LS 0
Learning in the PhD 2 KFI/94VP2 ZS 0
Learning in the PhD 2 KFI/94VP2 LS 0
Delivery of the Part of PhD Theses 1 KFI/95DP1 ZS 0
Delivery of the Part of PhD Theses 1 KFI/95DP1 LS 0
Delivery of the Part of PhD Theses 2 KFI/95DP2 ZS 0
Delivery of the Part of PhD Theses 2 KFI/95DP2 LS 0
Delivery of the Part of PhD Theses 3 KFI/95DP3 ZS 0
Delivery of the Part of PhD Theses 3 KFI/95DP3 LS 0
Delivery of PhD Theses KFI/95DP4 ZS 0
Delivery of PhD Theses KFI/95DP4 LS 0
PhD Thesis KFI/95TDZ ZS 0
PhD Thesis KFI/95TDZ LS 0
Introduction to Phenomenology 2 DVU/AFB2 LS 0

Doctoral study on UP

Name Faculty Study programme Year of completion
JEDLIČKOVÁ FIF Filozofie - čtyřletý 2020
DOBIÁŠOVÁ FIF Filozofie 2016
DOŠEK FIF Filozofie 2015
KLEČKOVÁ FIF Filozofie 2017
ĎURĎOVIČ FIF Filozofie 2011
JEŠKO FIF Filozofie 2012
List contains doctoral study graduates