Prof. PhDr. Ivan BLECHA, CSc.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585633182

Katedra filozofie

Filozofická fakulta

Křížkovského 12

3.32

profesor

filosofie 20. století fenomenologie současná česká filosofie

Konzultační hodiny:
Pravidelné Místnost: Poznámka:
středa 14:00–15:00 3.32 V případě potřeby i po domluvě
čtvrtek 08:30–09:30 3.32 V případě potřeby i po domluvě

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

  • Vedoucí katedry/ústavu/kliniky (1. 9. 1998 – )

Vědecká rada

  • Vědecká rada Filosofické fakulty Masarykovy Univerzity (člen, 2005–2010)
  • Vědecká rada Fakulty humanitních studií UK v Praze (člen, 2009–2010)

Redakční rada

  • Orbis phaenomenologicus - nakladatelství Königshausen/Neumann (člen, 1994–)
  • Filosofický časopis (člen, 1999–)

Oborová rada

  • Oborová rada Katedry filosofie Univerzity Pardubice (člen, 2009–)
  • Oborová rada pro filosofii - FF MU v Brně (člen, 2006–)
  • Oborová rada pro filosofii - FF UP v Olomouci (předseda, 1998–)

Jiné komise a orgány

  • Etická komise Univerzity Palackého (předseda, 2009–)
  • Akreditační komise MŠMT - obor filosofie (místopředseda, 2005–2011)
KNIHA - CELEK
Horáček M., Bayer K., Haderka O., Lemr K., Lemr K., Macurová Z., Pavlíček M., Waisser P., Zapletalová J., Blecha I. Manuál doktorského studijního programu Dějiny umění, památková péče a technologie pro materiálové průzkumy: Využití technologií v uměleckohistorické praxi. In Horáček M. (Eds.) 2020.
Blecha I. Proměny fenomenologie. Úvod do Husserlovy filosofie. Proměny fenomenologie. Úvod do Husserlovy filosofie. 2007.
Blecha I. Filosofie. Filosofie. 2004.
Blecha I. Edmund Husserl a česká filosofie. Edmund Husserl a česká filosofie. 2003.
KAPITOLA V KNIZE
Blecha I. Francastel und die Phänomenologie. Kontexte des Leiblichen. 2016.
Blecha I. Politická existence u Patočky a Heideggera. Heidegger v Česku, Pol'sku a na Slovensku. 2018.
Blecha I. Edmund Husserl a fenomenologická filosofie. In . (Eds.) Svědectví filosofie. Ohlédnutí za 20. stoletím. 2009.
Blecha I. Expresionismus a politizace estetična. Paulo Floss octogenario. 2020.
Blecha I. Das Weltganze und die Endlichkeit der menschlichen Existenz. Zur Dialektik des kosmologischen Denkens bei Eugen Fink. In Böhmer A. (Eds.) Eugen Fink. Sozialphilosophie, Anthropologie, Kosmologie, Pädagogik, Methodik. 2006.
Blecha I. Pojem světa u Finka a Patočky. In Leško V. (Eds.) Patočka a filozofia 20. storočia. 2015.
BLECHA I. Полис и естественный мир в феноменологической философии Яна Паточки. Европа и пост-европа. Постевропейская эпоха и её духовные проблемы. 2011.
Blecha I. Patočka a Bolzano. In Leško V. (Eds.) Patočka a novoveká filozofie. 2014.
Blecha I. Husserlův Platón. In Pavlincová H. (Eds.) Filosofie jako životní cesta. Ad honorem Jan Zouhar. 2020.
BLECHA I. Věda ve veřejném prostoru a ve filosofické diskusi. Věda kontra iracionalita. 2012.
Blecha I. Moje cesta k Heideggerovi. Mosty a řeka. Sborník Jiřímu Michálkovi k 80. narozeninám. 2021.
Blecha I. Phänomenologische Grundlagen der Strukturontologie. In . (Eds.) Heinrich Rombach. Strukturontologie - Bildphilosophie - Hermetik. 2010.
Blecha I. Heideggerova cesta k fundamentálnej ontológii. In Leško V. (Eds.) Heideggera a metafyzika v 20. storočí. 2018.
Blecha I. Proces jevení u Husserla a u Patočky. In Leško V. (Eds.) Patočka a filozofia 20. storočia. 2015.
Blecha I. Pojetí tělesnosti a dějin u Patočky a Landgrebeho. In Leško V. (Eds.) Patočka a filozofia 20. storočia. 2015.
Blecha I. Patočka a otázka po smyslu. In Leško V. (Eds.) Patočka a filozofia 20. storočia. 2015.
Blecha I. Josef Ludvík Fischer. Osobnosti Olomouckého kraje 1850-2008. 2008.
Blecha I. Patočkova Antigoné. Patočka a grécka filozofia. 2013.
Blecha I. Fenomenologická podnož v hermeneutice - Gadamerův Husserl. Filozofia dejín filozofie III. 2003.
Blecha I. Edmund Husserl. Lexikon deutschmährischer Autoren. Nachträge zum LDA 2003. 2006.
Blecha I. Kant a hermeneutická ontológia. Heidegger a novoveká metafyzika. 2017.
Blecha I. Fenomenologie a "pohled božího oka". In . (Eds.) Návrat metafyziky? Diskuse o metafyzice ve filosofii 20. a 21. století. 2009.
Blecha I. Stretnutie s Protagorom vo fenomenologickom kontexte. In Leško V. (Eds.) Heidegger, metafyzika a Gréci. 2016.
Blecha I. Das Weltganze und die Endlichkeit der menschlichen Existenz. Zur Dialektik des kosmologischen Denkens bei Eugen Fink. Eugen Fink. Sozialphilosophie, Anthropologie, Kosmologie, Pädagogik, Methodik. 2006.
BLECHA I. Edmund Husserl a jeho filosofie. Edmund Husserl a jeho filosofie. 2011.
BLECHA I. Senzibilita a racionalita. Pojetí člověka v dějinách a současnosti filosofie. II. Od Kanta po současnost. 2011.
ČLÁNEK
Blecha I. Postmoderní situace v dějepisectví aneb Mysliti jako Třeštík. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philosophica - Aesthetica, Philosophica. 2003.
Blecha I. Husserlovy Ideje. Lidové noviny. 2004.
Blecha I., Peregrin J. Fenomenologie a (post)analytická filosofie. Organon F. 2004.
Blecha I. Cézanne ve filosofii Martina Heideggera. Filosofický časopis. 2015.
Blecha I. Postmoderner Relativismus und phänomenologischer Perspektivismus. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philosophica - Aesthetica, Philosophica. 2005.
Blecha I. Nietzsche in der tschechischen Phänomenologie. Patočka und die Frage nach dem Sinn. Nietzsche in der tschechischen Phänomenologie. Patočka und die Frage nach dem Sinn. 2007.
Blecha I. Fenomenologia Jana Patočki. Anthropos. 2004.
Blecha I. Husserl, Prostějov a Židé. Kritika & Kontext. 2020.
Blecha I. Nietzsche in der tschechischen Phänomenologie. Studia Phaenomenologica. 2007.
Blecha I. Postmoderner Relativismus und Phänomenologischer Perspektivismus. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philosophica - Aesthetica, Historia Artium. 2005.
Blecha I. Figuren, Orte und die Segmentierung des Kontinuums. Husserl und Francastel. Czech and Slovak Journal of Humanities. 2013.
Blecha I. A přece se točí! Věda, realita a relativismus. Kulturní týdeník A2. 2007.
Blecha I., Kamhal D. O fenoménoch a slovách. Ostium - internetový časopis pre humanitné odbory. 2008.
Blecha I. Phänomenologie und "der Gottesgesichtspunkt". Filosofický časopis. 2010.
Blecha I. Pravidla dělají vědu. Dingir : časopis o sektách, církvích a nových náboženských hnutích. 2008.
Blecha I. Vědomí ve fenomenologii. Anthropos. 2010.
Blecha I. Filosofie, věda a víra. Filosofický časopis. 2008.
Blecha I. Věda a akademická svoboda. Žurnál Univerzity Palackého Olomouc. 2007.
Blecha I. Osudová setkání Karla Flosse. Reflexe. 2013.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Blecha I. Postmoderner Relativismus und phänomenologischer Perspektivismus. Postmoderner Relativismus und phänomenologischer Perspektivismus. 2004.
Blecha I. Pojem jazyka u Martina Heideggera. Pojem jazyka u Martina Heideggera. 2007.
Blecha I. Heidegger a moderna. 2020.
Blecha I. Předjazyková zkušenost a jazykové hry. Předjazyková zkušenost a jazykové hry. 2004.
Blecha I. Husserl a Francastel. 2018.
Blecha I. Fenomenologie v kontextu současné filosofie. Fenomenologie v kontextu současné filosofie. 2008.
Blecha I. Heidegger a Mahler. 2020.
Blecha I. Co je fenomenologie? Co je fenomenologie? 2007.
Blecha I. Vývoj fenomenologické filosofie. Vývoj fenomenologické filosofie. 2008.
Blecha I. Cézanne u Heideggera. 2014.
Blecha I. Co je filosofie? Co je filosofie? 2008.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Jedličková L., Müller M., Bureš O., Blecha I. Kontinentální filozofie v minulosti a současnosti. 2019.
Tkačíková D., Jedličková L., Müller M., Blecha I. Kontinentální filozofie v minulosti a současnosti II. 2020.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Blecha I. Kant a postfenomenologiczny antyrealizm. Wokol Badan logicznych. 2003.
Blecha I., Daniel L. Starořecké FYSIS a PERAS a rozcestí mezi uměním a vědou kolem roku 1600. In Švácha R. (Eds.) Věda a umění. 2017.
Krejčí A. Česká reflexe pragmatismu v díle Karla Čapka. In BLECHA I. (Eds.) Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philosophica. 2000.
Blecha I. Fenomenologie a transcendentální humanismus. Interkulturalita a rómska národnostná menšina v sociálných a pedagogických súvislostiach. 2008.
Blecha I. O nutném spojení. Kant redivivus. 2004.
Blecha I. Olomouc filosofická. Historická črta. Filozofia i czas przesły. 2005.
Blecha I. Fenomenologie a transcendentální humanismus. InteRRa 5. Interkulturalita a rómska národnostná menšina v sociálných a pedagogických súvislostiach. Zborník z medzinárodnej vedeckej konference. 2008.
Blecha I. Tolerance, nebo respekt? InteRRa 5. Interkulturalita a rómska národnostná menšina v sociálných a pedagogických súvislostiach. Zborník z medzinárodnej vedeckej konference. 2008.
Blecha I. Heidegger a Le Corbusier. In Pučerová K. (Eds.) Za pravdu. 2019.
RECENZE
Blecha I. Jakub Trnka: Kant a Husserl o zkušenosti. Filosofický časopis. 2019.
Blecha I. Mária Danielová: Mysl ruky. Filosofický časopis. 2020.
Blecha I. Karel Novotný: Relevance subjektivity. Filosofický časopis. 2019.
AUDIOVIZUÁLNÍ MATERIÁL
Blecha I. Nový obraz světa se rodil na Hané. Nový obraz světa se rodil na Hané. 2005.
Blecha I., Hagedorn L., Chvatík I. Heretyk. Życie i dzieło Jana Patoczki. Heretyk. Życie i dzieło Jana Patoczki. 2005.
Blecha I. Jan Patočka. Jan Patočka. 2008.
PROJEKT
Tkačíková D., Jedličková L., Müller M., Blecha I. Reflexe současných aktualizací vybraných směrů kontinentální filozofie 2. Filozofická fakulta UPOL. 2020.
Jedličková L., Bureš O., Müller M., Blecha I. Reflexe současných aktualizací vybraných směrů kontinentální filozofie. Filozofická fakulta UPOL. 2019.
Ostatní odborná publikace (RIV)
Horáček M., Blecha I., Bayer K., Haderka O., Lemr K., Lemr K., Pavlíček M., Macurová Z., Waisser P., Zapletalová J. Manuál doktorského studijního programu Dějiny umění, památková péče a technologie pro materiálové průzkumy: Využití technologií v uměleckohistorické praxi. In Horáček M. (Eds.) 2020.
Horáček M., Blecha I., Bayer K., Haderka O., Lemr K., Lemr K., Pavlíček M., Macurová Z., Waisser P., Zapletalová J. Manuál doktorského studijního programu Dějiny umění, památková péče a technologie pro materiálové průzkumy: Využití technologií v uměleckohistorické praxi. In Horáček M. (Eds.) 2020.
SBORNÍK - CELEK
Fenomenologie v pohybu. In Blecha I. (Eds.) Fenomenologie v pohybu. 2003.
PŘEKLAD
BLECHA I. Skica života E. Husserla. Edmund Husserl a jeho filosofie. 2011.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Obhajoba diplomové práce KFI/MADP ZS 0
Filozofie pro doktorandy 1 KFI/91AF1 ZS 2
Specializovaný seminář KFI/91ASS ZS Se 0
Hlavní řešitel grantového projektu KFI/91BHP ZS 0
Příspěvek na domácí konferenci KFI/91BKD ZS 0
Příspěvek na zahraniční konferenci KFI/91BKZ ZS 0
Překlad odborného textu do cizího jazyka KFI/91BPT ZS 0
Kapitola v knize (C, D) KFI/91BP1 ZS 0
Článek - recenzovaný časopis (Jost) KFI/91BP2 ZS 0
Článek - recenzovaný časopis (Jsc, Jimp) KFI/91BP3 ZS 0
Monografie (B) KFI/91BP4 ZS 0
Spoluřešitel grantového projektu KFI/91BSP ZS 0
Oponentura bakalářské práce 1 KFI/94OB1 ZS 0
Oponentura bakalářské práce 2 KFI/94OB2 ZS 0
Výuka předmětu 1 KFI/94VP1 ZS 0
Výuka předmětu 2 KFI/94VP2 ZS 0
Odevzdání části disertační práce 1 KFI/95DP1 ZS 0
Odevzdání části disertační práce 2 KFI/95DP2 ZS 0
Odevzdání části disertační práce 3 KFI/95DP3 ZS 0
Odevzdání disertační práce KFI/95DP4 ZS 0
Teze ke státní doktorské zkoušce KFI/95TDZ ZS 0
Diplomová práce - dokončení KFI/DPD ZS 0
Diplomová práce - konzultace KFI/DPK ZS 0
Diplomová práce - zadání KFI/DPZ ZS 0
Magisterský diplomový seminář KFI/MDS1 ZS Se 0
Filozofie - magisterská státní zkouška KFI/MSZK ZS 0
Úvod do fenomenologie KFI/NPCL1 ZS Se 2
Obhajoba magisterské diplomové práce KFI/OMDP ZS 0
Filozofie KFI/SZZK ZS 0
Popularizace disciplíny KFI/94PD ZS 0

Ph.D. studium na UP

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
JEDLIČKOVÁ FIF Filozofie - čtyřletý 2020
DOBIÁŠOVÁ FIF Filozofie 2016
ĎURĎOVIČ FIF Filozofie 2011
KLEČKOVÁ FIF Filozofie 2017
DOŠEK FIF Filozofie 2015
JEŠKO FIF Filozofie 2012
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.