Prof. PhDr. Ivan Blecha, CSc.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585633182

Katedra filozofie

Filozofická fakulta

Křížkovského 12

3.32

profesor

Konzultační hodiny:
Pravidelné Místnost: Poznámka:
středa 14:00–15:00 3.32 V případě potřeby i po domluvě
čtvrtek 08:30–09:30 3.32 V případě potřeby i po domluvě

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

  • Vedoucí katedry/ústavu/kliniky (1. 9. 1998 – )

Vědecká rada

  • Vědecká rada Fakulty humanitních studií UK v Praze (člen, 2009–2010)
  • Vědecká rada Filosofické fakulty Masarykovy Univerzity (člen, 2005–2010)

Redakční rada

  • Filosofický časopis (člen, 1999–)
  • Orbis phaenomenologicus - nakladatelství Königshausen/Neumann (člen, 1994–)

Oborová rada

  • Oborová rada pro filosofii - FF MU v Brně (člen, 2006–)
  • Oborová rada Katedry filosofie Univerzity Pardubice (člen, 2009–)
  • Oborová rada pro filosofii - FF UP v Olomouci (předseda, 1998–)

Jiné komise a orgány

  • Akreditační komise MŠMT - obor filosofie (místopředseda, 2005–2011)
  • Etická komise Univerzity Palackého (předseda, 2009–)
ČLÁNEK
Blecha I. Husserl, Prostějov a Židé. Kritika & Kontext. 2020.
Blecha I. Cézanne ve filosofii Martina Heideggera. Filosofický časopis. 2015.
Blecha I. Figuren, Orte und die Segmentierung des Kontinuums. Husserl und Francastel. Czech and Slovak Journal of Humanities. 2013.
Blecha I. Osudová setkání Karla Flosse. Reflexe. 2013.
Blecha I. Phänomenologie und "der Gottesgesichtspunkt". Filosofický časopis. 2010.
Blecha I. Vědomí ve fenomenologii. Anthropos. 2010.
Blecha I. Filosofie, věda a víra. Filosofický časopis. 2008.
Blecha I., Kamhal D. O fenoménoch a slovách. Ostium - internetový časopis pre humanitné odbory. 2008.
Blecha I. Pravidla dělají vědu. Dingir : časopis o sektách, církvích a nových náboženských hnutích. 2008.
Blecha I. A přece se točí! Věda, realita a relativismus. Kulturní týdeník A2. 2007.
Blecha I. Nietzsche in der tschechischen Phänomenologie. Studia Phaenomenologica. 2007.
Blecha I. Nietzsche in der tschechischen Phänomenologie. Patočka und die Frage nach dem Sinn. Nietzsche in der tschechischen Phänomenologie. Patočka und die Frage nach dem Sinn. 2007.
Blecha I. Věda a akademická svoboda. Žurnál Univerzity Palackého Olomouc. 2007.
Blecha I. Postmoderner Relativismus und phänomenologischer Perspektivismus. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philosophica - Aesthetica, Philosophica. 2005.
Blecha I. Postmoderner Relativismus und Phänomenologischer Perspektivismus. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philosophica - Aesthetica, Historia Artium. 2005.
Blecha I. Fenomenologia Jana Patočki. Anthropos. 2004.
Blecha I., Peregrin J. Fenomenologie a (post)analytická filosofie. Organon F. 2004.
Blecha I. Husserlovy Ideje. Lidové noviny. 2004.
Blecha I. Postmoderní situace v dějepisectví aneb Mysliti jako Třeštík. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philosophica - Aesthetica, Philosophica. 2003.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Blecha I. Heidegger a Le Corbusier. In Pučerová K. (Eds.) Za pravdu. 2019.
Blecha I., Daniel L. Starořecké FYSIS a PERAS a rozcestí mezi uměním a vědou kolem roku 1600. In Švácha R. (Eds.) Věda a umění. 2017.
Blecha I. Fenomenologie a transcendentální humanismus. Interkulturalita a rómska národnostná menšina v sociálných a pedagogických súvislostiach. 2008.
Blecha I. Fenomenologie a transcendentální humanismus. InteRRa 5. Interkulturalita a rómska národnostná menšina v sociálných a pedagogických súvislostiach. Zborník z medzinárodnej vedeckej konference. 2008.
Blecha I. Tolerance, nebo respekt? InteRRa 5. Interkulturalita a rómska národnostná menšina v sociálných a pedagogických súvislostiach. Zborník z medzinárodnej vedeckej konference. 2008.
Blecha I. Olomouc filosofická. Historická črta. Filozofia i czas przesły. 2005.
Blecha I. O nutném spojení. Kant redivivus. 2004.
Blecha I. Kant a postfenomenologiczny antyrealizm. Wokol Badan logicznych. 2003.
Krejčí A. Česká reflexe pragmatismu v díle Karla Čapka. In BLECHA I. (Eds.) Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philosophica. 2000.
KNIHA - CELEK
Horáček M., Bayer K., Haderka O., Lemr K., Lemr K., Macurová Z., Pavlíček M., Waisser P., Zapletalová J., Blecha I. Manuál doktorského studijního programu Dějiny umění, památková péče a technologie pro materiálové průzkumy: Využití technologií v uměleckohistorické praxi. In Horáček M. (Eds.) 2020.
Blecha I. Proměny fenomenologie. Úvod do Husserlovy filosofie. Proměny fenomenologie. Úvod do Husserlovy filosofie. 2007.
Blecha I. Filosofie. Filosofie. 2004.
Blecha I. Edmund Husserl a česká filosofie. Edmund Husserl a česká filosofie. 2003.
KAPITOLA V KNIZE
Blecha I. Expresionismus a politizace estetična. Paulo Floss octogenario. 2020.
Blecha I. Husserlův Platón. In Pavlincová H. (Eds.) Filosofie jako životní cesta. Ad honorem Jan Zouhar. 2020.
Blecha I. Heideggerova cesta k fundamentálnej ontológii. In Leško V. (Eds.) Heideggera a metafyzika v 20. storočí. 2018.
Blecha I. Politická existence u Patočky a Heideggera. Heidegger v Česku, Pol'sku a na Slovensku. 2018.
Blecha I. Kant a hermeneutická ontológia. Heidegger a novoveká metafyzika. 2017.
Blecha I. Francastel und die Phänomenologie. Kontexte des Leiblichen. 2016.
Blecha I. Stretnutie s Protagorom vo fenomenologickom kontexte. In Leško V. (Eds.) Heidegger, metafyzika a Gréci. 2016.
Blecha I. Patočka a otázka po smyslu. In Leško V. (Eds.) Patočka a filozofia 20. storočia. 2015.
Blecha I. Pojem světa u Finka a Patočky. In Leško V. (Eds.) Patočka a filozofia 20. storočia. 2015.
Blecha I. Pojetí tělesnosti a dějin u Patočky a Landgrebeho. In Leško V. (Eds.) Patočka a filozofia 20. storočia. 2015.
Blecha I. Proces jevení u Husserla a u Patočky. In Leško V. (Eds.) Patočka a filozofia 20. storočia. 2015.
Blecha I. Patočka a Bolzano. In Leško V. (Eds.) Patočka a novoveká filozofie. 2014.
Blecha I. Patočkova Antigoné. Patočka a grécka filozofia. 2013.
BLECHA I. Věda ve veřejném prostoru a ve filosofické diskusi. Věda kontra iracionalita. 2012.
BLECHA I. Полис и естественный мир в феноменологической философии Яна Паточки. Европа и пост-европа. Постевропейская эпоха и её духовные проблемы. 2011.
BLECHA I. Edmund Husserl a jeho filosofie. Edmund Husserl a jeho filosofie. 2011.
BLECHA I. Senzibilita a racionalita. Pojetí člověka v dějinách a současnosti filosofie. II. Od Kanta po současnost. 2011.
Blecha I. Phänomenologische Grundlagen der Strukturontologie. In . (Eds.) Heinrich Rombach. Strukturontologie - Bildphilosophie - Hermetik. 2010.
Blecha I. Edmund Husserl a fenomenologická filosofie. In . (Eds.) Svědectví filosofie. Ohlédnutí za 20. stoletím. 2009.
Blecha I. Fenomenologie a "pohled božího oka". In . (Eds.) Návrat metafyziky? Diskuse o metafyzice ve filosofii 20. a 21. století. 2009.
Blecha I. Josef Ludvík Fischer. Osobnosti Olomouckého kraje 1850-2008. 2008.
Blecha I. Das Weltganze und die Endlichkeit der menschlichen Existenz. Zur Dialektik des kosmologischen Denkens bei Eugen Fink. Eugen Fink. Sozialphilosophie, Anthropologie, Kosmologie, Pädagogik, Methodik. 2006.
Blecha I. Das Weltganze und die Endlichkeit der menschlichen Existenz. Zur Dialektik des kosmologischen Denkens bei Eugen Fink. In Böhmer A. (Eds.) Eugen Fink. Sozialphilosophie, Anthropologie, Kosmologie, Pädagogik, Methodik. 2006.
Blecha I. Edmund Husserl. Lexikon deutschmährischer Autoren. Nachträge zum LDA 2003. 2006.
Blecha I. Fenomenologická podnož v hermeneutice - Gadamerův Husserl. Filozofia dejín filozofie III. 2003.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Blecha I. Heidegger a Mahler. 2020.
Blecha I. Heidegger a moderna. 2020.
Blecha I. Husserl a Francastel. 2018.
Blecha I. Cézanne u Heideggera. 2014.
Blecha I. Co je filosofie? Co je filosofie? 2008.
Blecha I. Fenomenologie v kontextu současné filosofie. Fenomenologie v kontextu současné filosofie. 2008.
Blecha I. Vývoj fenomenologické filosofie. Vývoj fenomenologické filosofie. 2008.
Blecha I. Co je fenomenologie? Co je fenomenologie? 2007.
Blecha I. Pojem jazyka u Martina Heideggera. Pojem jazyka u Martina Heideggera. 2007.
Blecha I. Postmoderner Relativismus und phänomenologischer Perspektivismus. Postmoderner Relativismus und phänomenologischer Perspektivismus. 2004.
Blecha I. Předjazyková zkušenost a jazykové hry. Předjazyková zkušenost a jazykové hry. 2004.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Tkačíková D., Jedličková L., Müller M., Blecha I. Kontinentální filozofie v minulosti a současnosti II. 2020.
Jedličková L., Müller M., Bureš O., Blecha I. Kontinentální filozofie v minulosti a současnosti. 2019.
SBORNÍK - CELEK
Fenomenologie v pohybu. In Blecha I. (Eds.) Fenomenologie v pohybu. 2003.
AUDIOVIZUÁLNÍ MATERIÁL
Blecha I. Jan Patočka. Jan Patočka. 2008.
Blecha I., Hagedorn L., Chvatík I. Heretyk. Życie i dzieło Jana Patoczki. Heretyk. Życie i dzieło Jana Patoczki. 2005.
Blecha I. Nový obraz světa se rodil na Hané. Nový obraz světa se rodil na Hané. 2005.
RECENZE
Blecha I. Mária Danielová: Mysl ruky. Filosofický časopis. 2020.
Blecha I. Jakub Trnka: Kant a Husserl o zkušenosti. Filosofický časopis. 2019.
Blecha I. Karel Novotný: Relevance subjektivity. Filosofický časopis. 2019.
Ostatní odborná publikace (RIV)
Horáček M., Blecha I., Bayer K., Haderka O., Lemr K., Lemr K., Pavlíček M., Macurová Z., Waisser P., Zapletalová J. Manuál doktorského studijního programu Dějiny umění, památková péče a technologie pro materiálové průzkumy: Využití technologií v uměleckohistorické praxi. In Horáček M. (Eds.) 2020.
Horáček M., Blecha I., Bayer K., Haderka O., Lemr K., Lemr K., Pavlíček M., Macurová Z., Waisser P., Zapletalová J. Manuál doktorského studijního programu Dějiny umění, památková péče a technologie pro materiálové průzkumy: Využití technologií v uměleckohistorické praxi. In Horáček M. (Eds.) 2020.
PROJEKT
Tkačíková D., Jedličková L., Müller M., Blecha I. Reflexe současných aktualizací vybraných směrů kontinentální filozofie 2. Filozofická fakulta UPOL. 2020.
Jedličková L., Bureš O., Müller M., Blecha I. Reflexe současných aktualizací vybraných směrů kontinentální filozofie. Filozofická fakulta UPOL. 2019.
PŘEKLAD
BLECHA I. Skica života E. Husserla. Edmund Husserl a jeho filosofie. 2011.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Obhajoba magisterské diplomové práce KFI/OMDP ZS 0
Obhajoba magisterské diplomové práce KFI/OMDP LS 0
Filozofie KFI/SZZK ZS 0
Filozofie KFI/SZZK LS 0
Diplomová práce - konzultace KFI/DPK ZS 0
Diplomová práce - konzultace KFI/DPK LS 0
Obhajoba diplomové práce KFI/MADP ZS 0
Obhajoba diplomové práce KFI/MADP LS 0
Magisterský diplomový seminář KFI/MDS1 ZS Se 0
Magisterský diplomový seminář KFI/MDS1 LS Se 0
Filozofie KFI/MSZK ZS 0
Filozofie KFI/MSZK LS 0
Filozofie člověka KFI/NFCL ZS 0
Metafyzika KFI/NMET LS 2
Vybrané problémy filozofie člověka 1 KFI/NPCL1 ZS Se 2
Vybrané problémy filozofie člověka 2 KFI/NPCL2 LS Se 2
Filosofie pro doktorandy 1 KFI/91AF1 ZS 2
Filosofie pro doktorandy 2 KFI/91AF2 LS 2
Specializovaný seminář KFI/91ASS LS 0
Hlavní řešitel grantového projektu KFI/91BHP ZS 0
Hlavní řešitel grantového projektu KFI/91BHP LS 0
Příspěvek na domácí konferenci KFI/91BKD ZS 0
Příspěvek na domácí konferenci KFI/91BKD LS 0
Příspěvek na zahraniční konferenci KFI/91BKZ ZS 0
Příspěvek na zahraniční konferenci KFI/91BKZ LS 0
Překlad odborného textu do ciz. jaz. KFI/91BPT ZS 0
Překlad odborného textu do ciz. jaz. KFI/91BPT LS 0
Příspěvek ve sborníku, kap. v knize KFI/91BP1 ZS 0
Příspěvek ve sborníku, kap. v knize KFI/91BP1 LS 0
Článek - recenzovaný časopis KFI/91BP2 ZS 0
Článek - recenzovaný časopis KFI/91BP2 LS 0
Článek - časopis v mezinár. databázích KFI/91BP3 ZS 0
Článek - časopis v mezinár. databázích KFI/91BP3 LS 0
Monografie KFI/91BP4 ZS 0
Monografie KFI/91BP4 LS 0
Spoluřešitel grantového projektu KFI/91BSP ZS 0
Spoluřešitel grantového projektu KFI/91BSP LS 0
Zahraniční stáž do 7 dní KFI/91CZA ZS 0
Zahraniční stáž do 7 dní KFI/91CZA LS 0
Zahraniční stáž do 30 dní KFI/91CZB ZS 0
Zahraniční stáž do 30 dní KFI/91CZB LS 0
Zahraniční stáž nad 30 dní KFI/91CZC ZS 0
Zahraniční stáž nad 30 dní KFI/91CZC LS 0
Přednáška na Jednotě filosofické KFI/92AJF LS 0
Oponentura bakalářské práce 1 KFI/94OB1 ZS 0
Oponentura bakalářské práce 1 KFI/94OB1 LS 0
Oponentura bakalářské práce 2 KFI/94OB2 ZS 0
Oponentura bakalářské práce 2 KFI/94OB2 LS 0
Opravování esejů ve filoz. soutěži KFI/94OES ZS 0
Opravování esejů ve filoz. soutěži KFI/94OES LS 0
Výuka předmětu 1 KFI/94VP1 ZS 0
Výuka předmětu 1 KFI/94VP1 LS 0
Výuka předmětu 2 KFI/94VP2 ZS 0
Výuka předmětu 2 KFI/94VP2 LS 0
Odevzdání první části DP - čtyřleté st. KFI/95DP1 ZS 0
Odevzdání první části DP - čtyřleté st. KFI/95DP1 LS 0
Odevzdání druhé části DP - čtyřleté st. KFI/95DP2 ZS 0
Odevzdání druhé části DP - čtyřleté st. KFI/95DP2 LS 0
Odevzdání třetí části DP - čtyřleté st. KFI/95DP3 ZS 0
Odevzdání třetí části DP - čtyřleté st. KFI/95DP3 LS 0
Odevzdání disertační práce KFI/95DP4 ZS 0
Odevzdání disertační práce KFI/95DP4 LS 0
Teze ke státní doktorské zkoušce KFI/95TDZ ZS 0
Teze ke státní doktorské zkoušce KFI/95TDZ LS 0
Úvod do fenomenologie 2 DVU/AFB2 LS 0

Ph.D. studium na UP

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
KLEČKOVÁ FIF Filozofie 2017
DOŠEK FIF Filozofie 2015
JEDLIČKOVÁ FIF Filozofie - čtyřletý 2020
DOBIÁŠOVÁ FIF Filozofie 2016
JEŠKO FIF Filozofie 2012
ĎURĎOVIČ FIF Filozofie 2011
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.