Mgr. Filip Tvrdý, Ph.D.

Employee photo
Contact

585633194

Katedra filozofie

Filozofická fakulta

Křížkovského 12

3.35

odborný asistent

modern philosophy, David Hume, analytic philosophy, epistemology, philosophy of science, W. V. O. Quine, Alan Turing, argumentation theory

ČLÁNEK
Tvrdý F. Věda, pseudověda a paravěda. E-LOGOS Electronic Journal for Philosophy. 2020.
Tvrdý F. Místo myšlenkových experimentů ve filosofii. Teorie vědy / Theory of Science. 2018.
Tvrdý F. Hume proti náboženství. Filosofický časopis. 2017.
Millican P., Tvrdý F. O Humově naturalismu, skepticismu a ateismu. Filosofický časopis. 2017.
Tvrdý F. Anti-Scientism, Conceptual Analysis and High-End Science Journalism. Czech and Slovak Journal of Humanities. 2016.
TVRDÝ F. 7 Deadly Sins of Plato's Political Philosophy. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philosophica - Aesthetica, Philosophica. 2003.
DISERTAČNÍ PRÁCE
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Tvrdý F. Scientismus, vědecký imperialismus a hranice vědeckého poznání. In Szapuová M., Nuhlíček M., Chabada M. (Eds.) Veda, spoločnosť a hodnoty. 2019.
Tvrdý F. K některým extravagantním teoriím významu. In Hernandezová P., Bednaříková B. (Eds.) Od slova k modelu jazyka: Sborník z 13. mezinárodního setkání mladých lingvistů. 2013.
KNIHA - CELEK
Valenta L. Bolzanova logika. Sebrané spisy III. In Chudárková P., Kucsa R., Močkor O., Müller M., Tvrdý F. (Eds.) 2018.
Valenta L. Česká filozofie. Sebrané spisy I. In Chudárková P., Kucsa R., Močkor O., Müller M., Tvrdý F. (Eds.) 2017.
Valenta L. Filozofie jazyka a vědy. Sebrané spisy II. In Chudárková P., Kucsa R., Močkor O., Müller M., Tvrdý F. (Eds.) 2017.
KAPITOLA V KNIZE
TVRDÝ F. Charles Darwin a naturalistické koncepce člověka. In NEJESCHLEBA T., NĚMEC V., Recinová M. (Eds.) Pojetí člověka v dějinách a současnosti filosofie. II., Od Kanta po současnost. 2011.
Tvrdý F. Jazyk myšlení. In Marvan T., Hvorecký J. (Eds.) Základní pojmy filosofie jazyka a mysli. 2007.
Tvrdý F. Komputační teorie mysli. In Marvan T., Hvorecký J. (Eds.) Základní pojmy filosofie jazyka a mysli. 2007.
Tvrdý F. Modularita mysli. In Marvan T., Hvorecký J. (Eds.) Základní pojmy filosofie jazyka a mysli. 2007.
Tvrdý F. Turingův stroj/Turingův test. In Marvan T., Hvorecký J. (Eds.) Základní pojmy filosofie jazyka a mysli. 2007.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Tvrdý F., Chudárková P. Cognitive and Moral Laziness. 2019.
Chudárková P., Tvrdý F. Cognitive and Moral Laziness. 2019.
Tvrdý F. Naturalizing Virtues. 2018.
Tvrdý F. Nesnáze introspekce. 2016.
Tvrdý F. Proti introspekci. 2013.
Tvrdý F. Cena filozofie. 2012.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Chudárková P., Tvrdý F. Aletheia. 2020.
Chudárková P., Tvrdý F. Philosophia. 2020.
Arazim P., Chudárková P., Punčochář V., Tvrdý F. XXIV. Slovensko-české sympozium o analytické filozofii. 2020.
Chudárková P., Tvrdý F., Hobza P. Aletheia. 2019.
Chudárková P., Tvrdý F. Filozofie mezi epistemologií a etikou. 2019.
Tvrdý F., Šaradín P. J. L. Fischer, 125 let od narození. 2019.
Chudárková P., Tvrdý F. Philosophia. 2019.
Chudárková P., Tvrdý F., Nejeschleba T. Aletheia. 2018.
Chudárková P., Tvrdý F. Philosophia. 2018.
Chudárková P., Eichlerová A., Tvrdý F. Studentská konference doktorandů filozofie. 2017.
Hobza P., Tvrdý F. Aristotle and endoxa. 2013.
Hobza P., Tvrdý F. Duše a vědění. 2013.
Tvrdý F., Jabůrek M., Juříková M. Experiment ve filozofii. 2013.
Tvrdý F., Jabůrek M., Hobza P. Hranice filozofie, hranice vědy. 2013.
SBORNÍK - CELEK
RECENZE
TVRDÝ F. Review of Knobe & Nichols, Experimental Philosophy. Czech and Slovak Journal of Humanities: Philosophica. 2012.
OPONENTSKÝ POSUDEK
Tvrdý F. Recenzní posudek na knihu Martina Schmidta, Michala Šedíka a Miloše Taligy. Ako správne argumentovať, písať a diskutovať. 2018.
Tvrdý F. Recenzní posudek na knihu Tomáše Hříbka. Jaké to je, nebo o čem to je? Místo vědomí v materiálním světě. 2017.
Tvrdý F. Recenzní posudek na knihu Otakara Horáka. Filozofické poradenstvo / kritika. 2015.
Tvrdý F. Recenzní posudek na knihu Lukáše Zámečníka. The Future of Philosophy. 2014.
Tvrdý F. Recenzní posudek na knihu Miloše Kratochvíla. Pozitivismus v české filosofii první poloviny 20. století. 2014.
TVRDÝ F. Recenzní posudek na knihu Marka Pichy. Kdyby chyby. 2011.
PROJEKT
Tvrdý F., Hobza P., Nejeschleba T., Bhowmik S., Budíková H., Dražil M., Chudárková P., Whittaker D. Náboženství a věda v zrcadle filozofie. Studentská grantová soutěž, Univerzita Palackého v Olomouci. 2021.
Špecián P., Tvrdý F. Perspektivy paternalismu v demokratické společnosti. Grantová agentura České republiky. 2020.
Tvrdý F., Hobza P., Nejeschleba T., Ben Ayed V., Bureš O., Dražil M., Holíková J., Chudárková P., Jedličková L., Thümmel J. Současná epistemologie v kontextu dějin filozofie. Studentská grantová soutěž, Univerzita Palackého v Olomouci. 2020.
Hobza P., Tvrdý F., Nejeschleba T., Buráň J., Bureš O., Holíková J., Chudárková P., Jedličková L., Recinová M., Zavadil R., Dražil M., Thümmel J., Whittaker D. Člověk v historicko-systematické perspektivě. Studentská grantová soutěž, Univerzita Palackého v Olomouci. 2019.
Chudárková P., Tvrdý F. Filozofie na pomezí epistemologie a etiky. Studentská grantová soutěž, Univerzita Palackého v Olomouci. 2019.
Tvrdý F. Iracionalita a epistemický paternalismus. Fond pro podporu vědecké činnosti, Filozofická fakulta UP. 2019.
Tvrdý F., Buráň J., Bureš O., Holíková J., Chudárková P., Jedličková L., Recinová M., Zavadil R. Filozofie člověka mezi antikou a současností. Univerzita Palackého. 2018.
Tvrdý F. Inovace a e-learning v teorii argumentace. Univerzita Palackého. 2017.
Tvrdý F., Chudárková P., Kucsa R., Močkor O., Müller M. Sebrané spisy Lubomíra Valenty. Filozofická fakulta Univerzity Palackého. 2017.
Tvrdý F., Eichlerová A., Kucsa R., Rybaříková Z., Vodička V. Historická řešení současných filozofických problémů. Univerzita Palackého. 2015.
Nielsen L., Eichlerová A., Tvrdý F. Interpretační potíže ve filozofii Davida Huma. Univerzita Palackého. 2015.
Tvrdý F. Epistemologický status vědy a problém demarkace pseudovědy. Filozoficka fakulta Univerzity Palackého. 2014.
Tvrdý F., Čakányová M. Problémy současné filozofie. Univerzita Palackého v Olomouci. 2014.
Tvrdý F. Filozofické aspekty umělé inteligence. Filozofická fakulta UP. 2013.
Tvrdý F., Juříková M., Rybaříková Z., Vodička V. Neformální logika a teorie argumentace. Univerzita Palackého v Olomouci. 2013.
Hobza P., Tvrdý F. Věda v aristotelské tradici. Univerzita Palackého, MŠMT. 2013.
Hobza P., Tvrdý F. Metodologie v přírodní filosofii. Univerzita Palackého. 2012.
Tvrdý F. Nesnáze introspekce. Filozofická fakulta UP. 2012.
Tvrdý F., Hobza P., Jabůrek M., Petrů M., Vodešil P., Zámečník L. Výzkumná síť teorie a dějin vědy. Ministerstvo školství ČR. 2012.
TVRDÝ F., ZIELINA M. Cyklus přednášek v rámci Jednoty filozofické. Cursus Innovati Vzdělávací nadace Jana Husa. 2011.
HOBZA P., TVRDÝ F. Filosofie přírody mezi aristotelismem a darwinismem. Studentská grantová soutěž UP (IGA). 2011.
HOBZA P., TVRDÝ F. Přírodní filosofie. Studentská grantová soutěž UP (IGA). 2010.
Current courses
Course title Department/Abbrev. Semester Type Classes
Philosophy KFI/PHIL ZS 2
Philosophy KFI/PHIL LS 2
Room Reservation KFI/REZMI ZS 44
Unity of Philosophers KFI/BJ20Z ZS 2
Unity of Philosophers KFI/BJ21L LS 2
Philosophy of Language KFI/BPL ZS 2
Philosophy of Language KFI/BPL LS 2
Academic Writing KFI/B1AP LS 1
Argumentation Theory KFI/B1TA ZS 1
Argumentation Theory KFI/B1TA ZS Cv 1
Early Modern Philosophy KFI/B2NF ZS 2
Early Modern Philosophy KFI/B2NF ZS Se 2
Epistemology KFI/NEPI LS 2
Philosophy of Science KFI/NFVE LS 2
Unity of Philosophers KFI/NJ20Z ZS 2
Unity of Philosophers KFI/NJ21L LS 2
Early Modern Philosophy KFI/NOF ZS 2
Early Modern Philosophy KFI/NOF ZS Se 2
Unity of Philosophers 1 KFI/91AP1 ZS 0
Unity of Philosophers 1 KFI/91AP1 LS 0
Unity of Philosophers 2 KFI/91AP2 ZS 0
Unity of Philosophers 2 KFI/91AP2 LS 0
Unity of Philosophers 3 KFI/91AP3 ZS 0
Unity of Philosophers 3 KFI/91AP3 LS 0
Unity of Philosophers 4 KFI/91AP4 ZS 0
Unity of Philosophers 4 KFI/91AP4 LS 0
Unity of Philosophers 5 KFI/91AP5 ZS 0
Unity of Philosophers 5 KFI/91AP5 LS 0
Unity of Philosophers 6 KFI/91AP6 ZS 0
Unity of Philosophers 6 KFI/91AP6 LS 0
Unity of Philosophers 7 KFI/91AP7 ZS 0
Unity of Philosophers 7 KFI/91AP7 LS 0
Unity of Philosophers 8 KFI/91AP8 ZS 0
Unity of Philosophers 8 KFI/91AP8 LS 0
Lecture at the Unity of Philosophers KFI/92AJF ZS 0
Unity of the Philosophers 1 KFI/92BJ1 ZS 2
Unity of the Philosophers 2 KFI/92BJ2 LS 2

Doctoral study on UP

Name Faculty Study programme Year of completion
VODIČKA FIF Filozofie 2020
RÁDKOVÁ FIF Filozofie 2018
List contains doctoral study graduates