Mgr. Filip Tvrdý, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633194

Katedra filozofie

Filozofická fakulta

Křížkovského 12

3.35

odborný asistent

ČLÁNEK
Tvrdý F. Věda, pseudověda a paravěda. E-LOGOS Electronic Journal for Philosophy. 2020.
Tvrdý F. Místo myšlenkových experimentů ve filosofii. Teorie vědy / Theory of Science. 2018.
Tvrdý F. Hume proti náboženství. Filosofický časopis. 2017.
Millican P., Tvrdý F. O Humově naturalismu, skepticismu a ateismu. Filosofický časopis. 2017.
Tvrdý F. Anti-Scientism, Conceptual Analysis and High-End Science Journalism. Czech and Slovak Journal of Humanities. 2016.
TVRDÝ F. 7 Deadly Sins of Plato's Political Philosophy. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philosophica - Aesthetica, Philosophica. 2003.
DISERTAČNÍ PRÁCE
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Tvrdý F. Scientismus, vědecký imperialismus a hranice vědeckého poznání. In Szapuová M., Nuhlíček M., Chabada M. (Eds.) Veda, spoločnosť a hodnoty. 2019.
Tvrdý F. K některým extravagantním teoriím významu. In Hernandezová P., Bednaříková B. (Eds.) Od slova k modelu jazyka: Sborník z 13. mezinárodního setkání mladých lingvistů. 2013.
KNIHA - CELEK
Valenta L. Bolzanova logika. Sebrané spisy III. In Chudárková P., Kucsa R., Močkor O., Müller M., Tvrdý F. (Eds.) 2018.
Valenta L. Česká filozofie. Sebrané spisy I. In Chudárková P., Kucsa R., Močkor O., Müller M., Tvrdý F. (Eds.) 2017.
Valenta L. Filozofie jazyka a vědy. Sebrané spisy II. In Chudárková P., Kucsa R., Močkor O., Müller M., Tvrdý F. (Eds.) 2017.
KAPITOLA V KNIZE
TVRDÝ F. Charles Darwin a naturalistické koncepce člověka. In NEJESCHLEBA T., NĚMEC V., Recinová M. (Eds.) Pojetí člověka v dějinách a současnosti filosofie. II., Od Kanta po současnost. 2011.
Tvrdý F. Jazyk myšlení. In Marvan T., Hvorecký J. (Eds.) Základní pojmy filosofie jazyka a mysli. 2007.
Tvrdý F. Komputační teorie mysli. In Marvan T., Hvorecký J. (Eds.) Základní pojmy filosofie jazyka a mysli. 2007.
Tvrdý F. Modularita mysli. In Marvan T., Hvorecký J. (Eds.) Základní pojmy filosofie jazyka a mysli. 2007.
Tvrdý F. Turingův stroj/Turingův test. In Marvan T., Hvorecký J. (Eds.) Základní pojmy filosofie jazyka a mysli. 2007.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Tvrdý F., Chudárková P. Cognitive and Moral Laziness. 2019.
Chudárková P., Tvrdý F. Cognitive and Moral Laziness. 2019.
Tvrdý F. Naturalizing Virtues. 2018.
Tvrdý F. Nesnáze introspekce. 2016.
Tvrdý F. Proti introspekci. 2013.
Tvrdý F. Cena filozofie. 2012.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Chudárková P., Tvrdý F. Aletheia. 2020.
Chudárková P., Tvrdý F. Philosophia. 2020.
Arazim P., Chudárková P., Punčochář V., Tvrdý F. XXIV. Slovensko-české sympozium o analytické filozofii. 2020.
Chudárková P., Tvrdý F., Hobza P. Aletheia. 2019.
Chudárková P., Tvrdý F. Filozofie mezi epistemologií a etikou. 2019.
Tvrdý F., Šaradín P. J. L. Fischer, 125 let od narození. 2019.
Chudárková P., Tvrdý F. Philosophia. 2019.
Chudárková P., Tvrdý F., Nejeschleba T. Aletheia. 2018.
Chudárková P., Tvrdý F. Philosophia. 2018.
Chudárková P., Eichlerová A., Tvrdý F. Studentská konference doktorandů filozofie. 2017.
Hobza P., Tvrdý F. Aristotle and endoxa. 2013.
Hobza P., Tvrdý F. Duše a vědění. 2013.
Tvrdý F., Jabůrek M., Juříková M. Experiment ve filozofii. 2013.
Tvrdý F., Jabůrek M., Hobza P. Hranice filozofie, hranice vědy. 2013.
SBORNÍK - CELEK
RECENZE
TVRDÝ F. Review of Knobe & Nichols, Experimental Philosophy. Czech and Slovak Journal of Humanities: Philosophica. 2012.
OPONENTSKÝ POSUDEK
Tvrdý F. Recenzní posudek na knihu Martina Schmidta, Michala Šedíka a Miloše Taligy. Ako správne argumentovať, písať a diskutovať. 2018.
Tvrdý F. Recenzní posudek na knihu Tomáše Hříbka. Jaké to je, nebo o čem to je? Místo vědomí v materiálním světě. 2017.
Tvrdý F. Recenzní posudek na knihu Otakara Horáka. Filozofické poradenstvo / kritika. 2015.
Tvrdý F. Recenzní posudek na knihu Lukáše Zámečníka. The Future of Philosophy. 2014.
Tvrdý F. Recenzní posudek na knihu Miloše Kratochvíla. Pozitivismus v české filosofii první poloviny 20. století. 2014.
TVRDÝ F. Recenzní posudek na knihu Marka Pichy. Kdyby chyby. 2011.
PROJEKT
Tvrdý F., Hobza P., Nejeschleba T., Bhowmik S., Budíková H., Dražil M., Chudárková P., Whittaker D. Náboženství a věda v zrcadle filozofie. Studentská grantová soutěž, Univerzita Palackého v Olomouci. 2021.
Špecián P., Tvrdý F. Perspektivy paternalismu v demokratické společnosti. Grantová agentura České republiky. 2020.
Tvrdý F., Hobza P., Nejeschleba T., Ben Ayed V., Bureš O., Dražil M., Holíková J., Chudárková P., Jedličková L., Thümmel J. Současná epistemologie v kontextu dějin filozofie. Studentská grantová soutěž, Univerzita Palackého v Olomouci. 2020.
Hobza P., Tvrdý F., Nejeschleba T., Buráň J., Bureš O., Holíková J., Chudárková P., Jedličková L., Recinová M., Zavadil R., Dražil M., Thümmel J., Whittaker D. Člověk v historicko-systematické perspektivě. Studentská grantová soutěž, Univerzita Palackého v Olomouci. 2019.
Chudárková P., Tvrdý F. Filozofie na pomezí epistemologie a etiky. Studentská grantová soutěž, Univerzita Palackého v Olomouci. 2019.
Tvrdý F. Iracionalita a epistemický paternalismus. Fond pro podporu vědecké činnosti, Filozofická fakulta UP. 2019.
Tvrdý F., Buráň J., Bureš O., Holíková J., Chudárková P., Jedličková L., Recinová M., Zavadil R. Filozofie člověka mezi antikou a současností. Univerzita Palackého. 2018.
Tvrdý F. Inovace a e-learning v teorii argumentace. Univerzita Palackého. 2017.
Tvrdý F., Chudárková P., Kucsa R., Močkor O., Müller M. Sebrané spisy Lubomíra Valenty. Filozofická fakulta Univerzity Palackého. 2017.
Tvrdý F., Eichlerová A., Kucsa R., Rybaříková Z., Vodička V. Historická řešení současných filozofických problémů. Univerzita Palackého. 2015.
Nielsen L., Eichlerová A., Tvrdý F. Interpretační potíže ve filozofii Davida Huma. Univerzita Palackého. 2015.
Tvrdý F. Epistemologický status vědy a problém demarkace pseudovědy. Filozoficka fakulta Univerzity Palackého. 2014.
Tvrdý F., Čakányová M. Problémy současné filozofie. Univerzita Palackého v Olomouci. 2014.
Tvrdý F. Filozofické aspekty umělé inteligence. Filozofická fakulta UP. 2013.
Tvrdý F., Juříková M., Rybaříková Z., Vodička V. Neformální logika a teorie argumentace. Univerzita Palackého v Olomouci. 2013.
Hobza P., Tvrdý F. Věda v aristotelské tradici. Univerzita Palackého, MŠMT. 2013.
Hobza P., Tvrdý F. Metodologie v přírodní filosofii. Univerzita Palackého. 2012.
Tvrdý F. Nesnáze introspekce. Filozofická fakulta UP. 2012.
Tvrdý F., Hobza P., Jabůrek M., Petrů M., Vodešil P., Zámečník L. Výzkumná síť teorie a dějin vědy. Ministerstvo školství ČR. 2012.
TVRDÝ F., ZIELINA M. Cyklus přednášek v rámci Jednoty filozofické. Cursus Innovati Vzdělávací nadace Jana Husa. 2011.
HOBZA P., TVRDÝ F. Filosofie přírody mezi aristotelismem a darwinismem. Studentská grantová soutěž UP (IGA). 2011.
HOBZA P., TVRDÝ F. Přírodní filosofie. Studentská grantová soutěž UP (IGA). 2010.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Philosophy KFI/PHIL ZS 2
Philosophy KFI/PHIL LS 2
Rezervace místnosti KFI/REZMI ZS 44
Jednota filozofická KFI/BJ20Z ZS 2
Jednota filozofická KFI/BJ21L LS 2
Philosophy of Language KFI/BPL ZS 2
Philosophy of Language KFI/BPL LS 2
Akademické psaní KFI/B1AP LS 1
Teorie argumentace KFI/B1TA ZS 1
Teorie argumentace KFI/B1TA ZS Cv 1
Novověká filozofie KFI/B2NF ZS 2
Novověká filozofie KFI/B2NF ZS Se 2
Epistemologie KFI/NEPI LS 2
Filozofie vědy KFI/NFVE LS 2
Jednota filozofická KFI/NJ20Z ZS 2
Jednota filozofická KFI/NJ21L LS 2
Novověká filozofie KFI/NOF ZS 2
Novověká filozofie KFI/NOF ZS Se 2
Jednota filosofická 1 - čtyřleté studium KFI/91AP1 ZS 0
Jednota filosofická 1 - čtyřleté studium KFI/91AP1 LS 0
Jednota filosofická 2 - čtyřleté studium KFI/91AP2 ZS 0
Jednota filosofická 2 - čtyřleté studium KFI/91AP2 LS 0
Jednota filosofická 3 - čtyřleté studium KFI/91AP3 ZS 0
Jednota filosofická 3 - čtyřleté studium KFI/91AP3 LS 0
Jednota filosofická 4 - čtyřleté studium KFI/91AP4 ZS 0
Jednota filosofická 4 - čtyřleté studium KFI/91AP4 LS 0
Jednota filosofická 5 - čtyřleté studium KFI/91AP5 ZS 0
Jednota filosofická 5 - čtyřleté studium KFI/91AP5 LS 0
Jednota filosofická 6 - čtyřleté studium KFI/91AP6 ZS 0
Jednota filosofická 6 - čtyřleté studium KFI/91AP6 LS 0
Jednota filosofická 7 - čtyřleté studium KFI/91AP7 ZS 0
Jednota filosofická 7 - čtyřleté studium KFI/91AP7 LS 0
Jednota filosofická 8 - čtyřleté studium KFI/91AP8 ZS 0
Jednota filosofická 8 - čtyřleté studium KFI/91AP8 LS 0
Přednáška na Jednotě filosofické KFI/92AJF ZS 0
Jednota filozofická 1 KFI/92BJ1 ZS 2
Jednota filozofická 2 KFI/92BJ2 LS 2

Ph.D. studium na UP

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
VODIČKA FIF Filozofie 2020
RÁDKOVÁ FIF Filozofie 2018
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.