Mgr. Filip TVRDÝ, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633194

Katedra filozofie

Filozofická fakulta

Křížkovského 12

3.35

odborný asistent

novověká filozofie, David Hume, analytická filozofie, epistemologie, filozofie vědy, W. V. O. Quine, Alan Turing, teorie argumentace

Konzultační hodiny:
Pravidelné Místnost: Poznámka:
pondělí 14:15–15:00 3.35
úterý 09:00–09:45 3.35
KNIHA - CELEK
Valenta L. Bolzanova logika. Sebrané spisy III. In Chudárková P., Kucsa R., Močkor O., Müller M., Tvrdý F. (Eds.) 2018.
Valenta L. Česká filozofie. Sebrané spisy I. In Chudárková P., Kucsa R., Močkor O., Müller M., Tvrdý F. (Eds.) 2017.
Valenta L. Filozofie jazyka a vědy. Sebrané spisy II. In Chudárková P., Kucsa R., Močkor O., Müller M., Tvrdý F. (Eds.) 2017.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Chudárková P., Tvrdý F. Cognitive and Moral Laziness. 2019.
Tvrdý F. Cena filozofie. 2012.
Tvrdý F., Chudárková P. Cognitive and Moral Laziness. 2019.
Tvrdý F. Proti introspekci. 2013.
Tvrdý F. Turingův test. 2021.
Tvrdý F. Naturalizing Virtues. 2018.
Tvrdý F. Nesnáze introspekce. 2016.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Arazim P., Chudárková P., Punčochář V., Tvrdý F. XXIV. Slovensko-české sympozium o analytické filozofii. 2020.
Chudárková P., Tvrdý F., Hobza P. Aletheia. 2019.
Hobza P., Tvrdý F. Duše a vědění. 2013.
Chudárková P., Tvrdý F. Aletheia. 2020.
Chudárková P., Tvrdý F. Philosophia. 2018.
Chudárková P., Tvrdý F. Philosophia. 2020.
Chudárková P., Tvrdý F. Philosophia. 2019.
Hobza P., Tvrdý F. Aristotle and endoxa. 2013.
Tvrdý F., Šaradín P. J. L. Fischer, 125 let od narození. 2019.
Chudárková P., Eichlerová A., Tvrdý F. Studentská konference doktorandů filozofie. 2017.
Chudárková P., Tvrdý F., Nejeschleba T. Aletheia. 2018.
Tvrdý F., Jabůrek M., Hobza P. Hranice filozofie, hranice vědy. 2013.
Chudárková P., Tvrdý F. Filozofie mezi epistemologií a etikou. 2019.
Chudárková P., Tvrdý F. Aletheia. 2021.
Tvrdý F., Jabůrek M., Juříková M. Experiment ve filozofii. 2013.
OPONENTSKÝ POSUDEK
Tvrdý F. Recenzní posudek na knihu Tomáše Hříbka. Jaké to je, nebo o čem to je? Místo vědomí v materiálním světě. 2017.
Tvrdý F. Recenzní posudek na knihu Miloše Kratochvíla. Pozitivismus v české filosofii první poloviny 20. století. 2014.
TVRDÝ F. Recenzní posudek na knihu Marka Pichy. Kdyby chyby. 2011.
Tvrdý F. Recenzní posudek na knihu Otakara Horáka. Filozofické poradenstvo / kritika. 2015.
Tvrdý F. Recenzní posudek na knihu Martina Schmidta, Michala Šedíka a Miloše Taligy. Ako správne argumentovať, písať a diskutovať. 2018.
Tvrdý F. Recenzní posudek na knihu Lukáše Zámečníka. The Future of Philosophy. 2014.
Tvrdý F. Recenzní posudek na překlad knihy Davida Huma. Pojednání o lidské přirozenosti. 2020.
PROJEKT
Hobza P., Tvrdý F. Věda v aristotelské tradici. Univerzita Palackého, MŠMT. 2013.
Tvrdý F. Inovace a e-learning v teorii argumentace. Univerzita Palackého. 2017.
Tvrdý F., Buráň J., Bureš O., Holíková J., Chudárková P., Jedličková L., Recinová M., Zavadil R. Filozofie člověka mezi antikou a současností. Univerzita Palackého. 2018.
Hobza P., Tvrdý F. Metodologie v přírodní filosofii. Univerzita Palackého. 2012.
Chudárková P., Tvrdý F. Filozofie na pomezí epistemologie a etiky. Studentská grantová soutěž, Univerzita Palackého v Olomouci. 2019.
Nielsen L., Eichlerová A., Tvrdý F. Interpretační potíže ve filozofii Davida Huma. Univerzita Palackého. 2015.
Tvrdý F. Iracionalita a epistemický paternalismus. Fond pro podporu vědecké činnosti, Filozofická fakulta UP. 2019.
Tvrdý F., Hobza P., Jabůrek M., Petrů M., Vodešil P., Zámečník L. Výzkumná síť teorie a dějin vědy. Ministerstvo školství ČR. 2012.
HOBZA P., TVRDÝ F. Přírodní filosofie. Studentská grantová soutěž UP (IGA). 2010.
Tvrdý F., Eichlerová A., Kucsa R., Rybaříková Z., Vodička V. Historická řešení současných filozofických problémů. Univerzita Palackého. 2015.
Špecián P., Tvrdý F. Perspektivy paternalismu v demokratické společnosti. Grantová agentura České republiky. 2020.
Tvrdý F. Nesnáze introspekce. Filozofická fakulta UP. 2012.
HOBZA P., TVRDÝ F. Filosofie přírody mezi aristotelismem a darwinismem. Studentská grantová soutěž UP (IGA). 2011.
Tvrdý F., Hobza P., Nejeschleba T., Ben Ayed V., Bureš O., Dražil M., Holíková J., Chudárková P., Jedličková L., Thümmel J. Současná epistemologie v kontextu dějin filozofie. Studentská grantová soutěž, Univerzita Palackého v Olomouci. 2020.
Tvrdý F., Chudárková P., Kucsa R., Močkor O., Müller M. Sebrané spisy Lubomíra Valenty. Filozofická fakulta Univerzity Palackého. 2017.
TVRDÝ F., ZIELINA M. Cyklus přednášek v rámci Jednoty filozofické. Cursus Innovati Vzdělávací nadace Jana Husa. 2011.
Tvrdý F. Epistemologický status vědy a problém demarkace pseudovědy. Filozoficka fakulta Univerzity Palackého. 2014.
Hobza P., Tvrdý F., Nejeschleba T., Buráň J., Bureš O., Holíková J., Chudárková P., Jedličková L., Recinová M., Zavadil R., Dražil M., Thümmel J., Whittaker D. Člověk v historicko-systematické perspektivě. Studentská grantová soutěž, Univerzita Palackého v Olomouci. 2019.
Tvrdý F., Hobza P., Nejeschleba T., Bhowmik S., Budíková H., Dražil M., Chudárková P., Whittaker D. Náboženství a věda v zrcadle filozofie. Studentská grantová soutěž, Univerzita Palackého v Olomouci. 2021.
Tvrdý F., Juříková M., Rybaříková Z., Vodička V. Neformální logika a teorie argumentace. Univerzita Palackého v Olomouci. 2013.
Tvrdý F. Filozofické aspekty umělé inteligence. Filozofická fakulta UP. 2013.
Tvrdý F., Čakányová M. Problémy současné filozofie. Univerzita Palackého v Olomouci. 2014.
SBORNÍK - CELEK
KAPITOLA V KNIZE
Tvrdý F. Modularita mysli. In Marvan T., Hvorecký J. (Eds.) Základní pojmy filosofie jazyka a mysli. 2007.
Tvrdý F. Turingův stroj/Turingův test. In Marvan T., Hvorecký J. (Eds.) Základní pojmy filosofie jazyka a mysli. 2007.
Tvrdý F. Jazyk myšlení. In Marvan T., Hvorecký J. (Eds.) Základní pojmy filosofie jazyka a mysli. 2007.
Tvrdý F. Komputační teorie mysli. In Marvan T., Hvorecký J. (Eds.) Základní pojmy filosofie jazyka a mysli. 2007.
TVRDÝ F. Charles Darwin a naturalistické koncepce člověka. In NEJESCHLEBA T., NĚMEC V., Recinová M. (Eds.) Pojetí člověka v dějinách a současnosti filosofie. II., Od Kanta po současnost. 2011.
ČLÁNEK
Tvrdý F. Anti-Scientism, Conceptual Analysis and High-End Science Journalism. Czech and Slovak Journal of Humanities. 2016.
Tvrdý F. Hume proti náboženství. Filosofický časopis. 2017.
Tvrdý F. Místo myšlenkových experimentů ve filosofii. Teorie vědy / Theory of Science. 2018.
Tvrdý F. Věda, pseudověda a paravěda. E-LOGOS Electronic Journal for Philosophy. 2020.
Millican P., Tvrdý F. O Humově naturalismu, skepticismu a ateismu. Filosofický časopis. 2017.
TVRDÝ F. 7 Deadly Sins of Plato's Political Philosophy. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philosophica - Aesthetica, Philosophica. 2003.
DISERTAČNÍ PRÁCE
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Tvrdý F. Scientismus, vědecký imperialismus a hranice vědeckého poznání. In Szapuová M., Nuhlíček M., Chabada M. (Eds.) Veda, spoločnosť a hodnoty. 2019.
Tvrdý F. K některým extravagantním teoriím významu. In Hernandezová P., Bednaříková B. (Eds.) Od slova k modelu jazyka: Sborník z 13. mezinárodního setkání mladých lingvistů. 2013.
RECENZE
TVRDÝ F. Review of Knobe & Nichols, Experimental Philosophy. Czech and Slovak Journal of Humanities: Philosophica. 2012.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Jednota filozofická 1 KFI/91AJ1 ZS 0
Jednota filozofická 3 - čtyřleté studium KFI/91AP3 ZS 0
Jednota filozofická 4 - čtyřleté studium KFI/91AP4 ZS 0
Jednota filozofická 5 - čtyřleté studium KFI/91AP5 ZS 0
Jednota filozofická 6 - čtyřleté studium KFI/91AP6 ZS 0
Jednota filozofická 7 - čtyřleté studium KFI/91AP7 ZS 0
Jednota filozofická 8 - čtyřleté studium KFI/91AP8 ZS 0
Zahraniční stáž do 7 dní KFI/91CZA ZS 0
Zahraniční stáž do 30 dní KFI/91CZB ZS 0
Zahraniční stáž nad 30 dní KFI/91CZC ZS 0
Přednáška na Jednotě filozofické KFI/92AJF ZS 0
Jednota filozofická 1 KFI/92BJ1 ZS 2
Jednota filozofická KFI/BJ21Z ZS 2
Philosophy of Language KFI/BPL ZS 2
Teorie argumentace KFI/B1TA ZS Cv 1
Teorie argumentace KFI/B1TA ZS 1
Novověká filozofie KFI/B2NF ZS 2
Novověká filozofie KFI/B2NF ZS Se 2
Jednota filozofická KFI/NJ21Z ZS 2
Philosophy KFI/PHIL ZS 2

Ph.D. studium na UP

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
VODIČKA FIF Filozofie 2020
RÁDKOVÁ FIF Filozofie 2018
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.