Mgr. Filip Tvrdý, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje
Telefon:
585633194
Pracoviště:
Katedra filozofie
Org. jednotka:
Filozofická fakulta
Adresa:
Křížkovského 12
Místnost:
3.35
Pracovní zařazení:
odborný asistent
ČLÁNEK
Tvrdý F. Místo myšlenkových experimentů ve filosofii. Teorie vědy / Theory of Science. 2018.
Tvrdý F. Hume proti náboženství. Filosofický časopis. 2017.
Millican P., Tvrdý F. O Humově naturalismu, skepticismu a ateismu. Filosofický časopis. 2017.
Tvrdý F. Anti-Scientism, Conceptual Analysis and High-End Science Journalism. Czech and Slovak Journal of Humanities. 2016.
TVRDÝ F. 7 Deadly Sins of Plato's Political Philosophy. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philosophica - Aesthetica, Philosophica. 2003.
DISERTAČNÍ PRÁCE
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Tvrdý F. K některým extravagantním teoriím významu. In Hernandezová P., Bednaříková B. (Eds.) Od slova k modelu jazyka: Sborník z 13. mezinárodního setkání mladých lingvistů. 2013.
KNIHA - CELEK
Valenta L. Bolzanova logika. Sebrané spisy III. In Chudárková P., Kucsa R., Močkor O., Müller M., Tvrdý F. (Eds.) 2018.
Valenta L. Česká filozofie. Sebrané spisy I. In Chudárková P., Kucsa R., Močkor O., Müller M., Tvrdý F. (Eds.) 2017.
Valenta L. Filozofie jazyka a vědy. Sebrané spisy II. In Chudárková P., Kucsa R., Močkor O., Müller M., Tvrdý F. (Eds.) 2017.
KAPITOLA V KNIZE
Tvrdý F. Jazyk myšlení. In Marvan T., Hvorecký J. (Eds.) Základní pojmy filosofie jazyka a mysli. 2007.
Tvrdý F. Komputační teorie mysli. In Marvan T., Hvorecký J. (Eds.) Základní pojmy filosofie jazyka a mysli. 2007.
Tvrdý F. Modularita mysli. In Marvan T., Hvorecký J. (Eds.) Základní pojmy filosofie jazyka a mysli. 2007.
Tvrdý F. Turingův stroj/Turingův test. In Marvan T., Hvorecký J. (Eds.) Základní pojmy filosofie jazyka a mysli. 2007.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Tvrdý F. Naturalizing Virtues. 2018.
Tvrdý F. Nesnáze introspekce. 2016.
Tvrdý F. Proti introspekci. 2013.
Tvrdý F. Cena filozofie. 2012.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Chudárková P., Tvrdý F. Philosophia. 2019.
Chudárková P., Tvrdý F. Philosophia. 2018.
Chudárková P., Eichlerová A., Tvrdý F. Studentská konference doktorandů filozofie. 2017.
Hobza P., Tvrdý F. Aristotle and endoxa. 2013.
Hobza P., Tvrdý F. Duše a vědění. 2013.
Tvrdý F., Jabůrek M., Juříková M. Experiment ve filozofii. 2013.
Tvrdý F., Jabůrek M., Hobza P. Hranice filozofie, hranice vědy. 2013.
SBORNÍK - CELEK
RECENZE
TVRDÝ F. Review of Knobe & Nichols, Experimental Philosophy. Czech and Slovak Journal of Humanities: Philosophica. 2012.
OPONENTSKÝ POSUDEK
Tvrdý F. Recenzní posudek na knihu Martina Schmidta, Michala Šedíka a Miloše Taligy. Ako správne argumentovať, písať a diskutovať. 2018.
Tvrdý F. Recenzní posudek na knihu Tomáše Hříbka. Jaké to je, nebo o čem to je? Místo vědomí v materiálním světě. 2017.
Tvrdý F. Recenzní posudek na knihu Otakara Horáka. Filozofické poradenstvo / kritika. 2015.
Tvrdý F. Recenzní posudek na knihu Lukáše Zámečníka. The Future of Philosophy. 2014.
Tvrdý F. Recenzní posudek na knihu Miloše Kratochvíla. Pozitivismus v české filosofii první poloviny 20. století. 2014.
TVRDÝ F. Recenzní posudek na knihu Marka Pichy. Kdyby chyby. 2011.
PROJEKT
Tvrdý F., Buráň J., Bureš O., Holíková J., Chudárková P., Jedličková L., Recinová M., Zavadil R. Filozofie člověka mezi antikou a současností. Univerzita Palackého. 2018.
Tvrdý F. Inovace a e-learning v teorii argumentace. Univerzita Palackého. 2017.
Tvrdý F., Chudárková P., Kucsa R., Močkor O., Müller M. Sebrané spisy Lubomíra Valenty. Filozofická fakulta Univerzity Palackého. 2017.
Tvrdý F., Eichlerová A., Kucsa R., Rybaříková Z., Vodička V. Historická řešení současných filozofických problémů. Univerzita Palackého. 2015.
Nielsen L., Eichlerová A., Tvrdý F. Interpretační potíže ve filozofii Davida Huma. Univerzita Palackého. 2015.
Tvrdý F. Epistemologický status vědy a problém demarkace pseudovědy. Filozoficka fakulta Univerzity Palackého. 2014.
Tvrdý F., Čakányová M. Problémy současné filozofie. Univerzita Palackého v Olomouci. 2014.
Tvrdý F. Filozofické aspekty umělé inteligence. Filozofická fakulta UP. 2013.
Tvrdý F., Juříková M., Rybaříková Z., Vodička V. Neformální logika a teorie argumentace. Univerzita Palackého v Olomouci. 2013.
Hobza P., Tvrdý F. Věda v aristotelské tradici. Univerzita Palackého, MŠMT. 2013.
Hobza P., Tvrdý F. Metodologie v přírodní filosofii. Univerzita Palackého. 2012.
Tvrdý F. Nesnáze introspekce. Filozofická fakulta UP. 2012.
Tvrdý F., Hobza P., Jabůrek M., Petrů M., Vodešil P., Zámečník L. Výzkumná síť teorie a dějin vědy. Ministerstvo školství ČR. 2012.
TVRDÝ F., ZIELINA M. Cyklus přednášek v rámci Jednoty filozofické. Cursus Innovati Vzdělávací nadace Jana Husa. 2011.
HOBZA P., TVRDÝ F. Filosofie přírody mezi aristotelismem a darwinismem. Studentská grantová soutěž UP (IGA). 2011.
HOBZA P., TVRDÝ F. Přírodní filosofie. Studentská grantová soutěž UP (IGA). 2010.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Novověká filozofie KFI/NOF ZS Se 2
Novověká filozofie KFI/NOF ZS 2
Philosophy KFI/PHIL LS 2
Jednota filosofická 1 KFI/91AJ1 LS 0
Jednota filosofická 2 KFI/91AJ2 LS 0
Jednota filosofická 3 KFI/91AJ3 LS 0
Jednota filosofická 4 KFI/91AJ4 LS 0
Jednota filosofická 1 - čtyřleté studium KFI/91AP1 ZS 0
Jednota filosofická 1 - čtyřleté studium KFI/91AP1 LS 0
Jednota filosofická 2 - čtyřleté studium KFI/91AP2 ZS 0
Jednota filosofická 2 - čtyřleté studium KFI/91AP2 LS 0
Jednota filosofická 3 - čtyřleté studium KFI/91AP3 ZS 0
Jednota filosofická 3 - čtyřleté studium KFI/91AP3 LS 0
Jednota filosofická 4 - čtyřleté studium KFI/91AP4 ZS 0
Jednota filosofická 4 - čtyřleté studium KFI/91AP4 LS 0
Jednota filosofická 5 - čtyřleté studium KFI/91AP5 ZS 0
Jednota filosofická 5 - čtyřleté studium KFI/91AP5 LS 0
Jednota filosofická 6 - čtyřleté studium KFI/91AP6 ZS 0
Jednota filosofická 6 - čtyřleté studium KFI/91AP6 LS 0
Jednota filosofická 7 - čtyřleté studium KFI/91AP7 ZS 0
Jednota filosofická 7 - čtyřleté studium KFI/91AP7 LS 0
Jednota filosofická 8 - čtyřleté studium KFI/91AP8 ZS 0
Jednota filosofická 8 - čtyřleté studium KFI/91AP8 LS 0
Přednáška na Jednotě filosofické KFI/92AJF ZS 0
Přednáška na Jednotě filosofické KFI/92AJF LS 0
Jednota filozofická 1 KFI/92BJ1 ZS 2
Jednota filozofická 2 KFI/92BJ2 LS 2
Epistemologie KFI/EP LS 2
Epistemologie KFI/EP LS Se 2
Filozofie 20. století: analytická KFI/FI20A ZS 2
Filozofický proseminář I KFI/FPTA ZS Se 2
Filozofie vědy KFI/FVE LS Se 2
Filozofie vědy KFI/FVE LS 2
Jednota filozofická 1 KFI/JF18Z ZS 2
Jednota filozofická 2 KFI/JF19L LS 2
Jednota filozofická 1 KFI/J18ZN ZS 2
Jednota filozofická 2 KFI/J19LN LS 2
Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Adéla RÁDKOVÁ FIF Filozofie 2018
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.