Mgr. Karel Šebela, Ph.D.

Employee photo
Contact

585633255

Katedra filozofie

Filozofická fakulta

Křížkovského 12

3.29

odborný asistent

philosophical logic aristotelian logic theory of argumentation philosophy of logic

ČLÁNEK
Šebela K., Sedlár I. Term Negation in First-order Logic. Logique et Analyse. 2019.
Šebela K. Internal Negation and the Universe of Discourse: Kant and Boole. Czech and Slovak Journal of Humanities. 2018.
Šebela K. Platonismus Pavla Tichého. Filosofický časopis. 2016.
Šebela K. Čistá forma: Bůh a logika? AITHÉR. 2014.
Šebela K. Kant a funkcionální teorie predikace. Organon F. 2013.
Šebela K. Pavel Tichý a teorie dedukce. Organon F. 2013.
Šebela K. Russell a novohegeliánství: F. H. Bradley. Filosofický časopis. 2013.
ŠEBELA K. K Cmorejově kritice. Organon F. 2008.
ŠEBELA K. Tichý a části individuí. Organon F. 2008.
ŠEBELA K. TIL a esencialismus. Organon F. 2008.
Šebela K. Konsekvence Humovy teze. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philosophica - Aesthetica. 2007.
Šebela K. O pojmu nekonečna. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philosophica - Aesthetica, Historia Artium. 2005.
Šebela K. Pojetí vlastních jmen v logice možných světů. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philosophica - Aesthetica. 2003.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Šebela K. Internal Negation and Sortal Quantification. In Arazim P., Dančák M. (Eds.) The Logica Yearbook 2015. 2016.
Šebela K. Dedukce v aristotelské logice. In Dostálová L. (Eds.) Sborník příspěvků ze semináře o výuce logiky Organon VIII. 2012.
Šebela K. Aristotelovy Kategorie a otázka významu. In . (Eds.) Kontext a význam. 2010.
Šebela K. Logika i etyka w wieku globalizacji. Filozofia wobec Globalizacji. 2009.
Šebela K., Dostálová L., Duží M., Číhalová M., Menšík M., Raclavský J. Elektronická databáze příkladů z logiky. Pedagogický software 2008. 2008.
KNIHA - CELEK
ŠEBELA K. Filozofie logiky Pavla Tichého. Univerzita Palackého Filozofická fakulta. 2006.
KAPITOLA V KNIZE
ŠEBELA K. Proč učit tradiční logiku? Organon VII. Nihil Novi? 2011.
Šebela K. Aristotelovy Kategorie a otázka významu. In Zouhar M. (Eds.) Kontext a význam. 2010.
Šebela K. Aristotelovy Kategorie a otázka významu. In Zouhar M. (Eds.) Kontext a význam. 2010.
Šebela K. Cialo jako zasada indywiduacji u Arystotelesa. In Kiepas A., Struzik E. (Eds.) Terytorium i peryferia cielesnosci. 2010.
ŠEBELA K. Pavel Tichý – náš člověk na Novém Zélandě. Emigrace : sborník historických prací Centra pro československá exilová studia II. 2008.
Šebela K. Úlohy z aristotelské (pojmové) logiky. In Dostálová 9. (Eds.) Odkud a jak brát stále nové příklady? : elektronická databáze příkladů pro úvodní kurzy logiky na vysokých školách. 2008.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
SBORNÍK - CELEK
DOSTÁLOVÁ L., ŠEBELA K. Organon VII. aneb Nihil Novi. 2011.
Organon V. In Šebela K., Dostálová L. (Eds.) Organo V. 2006.
RECENZE
Šebela K. Vojtěch Kolman a Vít Punčochář: Formy jazyka. In . (Eds.) Filosofický časopis. 2017.
Preissová Krejčí A., Šebela K. Jaroslav Peregrin: Kapitoly z analytické filosofie. Filosofický časopis. 2006.
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
Šebela K., Dostálová L., Lang J., Duží M., Číhalová M., Menšík M., Raclavský J. Elektronická databáze příkladů z logiky. 2008.
Šebela K., Dostálová L., Lang J., Pelikán D., Duží M., Číhalová M., Menšík M., Raclavský J. ORGANON : LMS pro výuku logiky s databází příkladů. 2008.
Šebela K., Dostálová L., Lang J., Duží M., Číhalová M., Menšík M., Raclavský J. ORGANON : The Electronic Database of Exercises and the Web Tutor for Basic Logic Courses. 2008.
Šebela K., Dostálová L., Lang J., Duží M., Číhalová M., Menšík M., Raclavský J. ORGANON : Zpráva o průběhu řešení projektu FRVŠ č. 65/2008/F5/d. 2008.
Šebela K., Dostálová L., Lang J., Pelikán D., Duží M., Číhalová M., Menšík M., Raclavský J. Výsledky projektu FRVŠ 65/2008/F5/d : Vytvoření elektronické databáze příkladů pro výuku logiky. 2008.
Current courses
Course title Department/Abbrev. Semester Type Classes
Readings in Ancient Greek Philosophy 2 (Foundations of Aristotelian Logic) KFI/BCAF2 LS Se 2
Predicate Logic KFI/B2PL LS Cv 4
Propositional logic KFI/B2VL ZS Cv 4
History of Philosophy 2 KFI/DEJ2 LS 2
Philosophy KFI/FIL ZS 2
Philosophy KFI/FIL LS 2
Philosophical Logic KFI/FILO ZS 2
Philosophical Logic KFI/FILO ZS Se 2
Philosophy of Language KFI/FJ LS 2
Classical Logic 2 KFI/KLLO2 LS Cv 4
Philosophy of Language KFI/NFJA ZS 2
Philosophy of Language KFI/NFJA ZS Se 2
Topics in Contemporary Philosophy 2 (Elements of Aristotelian Logic) KFI/NTCP2 LS Se 2
Formal logics 1 KSA/FL1 ZS Se 4
Formal logics 2 KSA/FL2 LS Se 0
Formal logics 1 KSA/FOL1 ZS Se 4
Formal logics 2 KSA/FOL2 LS Se 4