Mgr. Karel Šebela, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633255

Katedra filozofie

Filozofická fakulta

Křížkovského 12

3.29

odborný asistent

ČLÁNEK
Šebela K., Sedlár I. Term Negation in First-order Logic. Logique et Analyse. 2019.
Šebela K. Internal Negation and the Universe of Discourse: Kant and Boole. Czech and Slovak Journal of Humanities. 2018.
Šebela K. Platonismus Pavla Tichého. Filosofický časopis. 2016.
Šebela K. Čistá forma: Bůh a logika? AITHÉR. 2014.
Šebela K. Kant a funkcionální teorie predikace. Organon F. 2013.
Šebela K. Pavel Tichý a teorie dedukce. Organon F. 2013.
Šebela K. Russell a novohegeliánství: F. H. Bradley. Filosofický časopis. 2013.
ŠEBELA K. K Cmorejově kritice. Organon F. 2008.
ŠEBELA K. Tichý a části individuí. Organon F. 2008.
ŠEBELA K. TIL a esencialismus. Organon F. 2008.
Šebela K. Konsekvence Humovy teze. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philosophica - Aesthetica. 2007.
Šebela K. O pojmu nekonečna. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philosophica - Aesthetica, Historia Artium. 2005.
Šebela K. Pojetí vlastních jmen v logice možných světů. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philosophica - Aesthetica. 2003.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Šebela K. Internal Negation and Sortal Quantification. In Arazim P., Dančák M. (Eds.) The Logica Yearbook 2015. 2016.
Šebela K. Dedukce v aristotelské logice. In Dostálová L. (Eds.) Sborník příspěvků ze semináře o výuce logiky Organon VIII. 2012.
Šebela K. Aristotelovy Kategorie a otázka významu. In . (Eds.) Kontext a význam. 2010.
Šebela K. Logika i etyka w wieku globalizacji. Filozofia wobec Globalizacji. 2009.
Šebela K., Dostálová L., Duží M., Číhalová M., Menšík M., Raclavský J. Elektronická databáze příkladů z logiky. Pedagogický software 2008. 2008.
KNIHA - CELEK
ŠEBELA K. Filozofie logiky Pavla Tichého. Univerzita Palackého Filozofická fakulta. 2006.
KAPITOLA V KNIZE
ŠEBELA K. Proč učit tradiční logiku? Organon VII. Nihil Novi? 2011.
Šebela K. Aristotelovy Kategorie a otázka významu. In Zouhar M. (Eds.) Kontext a význam. 2010.
Šebela K. Aristotelovy Kategorie a otázka významu. In Zouhar M. (Eds.) Kontext a význam. 2010.
Šebela K. Cialo jako zasada indywiduacji u Arystotelesa. In Kiepas A., Struzik E. (Eds.) Terytorium i peryferia cielesnosci. 2010.
ŠEBELA K. Pavel Tichý – náš člověk na Novém Zélandě. Emigrace : sborník historických prací Centra pro československá exilová studia II. 2008.
Šebela K. Úlohy z aristotelské (pojmové) logiky. In Dostálová 9. (Eds.) Odkud a jak brát stále nové příklady? : elektronická databáze příkladů pro úvodní kurzy logiky na vysokých školách. 2008.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
SBORNÍK - CELEK
DOSTÁLOVÁ L., ŠEBELA K. Organon VII. aneb Nihil Novi. 2011.
Organon V. In Šebela K., Dostálová L. (Eds.) Organo V. 2006.
RECENZE
Šebela K. Vojtěch Kolman a Vít Punčochář: Formy jazyka. In . (Eds.) Filosofický časopis. 2017.
Preissová Krejčí A., Šebela K. Jaroslav Peregrin: Kapitoly z analytické filosofie. Filosofický časopis. 2006.
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
Šebela K., Dostálová L., Lang J., Duží M., Číhalová M., Menšík M., Raclavský J. Elektronická databáze příkladů z logiky. 2008.
Šebela K., Dostálová L., Lang J., Pelikán D., Duží M., Číhalová M., Menšík M., Raclavský J. ORGANON : LMS pro výuku logiky s databází příkladů. 2008.
Šebela K., Dostálová L., Lang J., Duží M., Číhalová M., Menšík M., Raclavský J. ORGANON : The Electronic Database of Exercises and the Web Tutor for Basic Logic Courses. 2008.
Šebela K., Dostálová L., Lang J., Duží M., Číhalová M., Menšík M., Raclavský J. ORGANON : Zpráva o průběhu řešení projektu FRVŠ č. 65/2008/F5/d. 2008.
Šebela K., Dostálová L., Lang J., Pelikán D., Duží M., Číhalová M., Menšík M., Raclavský J. Výsledky projektu FRVŠ 65/2008/F5/d : Vytvoření elektronické databáze příkladů pro výuku logiky. 2008.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Četba textů antické filozofie 2 KFI/BCAF2 LS Se 2
Predikátová logika KFI/B2PL LS Cv 4
Výroková logika KFI/B2VL ZS Cv 4
Dějiny filozofie 2 KFI/DEJ2 LS 2
Filozofie - společný základ KFI/FIL ZS 2
Filozofie - společný základ KFI/FIL LS 2
Filozofická logika KFI/FILO ZS 2
Filozofická logika KFI/FILO ZS Se 2
Filozofie jazyka KFI/FJ LS 2
Klasická logika II KFI/KLLO2 LS Cv 4
Filozofie jazyka KFI/NFJA ZS 2
Filozofie jazyka KFI/NFJA ZS Se 2
Topics in Contemporary Philosophy 2 KFI/NTCP2 LS Se 2
Formální logika 1 - S19 KSA/FL1 ZS Se 4
Formální logika 2 - S19 KSA/FL2 LS Se 0
Formální logika 1 - S16 KSA/FOL1 ZS Se 4
Formální logika 2 - S16 KSA/FOL2 LS Se 4