Mgr. Karel ŠEBELA, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633255

Katedra filozofie

Filozofická fakulta

Křížkovského 12

3.29

odborný asistent

filozofická logika aristotelská logika teorie argumentace filozofie logiky

ČLÁNEK
Šebela K., Sedlár I. Term Negation in First-order Logic. Logique et Analyse. 2019.
Šebela K. Internal Negation and the Universe of Discourse: Kant and Boole. Czech and Slovak Journal of Humanities. 2018.
Šebela K. Platonismus Pavla Tichého. Filosofický časopis. 2016.
Šebela K. Čistá forma: Bůh a logika? AITHÉR. 2014.
Šebela K. Kant a funkcionální teorie predikace. Organon F. 2013.
Šebela K. Pavel Tichý a teorie dedukce. Organon F. 2013.
Šebela K. Russell a novohegeliánství: F. H. Bradley. Filosofický časopis. 2013.
ŠEBELA K. K Cmorejově kritice. Organon F. 2008.
ŠEBELA K. Tichý a části individuí. Organon F. 2008.
ŠEBELA K. TIL a esencialismus. Organon F. 2008.
Šebela K. Konsekvence Humovy teze. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philosophica - Aesthetica. 2007.
Šebela K. O pojmu nekonečna. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philosophica - Aesthetica, Historia Artium. 2005.
Šebela K. Pojetí vlastních jmen v logice možných světů. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philosophica - Aesthetica. 2003.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Šebela K. Theory of Predicables and Sortals. The Logica Yearbook 2022. 2023.
Šebela K. Internal Negation and Sortal Quantification. In Arazim P., Dančák M. (Eds.) The Logica Yearbook 2015. 2016.
Šebela K. Dedukce v aristotelské logice. In Dostálová L. (Eds.) Sborník příspěvků ze semináře o výuce logiky Organon VIII. 2012.
Šebela K. Aristotelovy Kategorie a otázka významu. In . (Eds.) Kontext a význam. 2010.
Šebela K. Logika i etyka w wieku globalizacji. Filozofia wobec Globalizacji. 2009.
Šebela K., Dostálová L., Duží M., Číhalová M., Menšík M., Raclavský J. Elektronická databáze příkladů z logiky. Pedagogický software 2008. 2008.
KNIHA - CELEK
ŠEBELA K. Filozofie logiky Pavla Tichého. Univerzita Palackého Filozofická fakulta. 2006.
KAPITOLA V KNIZE
ŠEBELA K. Proč učit tradiční logiku? Organon VII. Nihil Novi? 2011.
Šebela K. Aristotelovy Kategorie a otázka významu. In Zouhar M. (Eds.) Kontext a význam. 2010.
Šebela K. Aristotelovy Kategorie a otázka významu. In Zouhar M. (Eds.) Kontext a význam. 2010.
Šebela K. Cialo jako zasada indywiduacji u Arystotelesa. In Kiepas A., Struzik E. (Eds.) Terytorium i peryferia cielesnosci. 2010.
ŠEBELA K. Pavel Tichý – náš člověk na Novém Zélandě. Emigrace : sborník historických prací Centra pro československá exilová studia II. 2008.
Šebela K. Úlohy z aristotelské (pojmové) logiky. In Dostálová 9. (Eds.) Odkud a jak brát stále nové příklady? : elektronická databáze příkladů pro úvodní kurzy logiky na vysokých školách. 2008.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
SBORNÍK - CELEK
DOSTÁLOVÁ L., ŠEBELA K. Organon VII. aneb Nihil Novi. 2011.
Organon V. In Šebela K., Dostálová L. (Eds.) Organo V. 2006.
RECENZE
Šebela K. Vojtěch Kolman a Vít Punčochář: Formy jazyka. In . (Eds.) Filosofický časopis. 2017.
Preissová Krejčí A., Šebela K. Jaroslav Peregrin: Kapitoly z analytické filosofie. Filosofický časopis. 2006.
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
Šebela K., Dostálová L., Lang J., Duží M., Číhalová M., Menšík M., Raclavský J. Elektronická databáze příkladů z logiky. 2008.
Šebela K., Dostálová L., Lang J., Pelikán D., Duží M., Číhalová M., Menšík M., Raclavský J. ORGANON : LMS pro výuku logiky s databází příkladů. 2008.
Šebela K., Dostálová L., Lang J., Duží M., Číhalová M., Menšík M., Raclavský J. ORGANON : The Electronic Database of Exercises and the Web Tutor for Basic Logic Courses. 2008.
Šebela K., Dostálová L., Lang J., Duží M., Číhalová M., Menšík M., Raclavský J. ORGANON : Zpráva o průběhu řešení projektu FRVŠ č. 65/2008/F5/d. 2008.
Šebela K., Dostálová L., Lang J., Pelikán D., Duží M., Číhalová M., Menšík M., Raclavský J. Výsledky projektu FRVŠ 65/2008/F5/d : Vytvoření elektronické databáze příkladů pro výuku logiky. 2008.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Filozofická logika KFI/BCNF8 LS Se 2
Predikátová logika KFI/B2PL LS Cv 2
Predikátová logika KFI/B2PL LS 2
Výroková logika KFI/B2VL ZS 2
Výroková logika KFI/B2VL ZS Cv 2
Analytická filozofie KFI/B3ANF ZS 2
Filozofie - společný základ KFI/FIL ZS 2
Filozofie - společný základ KFI/FIL LS 2
Filozofie jazyka KFI/NFJA ZS 2
Elements of Aristotelian Logic KFI/NTCP2 LS Se 2
Formální logika 1 - S19 KSA/FL1 LS 2
Formální logika 1 - S19 KSA/FL1 LS Se 2
Formální logika 2 - S19 KSA/FL2 LS Se 2
Formální logika 2 - S19 KSA/FL2 LS 2

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)