Mgr. Karel ŠEBELA, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633255

Katedra filozofie

Filozofická fakulta

Křížkovského 12

3.29

odborný asistent

filozofická logika aristotelská logika teorie argumentace filozofie logiky

PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Šebela K. Logika i etyka w wieku globalizacji. Filozofia wobec Globalizacji. 2009.
Šebela K. Aristotelovy Kategorie a otázka významu. In . (Eds.) Kontext a význam. 2010.
Šebela K. Internal Negation and Sortal Quantification. In Arazim P., Dančák M. (Eds.) The Logica Yearbook 2015. 2016.
Šebela K., Dostálová L., Duží M., Číhalová M., Menšík M., Raclavský J. Elektronická databáze příkladů z logiky. Pedagogický software 2008. 2008.
Šebela K. Dedukce v aristotelské logice. In Dostálová L. (Eds.) Sborník příspěvků ze semináře o výuce logiky Organon VIII. 2012.
KAPITOLA V KNIZE
ŠEBELA K. Pavel Tichý – náš člověk na Novém Zélandě. Emigrace : sborník historických prací Centra pro československá exilová studia II. 2008.
Šebela K. Aristotelovy Kategorie a otázka významu. In Zouhar M. (Eds.) Kontext a význam. 2010.
Šebela K. Úlohy z aristotelské (pojmové) logiky. In Dostálová 9. (Eds.) Odkud a jak brát stále nové příklady? : elektronická databáze příkladů pro úvodní kurzy logiky na vysokých školách. 2008.
Šebela K. Cialo jako zasada indywiduacji u Arystotelesa. In Kiepas A., Struzik E. (Eds.) Terytorium i peryferia cielesnosci. 2010.
Šebela K. Aristotelovy Kategorie a otázka významu. In Zouhar M. (Eds.) Kontext a význam. 2010.
ŠEBELA K. Proč učit tradiční logiku? Organon VII. Nihil Novi? 2011.
ČLÁNEK
Šebela K. Platonismus Pavla Tichého. Filosofický časopis. 2016.
ŠEBELA K. Tichý a části individuí. Organon F. 2008.
Šebela K. Pojetí vlastních jmen v logice možných světů. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philosophica - Aesthetica. 2003.
Šebela K. Internal Negation and the Universe of Discourse: Kant and Boole. Czech and Slovak Journal of Humanities. 2018.
ŠEBELA K. K Cmorejově kritice. Organon F. 2008.
ŠEBELA K. TIL a esencialismus. Organon F. 2008.
Šebela K. Čistá forma: Bůh a logika? AITHÉR. 2014.
Šebela K. Russell a novohegeliánství: F. H. Bradley. Filosofický časopis. 2013.
Šebela K. O pojmu nekonečna. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philosophica - Aesthetica, Historia Artium. 2005.
Šebela K. Kant a funkcionální teorie predikace. Organon F. 2013.
Šebela K. Konsekvence Humovy teze. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philosophica - Aesthetica. 2007.
Šebela K., Sedlár I. Term Negation in First-order Logic. Logique et Analyse. 2019.
Šebela K. Pavel Tichý a teorie dedukce. Organon F. 2013.
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
Šebela K., Dostálová L., Lang J., Duží M., Číhalová M., Menšík M., Raclavský J. ORGANON : Zpráva o průběhu řešení projektu FRVŠ č. 65/2008/F5/d. 2008.
Šebela K., Dostálová L., Lang J., Pelikán D., Duží M., Číhalová M., Menšík M., Raclavský J. Výsledky projektu FRVŠ 65/2008/F5/d : Vytvoření elektronické databáze příkladů pro výuku logiky. 2008.
Šebela K., Dostálová L., Lang J., Duží M., Číhalová M., Menšík M., Raclavský J. Elektronická databáze příkladů z logiky. 2008.
Šebela K., Dostálová L., Lang J., Pelikán D., Duží M., Číhalová M., Menšík M., Raclavský J. ORGANON : LMS pro výuku logiky s databází příkladů. 2008.
Šebela K., Dostálová L., Lang J., Duží M., Číhalová M., Menšík M., Raclavský J. ORGANON : The Electronic Database of Exercises and the Web Tutor for Basic Logic Courses. 2008.
KNIHA - CELEK
ŠEBELA K. Filozofie logiky Pavla Tichého. Univerzita Palackého Filozofická fakulta. 2006.
RECENZE
Šebela K. Vojtěch Kolman a Vít Punčochář: Formy jazyka. In . (Eds.) Filosofický časopis. 2017.
Preissová Krejčí A., Šebela K. Jaroslav Peregrin: Kapitoly z analytické filosofie. Filosofický časopis. 2006.
SBORNÍK - CELEK
Organon V. In Šebela K., Dostálová L. (Eds.) Organo V. 2006.
DOSTÁLOVÁ L., ŠEBELA K. Organon VII. aneb Nihil Novi. 2011.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Výroková logika KFI/B2VL ZS Cv 4
Filozofie - společný základ KFI/FIL ZS 2
Filozofická logika KFI/FILO ZS 0
Filozofická logika KFI/FILO ZS Se 0
Filozofie jazyka KFI/NFJA ZS Se 2
Filozofie jazyka KFI/NFJA ZS 2
Elements of Aristotelian Logic KFI/NTCP2 ZS Se 2
Formální logika 1 - S19 KSA/FL1 ZS Se 4
Formální logika 1 - S16 KSA/FOL1 ZS Se 4