Státní závěrečné zkoušky

Termíny SZZk a obhajob

Studující, kteří chtějí konat SZZK/obhajoby v květnovém/červnovém termínu 2024, MUSÍ mít v ZS nebo LS akademického roku 2023/2024 zapsány všechny předměty státní závěrečné zkoušky a obhajoby (případně jen ty, které opakují). Pokud jste si předměty zapsali v ZS, v LS si je znovu nezapisujete, protože jsou platné i pro LS.

Pokud obhajujete práci na katedře slavistiky, nezapomeňte si zapsat i PŘEDMĚT "OBHAJOBA BAKALÁŘSKÉ/DIPLOMOVÉ PRÁCE" (např. polonistika má kódy KSO/BCDP, KSO/MADP). Na rozdíl od ostatních státnicových předmětů ho najdete v diplomovém modulu. Diplomové semináře a obhajobu si zapisujete S KÓDEM KATEDRY, NA KTERÉ PÍŠETE ZÁVĚREČNOU PRÁCI.

V případě, že si student tyto předměty NEZAPÍŠENEMŮŽE státnice a obhajoby konat (neuvidí námi vypsané termíny a nebude se na ně moct přihlásit)!

Mezní termíny pro státnice květen/červen 2024:

 • řádný i opravný termín
 • zápis na termíny SZZK/obhajob je do 9. 5. 2024,
 • odevzdání bakalářských a diplomových prací je do 9. 5. 2024 
  (fakultní termín, který nelze posunout)

Mezní termíny pro státnice srpen 2024: 

 • řádný termín obhajob (rozklad) – pouze studující, kteří budou u nás konat státnice v květnu/červnu 2024
 • řádný termín státnic a obhajob – pouze pro studující, kteří absolvovali studijní/pracovní stáž v zahraničí min. 3 měsíce (stáž je vedena ve STAGu)
 • opravný termín státnic i obhajob – pouze při neúspěšném pokusu v květnu/červnu
 • zápis na termíny SZZK/obhajob je do 27. 6. 2024 
 • odevzdání bakalářských a diplomových prací je do 27. 6. 2024
  (fakultní termín, který nelze posunout)

Doporučujeme všem studujícím absolventských ročníků, aby si zkontrolovali podmínky splnění všech studijní požadavků svých studijních plánů ještě před ukončením zápisu na předměty v LS. Splnění všech stanovených požadavků studijních plánů v termínech uvedených v harmonogramu je podmínkou pro to, aby studenti mohli konat Státní závěrečnou zkoušku (SZZK), případně obhajovat bakalářskou/diplomovou práci. Studenti musí mít splněny i všechny kredity v kategorii A, B i C (Bc. studium min. 180 kreditů a Mgr. studium min. 120 kreditů)! 

Kolik kreditů zbývá do splnění celého studijního plánu – kontrola před SZZk

Přihlaste se na portál, klikněte na „moje studium“  a podívejte se do záložky „průběh studia - Tisk zápisového listu A 2023/2024“ nikoli „předzápis“ (slouží jen k zápisu předmětů). V případě potřeby je na každé záložce proklik na „nápovědu“. Pakliže si i tak nebudete jisti, kontaktujte svou studijní referentku. Tuto kontrolu doporučujme provést  absolventským ročníkům před ukončením zápisu na předměty v LS, nejpozději však před ukončením zápisu na předměty v posledním semestru před SZZK.

Bakalářská zkouška

 • Polská filologie – Bc. dvouprogramové studium (PFma, PFmi, PF mezifakultní)  okruhy k SZZk platné 
  od 1. 1. 2022 : zde
 • Polská filologie – Bc. samostatné studium (POLFI)  okruhy k SZZk platné od 1. 1. 2022 : zde
 • Polská filologie se specializací na překladatelství a hospodářskou praxi – Bc. samostatné studium (PFPREHP)  okruhy k SZZk platné od 1. 1. 2022: zde

Magisterská zkouška

 • Polská filologie – navazující dvouprogramové studium (PF maior, PF minor) – okruhy k SZZk platné od 1. 7. 2022:  zde.
 • Polská filologie se specializací na překlad - navazující samostatný studijní program (POLFPRN) – okruhy k SZZk platné od 1. 7. 2022:  zde.

 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)