Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Postmodernismus a postkolonialismus jsou passé. To je můj nejdůležitější postřeh z výroční konference American Comparative Literature Association (ACLA), jež se konala v březnu 2016 na Harvardu.
Jaroslava Janečková, doktorandka katedry slavistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého, zvítězila v prestižní překladatelské soutěži vyhlášené Ruským střediskem vědy a kultury v Praze. Získala...
Na třídenní lingvistickou konferenci (OLINCO) se sjela více než stovka jazykovědců z celého světa. Hlavní hvězdou akce, kterou pořádá filozofická fakulta UP, se stal David Pesetsky z Massachusetts...
Katedra psychologie FF UP je již přes dvacet let propojena s praxí v oblasti náhradní rodinné péče. Doc. PhDr. Irena Sobotková, CSc. pracovala do r. 2013 jako odborná garantka v ISIS, občanském...
Třináct procent posluchačů filozofické fakulty se v zimním semestru účastnilo hodnocení vyučovaných předmětů. Kromě studentských odpovědí fakulta zaregistrovala na 1400 komentářů. Výsledky evaluace...
Efektivně, přehledně a jednoduše – to je princip, na kterém funguje univerzitní elektronický Helpdesk. Dosavadní praxe, kdy zaměstnanci univerzity mohli přes tento systém zadat požadavek a viděli,...
Více než polovina patnáctiletých gymnazistů má zkušenosti s pitím alkoholu. Vyplývá to z nejnovějšího výzkumu psychologů z Univerzity Palackého, v němž oslovili více než čtyři tisíce studentů...
v tomto seznamu nejsou žádné zprávy.