Portál  |  STAG  |  e-mail
English
  • Institut celoživotního vzdělávání
  • Aspekt
  • UPLIFT | Jazyková škola Olomouc
  • AFO | Academia Film Olomouc
  • Portál absolventů UP
Čtyřiaosmdesát studentů z nejrůznějších koutů světa se koncem týdne sjede do Olomouce, aby se zde učilo česky. Filozofická fakulta Univerzity Palackého připravila 28. ročník Letní školy...
Nejen historii, ale například i literatuře či umění se věnují účastníci letní školy nazvané Proměny konfesijní kultury v Evropě, kterou pořádá katedra historie. Posluchači magisterského a doktorského...
O cenu Milana Tognera se v Olomouci utkali studenti v celostátní vědecké soutěži, která byla součástí konference Paragone 2014. V úterý a ve středu ji pořádala katedra dějin umění filozofické fakulty...
v tomto seznamu nejsou žádné zprávy.
Aktuální zpravodajství a publicistiku z Univerzity Palackého najdete na stránkách Žurnálu Online
Další aktuality z UP