Portál  |  STAG  |  e-mail
English
  • Stěhujeme děkanát
  • Aspekt
  • Institut celoživotního vzdělávání
  • UPLIFT | Jazyková škola Olomouc
  • Portál absolventů UP
V pondělí 30. listopadu vystoupí v kapli Božího Těla pěvecký sbor, který působí při North West University v jihoafrickém Potchefstroomu a patří k nejlepším v Jižní Africe. Repertoár skládá z klasické...
Přednášky na vybraná témata z oblasti kultury a reálií portugalsky mluvících zemí, promítání filmů v původním znění, besedy a výstava. To vše nabídly Dny lusofonní kultury, které navštívila...
Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Charitou Olomouc a sociální firmou SocioFactor chystají na 19. listopadu 2015 třetí ročník charitativní akce „Noc venku“...
Budou příští volby do akademického senátu filozofické fakulty probíhat elektronicky? Co je možné udělat pro to, aby složení tohoto orgánu více korespondovalo se strukturou fakulty? Tyto a řadu...
Osobní fondy profesorů Josefa Jařaba, Ludvíka Václavka, Jaroslava Macháčka a Jiřího Fialy se staly prvními odkazy významných žijících pamětníků, které do svého depozitáře získal Archiv Univerzity...
Tradiční čínská medicína, ukázka masáže, informace o pěstování a zpracování čaje nebo cvičení tajči, to vše nabízí program, který pro akademickou obec i Olomoučany připravila Konfuciova akademie.
Pavel Zahrádka z katedry sociologie, kulturní antropologie a andragogiky filozofické fakulty hledá etická pravidla pro sdílení obsahu na internetu. Jeho mezinárodní výzkumný tým se etice kopírování...
v tomto seznamu nejsou žádné zprávy.