Portál  |  STAG  |  e-mail
English
  • Institut celoživotního vzdělávání
  • Aspekt
  • UPLIFT | Jazyková škola Olomouc
  • AFO | Academia Film Olomouc
  • Portál absolventů UP
Fulbrightova komise posílá do Spojených států amerických dalších 39 českých stipendistů. V novém akademickém roce obdrží vládní stipendium i ředitel olomoucké pobočky Člověk v tísni Richard Kořínek,...
Podivná mluva románových postav nebo hrdinů televizního seriálu, nesrozumitelný návod k použití, firemní internetová prezentace plná gramatických chyb nebo matoucí tlumočení odborné přednášky. Koncem...
Bufet v průchodu mezi rektorátem a filozofickou fakultou ukončil svou nabídku. Jeho prostory zabere telefonní ústředna. Nový bufet vznikne v místech dnešní pokladny.
Životní příběh historika a emeritního profesora filozofické fakulty Miloše Trapla se stal námětem pátého svazku ediční řady Paměť UP, která doplňuje obraz univerzity o subjektivní svědectví členů...
Různé důvody přivedly účastníky z celého světa na Letní školu slovanských studií na filozofické fakultě. Například pro ženu z Vietnamu to byl po desetiletích návrat do země jejích studentských let,...
v tomto seznamu nejsou žádné zprávy.
Aktuální zpravodajství a publicistiku z Univerzity Palackého najdete na stránkách Žurnálu Online
Další aktuality z UP