Zlaté promoce

FF UP hledá své absolventy a pedagogy z roku 1969

V pořadí už čtvrtou Zlatou promoci 2019 plánuje fakulta realizovat opět v podzimním termínu. Přesné informace k datu a místu konání promoce zveřejníme v únoru 2019.

Už nyní však začínáme zlaté absolventy - naše „zlatíčka“ hledat. Kontakty, které má na své absolventy filozofická fakulta k dispozici, pocházejí z let jejich promoce a jsou tedy staré padesát i více let. Prosíme proto všechny, kterých se zlatá promoce týká a jsou absolventy z roku 1969, aby se přihlásili a oznámili nám svou současnou adresu, na kterou jim budeme moci zaslat pozvánku.

Hlásit se můžete:

  • písemně na adresu: Studijní oddělení FF UP - zlaté promoce, Křížkovského 10, 771 80 Olomouc,
  • e-mailem na zlatapromoce.ff@upol.cz
  • nebo telefonicky na číslech +420 585 633 052-3 v době od 8:00 do 15:30.

Prosíme o uvedení jména a příjmení (včetně příjmení v době promoce), absolventského ročníku,  současné adresy, případně e-mailové adresy a telefonního čísla.

Pokud máte kontakty i na další absolventy, své spolužáky, kteří na Filozofické fakultě UP absolvovali  v roce 1969, případně vyučující, kteří na fakultě v uvedené době působili, budeme Vám vděčni za jejich poskytnutí. Využity budou pouze pro účely zlaté promoce.

Prostřednictvím sociálních sítí prosíme také všechny ostatní, rodinné příslušníky, sousedy a známé, kteří mají ve svém okolí absolventy FF UP, aby je o této akci informovali.

Zlatá promoce absolventů FF UP z let 1967 a 1968

Dne 19. října 2018 proběhla v nově zrekonstruované aule FF další Zlatá promoce absolventů. Děkujeme absolventům za jejich účast a pevně věříme, že společně strávené chvíle s bývalými spolužáky, s ALMA MATER a minulými i současnými vyučujícími všem přinesly milou vzpomínku na studentská léta.

Slavnostní promoce se zúčastnilo 66 absolventů.

Všem absolventům Zlaté promoce byl zaslán odkaz, kde je možné se podívat na video i fotografie ze slavnostní promoce.

Zlatá promoce absolventů FF UP z let 1965 a 1966

V rámci Absolventského setkání u příležitosti 70. výročí obnovení instituce jakožto Univerzity Palackého v Olomouci, které se uskutečnilo ve dnech 9. - 10. září 2016, proběhla ve slavnostním sále Moravské filharmonie Olomouc dne 10. září 2016 Zlatá promoce.

Slavnostní promoce se zúčastnilo 52 absolventů.

Děkujeme všem za jejich účast!