Zahraniční vztahy

Zahraniční partneři

Jednou z klíčových aktivit Univerzity Palackého je „internacionalizace“, tj. podpora spolupráce se zahraničními univerzitami (společné projekty, programy atp.). Aktivity jsou dojednány ve smlouvách o spolupráci. Jednou z těchto důležitých aktivit je i podpora výměny studentů, akademiků i administrativních pracovníků. Existují smlouvy na různých úrovních: katederní, fakultní, univerzitní (Erasmus+, CEEPUS tzv. smlouvy o přímé spolupráci), na výměnný pobyt však může student vyjet i přes mezinárodní smlouvy České republiky (vládní stipendia). Společným rysem těchto smluv je, že účastníkům mobility zajistí některé výhody ze zahraničního výjezdu plynoucí: v prvé řadě se nemusí platit školné, dále pak může být v některých smlouvách ujednáno proplacení cestovních výdajů (stipendisté vládních smluv ČR), v některých smlouvách je dojednána finanční podpora na studium v zahraničí atd.

Pokud FF U/UP nepodepsala se zahraniční VŠ smlouvu, neznamená to, že by se na dané instituci nemohla uskutečnit studentská nebo akademická mobilita. Může, avšak zahraniční VŠ bude pravděpodobně po zájemcích požadovat např. zaplacení různých poplatků, které by v rámci uzavřených smluv nemuseli platit (školné atp.).

Filozofická fakulta UP podepsala tyto smlouvy o spolupráci:

1. ERASMUS PLUS
Seznam smluv najdete na https://iro.upol.cz/pl/erasmus/partnerske-instituce/.

2. Tzv. smlouvy o přímé spolupráci
Seznam smluv najdete na https://iro.upol.cz/pl/vymenne-programy/smlouvy-o-spolupraci/.

3. CEEPUS
Seznam najdete na https://ceepus.info/public/network/network.aspx#nbb .

Kontakty a úřední hodiny

Oddělení pro zahraniční záležitosti

    korespondenční adresa

    Filozofická fakulta UP - děkanát
    Oddělení zahraničních záležitostí
    Křížkovského 10
    779 00  Olomouc

Proděkanka pro zahraniční záležitosti

Mgr. Pavlína Flajšarová, Ph.D.
tel.: 585 633 132
e-mail: pavlina.flajsarova@upol.cz

Referentky

Mgr. Jana Hořáková
referentka pro zahraniční záležitosti
Oddělení zahraničních záležitostí, děkanát FF UP, Křížkovského 10, dveře 2.20
tel.: 585 633 014
e-mail: j.horakova@upol.cz

Mgr. Simona Černá
Oddělení zahraničních záležitostí, děkanát FF UP, Křížkovského 10, dveře 2.20
tel.: + 420 585 633 496 
e-mail: simona.cerna@upol.cz

Úřední hodiny

V době vládních i univerzitních opatření souvisejících s koronavirem jsou fyzické úřední hodiny omezeny. Prosím, kontaktujte nás nejdříve telefonicky nebo e-mailem.

Dovolená:

Simona Černá
1. 7. - 9. 7.
15. 7. - 23. 7.
16. 8. - 24. 8.

Jana Hořáková
12. -16. 7.
26. - 30. 7.
9. -13. 8.
23. - 27. 8.
16. 8. – 18. 8. služební cesta

Koordinátoři FF UP

Katederní koordinátoři pro zahraniční záležitosti FF UP (sepsání Learning Agreement, nahlášení výjezdu/příjezdu z/do zahraničí)

Organizační jednotka Zkratka pracoviště/role v IS STAG Jméno e-mail
Děkanát FF UP – Zahraniční odd. proděkanka pro zahraniční zál. Pavlína Flajšarová pavlina.flajsarova@upol.cz
Děkanát FF UP – Zahraniční odd. referentka pro zahr. zál. Jana Hořáková j.horakova@upol.cz
Děkanát FF UP - Zahraniční odd. referentka pro zahr. zál. Simona Černá simona.cerna@upol.cz
Kat. anglistiky a amerikanistiky KAA Markéta Janebová marketa.janebova@upol.cz
Veronika Sejkorová - CEEPUS veronika.sejkorova@upol.cz
David Livingstone - CEEPUS david.livingstone@upol.cz
Kat. ekonomických
a manažerských studií
KEMS Pavla Slavíčková pavla.slavickova@upol.cz
Centrum jazykového vzdělávání CJV Markus Johan Öbrink markus.obrink@upol.cz
Kat. asijských studií KAS Michaela Zahradníková - Chinese Studies michaela.zahradnikova@upol.cz
Tereza Nakaya - Japanese Studies - training mobilities tereza.nakaya@upol.cz
Vít Ulman - japonská sekce vit.ulman@upol.cz
Petra Sváková - Korean Studies petra.svakova@upol.cz
Ondřej Pokorný - Indonesian Studies ondrej.pokorny@upol.cz
Vietnamese Studies  
Kat. bohemistiky KBH Ondřej Bláha ondrej.blaha@upol.cz
Kat. dějin umění KDU Martin Krummholz martin.krummholz@upol.cz
Kat. div. a film. studií KDFMS Eliška Kubartová - Film and Media eliska.kubartova@upol.cz
Kat. filozofie KF Filip Tvrdý filip.tvrdy@upol.cz
Kat. germanistiky KGN Sabine Voda Eschgfaller sabine.voda@upol.cz
Kat. historie
 
KHI Petra Hubená - E+ petra.hubena@upol.cz
Radmila Švaříčková Slabáková - CEEPUS radmila.svarickova@upol.cz
Tereza Lyčková - degree programme Euroculture tereza.lyckova@upol.cz
KKF - Kat. klasické filologie Jana Engelbrechtová jana.engelbrechtova@upol.cz
Centrum judaistických studií CJS Eva Kalousová eva.kalousova@upol.cz
Kat. muzikologie KMU Jiří Kopecký - study mobilities jiri.kopecky@upol.cz
Kat. nederlandistiky NIZ Bas Hamers - study mobilities bas.hamers@upol.cz
Milan Kříž - training mobilities milan.kriz@upol.cz
Kat. obecné lingvistiky KOL Hana Owsianková hana.owsiankova@upol.cz
Kat. politologie a evropských studií KPES Markéta Žídková - outgoing students marketa.zidkova@upol.cz 
Hynek Melichar - training mobilities hynek.melichar@upol.cz
Markéta Zapletalová - incoming students m.zapletalova@upol.cz
Kat. psychologie PCH Klára Machů klara.machu@upol.cz
Kat. romanistiky KRF Zuzana Hildenbrand - French Studies zuzana.hildenbrand@upol.cz
KRI Lenka Kováčová - Italian Studies lenka.kovacova@upol.cz
KRP Petra Svobodová - Portuguese Studies petra.svobodova@upol.cz
KRS Jakub Hromada - Spanish Studies jakub.hromada@upol.cz
Kat. slavistiky KSO Jan Jeništa - Polish Studies jan.jenista@upol.cz
KSR Martina Pálušová - EU countries martina.palusova@upol.cz
Patrik Varga - Non EU countries patrik.varga@upol.cz
KSU Uljana Cholodová - Ukrainian Studies ulyana.cholod@upol.cz
Kat. sociologie andragogiky
a kulturní antropologie
KSA Pavel Veselský pavel.veselsky@upol.cz
Kat. mediálních a kulturálních
studií a žurnalistiky
KZU Petra Foretová petra.foretova@upol.cz