Celostní muzikoterapie 2

Na stránkách ČR Olomouc si můžete poslechnout rozhovor s odborným garantem a lektorem kurzů muzikoterapie PaedDr. Lubomírem Holzerem.

Termín zahájení kurzu: říjen 2024. 

E-přihláška bude k dispozici na: https://czv-up.upol.cz/cs/registration/3000/detail/terms

Termíny výuky:

5. – 6. října 2024
2. – 3. listopadu 2024
7. – 8. prosince 2024
8. – 9. února 2025
4. – 5. dubna 2025

 

Obecný popis

Jedná se o třísemestrální kurz, který je akreditován MŠMT ČR v režimu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a jako takový je určen primárně pro psychology a speciální pedagogy ve školských zařízeních. Paralelně se kurzu v režimu celoživotního vzdělávání FF UP dále mohou účastnit zájemci z řad vychovatelů, psychologů pedagogicko-psychologických poraden, odborníků ze speciálně pedagogických center a středisek výchovné péče, pedagogů základních, mateřských a speciálních škol i další. Tito po úspěšném zakončení kurzu obdrží osvědčení o absolvování kurzu celoživotního vzdělávání na FF UP.

Vstupní kritéria pro přijetí do kurzu Celostní muzikoterapie 2:

 • absolutorium kurzu Celostní muzikoterapie 1
 • maturitní vysvědčení
 • motivační dopis
 • ústní pohovor

Obsah studia – základní témata

 • Muzikoterapie – teorie, formy, metody a techniky
 • Hudba a muzikoterapie
 • Etnomuzikologie
 • Prožitkový seminář
 • Osobnost muzikoterapeuta
 • Terapeutické techniky
 • Muzikoterapie ve starověkých kulturách a šamanství
 • Muzikoterapeutické hudební nástroje
 • Smyslové a nadsmyslové vnímání
 • Spirituální aspekty muzikoterapie
 • Intonace, rytmus, improvizace, komunikace, intuitivní hudba
 • Muzikoterapeutický zpěv a techniky
 • Muzikoterapeutická hluboká relaxace
 • Muzikoterapeutická diagnostika
 • Náslech, individuální konzultace

Organizace studia

Kurz je veden jako cyklus prezenčních setkání, s maximálním využitím praktických muzikoterapeutických technik a s využitím muzikoterapeutických nástrojů.

Výuka v kurzu obvykle probíhá v sobotu a neděli třikrát za semestr. Účastníkům, kteří o to požádají, zajistí organizátor nocleh na vysokoškolských kolejích.

Pro posílení zážitkového charakteru kurzu je jeho součástí také povinné týdenní soustředění po 2. semestru studia. Kurz je uzavřen společným absolventským koncertem všech účastníků. Úspěšní absolventi obdrží osvědčení Univerzity Palackého v Olomouci.

Místo konání kurzu: Filozofická fakulta UP v Olomouci, Křížkovského 10, Olomouc.

Odborný garant

a) Odborným garantem studia je PaedDr. Lubomír Holzer, praktický muzikoterapeut a dlouholetý lektor kurzů muzikoterapie v České republice i v zahraničí. Muzikoterapií se zabývá od r. 1983, profesionálně už 25 let. Má dlouholetou muzikoterapeutickou praxí s dětmi a mládeží s postižením mentálním, smyslovým, tělesným a s kombinovanými vadami, s etopedickými klienty a s klienty z ostatních zdravotních a sociálních skupin. Od 4. června 2017 je předsedou EACM – Evropské asociace celostní muzikoterapie z.s. a rovněž jejím profesním členem.

b) Organizačním pracovníkem je Branka Čačkovićová, kontakt: FF UP v Olomouci, Křížkovského 10, 771 80 Olomouc, tel.: 585 633 654, e-mail: branka.cackovicova@upol.cz

Úhrada za kurz

Za třísemestrální kurz – 210 hodin prezenční výuky a povinné letní soustředění (ubytování a strava na 7 dní) úhrada činí 23 500,- Kč. Je možno využít splátkového kalendáře a platit po semestrech.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)