Aktuální informace

Studium Učitelské způsobilosti

Výuka Učitelské způsobilosti v LS 2024 od pondělí 5. 2. 2024 

Pondělí 13.15 – 15:45 Pedagogicko-psychologický základ II. (2. semestr, zkratka předmětu ICV/PPZ2 , vyučující: Mgr. Lucie Viktorová, Ph.D.)
Místnost 1.25, Křížkovského 10.

V Moodle UP budou k dispozici podklady z přednášek a úkol k individuálnímu vypracování, v případě neúčasti na přednášce kvůli účasti na jiném předmětu řádného mgr studia.

Oborové didaktiky – výuku zajišťují příslušné katedry FF (aktuální informace najdete v rozvrhu na webu katedry). Zkratky předmětů ICV/…..

Výuku oborových didaktik realizují katedry obvykle každý rok, ale v případě malého počtu účastníků (nebo jiného důvodu) si katedra vyhrazuje právo vypsat předmět jednou za dva roky. 

Účastníci si zapisují v IS STAG předměty pod osobním číslem začínajícím I….., vygenerovaným na základě podané přihlášky v cžv portále UP.

Seznam předmětů a zkratek UZ (ke stažení)

 

Jarní termín Závěrečné zkoušky z Učitelské způsobilosti - pátek 19. 4. 2024

od 8:00 hod., FF UP, Křížkovského 10 

Rozpis bude zvěřejněn v dubnu 2024.

!V rámci přípravy nové akreditace doporučujeme studium dokončit - absolvovat závěrečnou zkoušku nejpozději do termínu stanoveného MŠMT 28. 2. 2025! Následně budou účastníci převedeni pod novou akreditaci a její podmínky.

 

Informace pro přihlášené účastníky do studia UZ od ZS 2021

Řádně a čitelně vyplněnou přihlášku (s přehledem absolvovaných předmětů z IS STAG) poslat PhDr. Gabriele Paráčkové, ICV FF,  Křížkovského 10, Olomouc  (gabriela.parackova@upol.cz) nejpozději do pátku 5. 4. 2024. 

Přihláška ke stažení pro účastníky přihlášené do studia od roku 2021

K ZZk je nutné donést Portfolio k prezentaci a kopii magisterského diplomu (v případě ukončeného řádného VŠ studia)

Složení komisí + zařazení studentů do komisí bude zveřejněno přibližně od 8. 4. 2024.

 

Informace pro přihlášené účastníky do studia UZ do roku 2020 

Řádně a čitelně vyplněnou přihlášku poslat k rukám PhDr. Mileně Machalové, Katedra slavistiky, Křížkovského 10, Olomouc (milena.machalova@upol.cz) nejpozději do pátku 5. 4. 2024. 

Přihláška ke stažení  pro účastníky přihlášené do studia do roku 2020

K ZZk je nutné donést Výkaz o studiu (případně odeslat sken s podepsanou přihláškou) a kopii magisterského diplomu (v případě ukončeného řádného VŠ studia)

Ve výkazu je nutné mít zapsané všechny studijní povinnosti, případně doložit jejich splnění výpisem z IS STAG, nebo e-mailem od vyučujícího. Volitelné přednášky absolvované online si zapište pod názvy těchto přednášek s poznámkou „online“ a budou zapsány v zastoupení v den ZZk.

Složení komisí + zařazení studentů do komisí bude zveřejněno přibližně od 8. 4. 2024.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)