Jak se přihlásit

Jak se přihlásit do programu Celoživotního vzdělávání shodným s akreditovanými studijními programy?

E-přihlášky k programům v CŽV budou od června k dispozici na portálu CŽV.

 1. Vyberte si program CŽV, o který máte zájem v katalogu studijních programů na FF UP.
   
 2. Vyplňte e-přihlášku pro požadovaný program. Termín pro podání přihlášky je uveden vždy u daného programu (obvykle do konce srpna, psychologie do 15. 8. ).
  V případě, že jste zde nenašli Vámi požadovaný program, kontaktujte Branku Čačkovićovou, branka.cackovicova@.upol.cz, tel.: 585 633 654
   
 3. K přihlášce je třeba přiložit podklady (nebo je zaslat na branka.cackovicova@upol.cz):
  • kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
  • strukturovaný životopis a další náležitosti (tak, jak je uvedeno v přihlášce).

V případě, že jste se v letošním roce zúčastnili přijímacího řízení na stejný studijní program, o který máte zájem v rámci programu CŽV, uveďte tuto skutečnost do poznámky v přihlášce.

Úplata za dva semestry vzdělávání v programu CŽV je pro rok 2024/2025 stanovena ve výši 46.000 Kč pro všechny programy katedry politologie a evropská studia a katedry žurnalistiky, stejně za program Andragogika se specializací na personální rozvoj, úplata za dva semestry studia v programu CŽV pro všechny programy na katedře psychologie je stanovena ve výši 55.000 Kč.

Úplata za dva semestry vzdělávání v programu CŽV je pro rok 2024/2025 stanovena ve výši 27.000 Kč pro všechny ostatní studijní programy.

Programy celoživotního vzdělávání podle akreditovaných programů katedry psychologie FF UP v Olomouci

Termín pro odevzdání materiálů a přihlášek: do 15. 8. 2024  
Ústní pohovor pro vybrané zájemce: 28.8.2024 od 8:00 hod.

Bakalářské studium v prezenční formě v CŽV

e-přihláška: https://czv.upol.cz/cs/registration/3495/detail/terms

Bakalářské studium v kombinované formě v CŽV

e-přihláška: https://czv.upol.cz/cs/registration/3494/detail/terms

Podklady bakalářské studium v CŽV: 

K e-přihlášce je třeba přiložit (nahrát v portálu CŽV) nebo zaslat na e-mail branka.cackovicova@upol.cz

1) esej v maximálním rozsahu 2 normostran A4, tj. 3600 znaků včetně mezer, ve které popíše a) svou motivaci a důvody proč se hlásí na obor psychologie, b) sebereflexi toho, proč je právě on/ona vhodným kandidátem/kou  pro tuto profesi a c) oblasti, činnosti či povolání, ve kterých by chtěl/a znalosti psychologie ve svém budoucím profesním životě uplatnit. 

2) obyčejnou kopii -  maturitního vysvědčení případně vysvědčení z posledního ukončeného ročníku střední školy (např. z 3. ročníku) k nahlédnutí, 

3) seznam prostudované literatury, 

4) obyčejnou kopii - doklady o absolvovaných stážích, praxích či kurzech, studentské odborné práce atp., 

5) stručný strukturovaný životopis (CV). 

Donést s sebou na přijímací pohovor: 

6) občanský průkaz, nebo případně jiný oficiální doklad s fotografií (př. cestovní pas, řidičský průkaz), 

Pohovor:
Uchazeč u ústního pohovoru prokazuje motivaci a též znalosti a dovednosti důležité pro studium psychologie, což posuzuje minimálně dvoučlenná komise na základě uchazečem předložených materiálů a odpovědí uchazeče na dvě losované znalostní otázky z oboru psychologie. Seznam otázek odpovídá seznamu otázek pro přijímací řízení do Bc. na webu katedry psychologie: https://psych.upol.cz/uchazecum/prijimaci-zkousky/#c30283 

 

Navazující magisterské studium v prezenční formě v CŽV

e-přihláška: https://czv.upol.cz/cs/registration/3497/detail/terms

Navazující magisterské studium v kombinované formě v CŽV

e-přihláška: https://czv.upol.cz/cs/registration/3496/detail/terms

Podklady navazující magisterské studium v CŽV: 

K e-přihlášce je třeba přiložit (nahrát v portálu CŽV) nebo zaslat na e-mail branka.cackovicova@upol.cz

1) obyčejnou kopii  - diplom z Bc. studia psychologie včetně diploma supplement (pokud jej již má k dispozici) 

2) obyčejnou kopii  - přehled známek ze zkoušek během dosavadního Bc studia (například sjetina ze studijní agendy nebo papírový index atp. – nemusí být ověřený ze studijního oddělení, stačí obyčejné kopie či vlastní výtisk), 

3) seznam prostudované literatury, 

4) strukturovaný životopis (CV) 

5) obyčejnou kopii - doklady o absolvovaných stážích, praxích či kurzech. 

Donést s sebou na přijímací pohovor:

6) občanský průkaz, nebo případně jiný oficiální doklad s fotografií (př. cestovní pas, řidičský průkaz), 

7) bakalářskou diplomovou práci, kopie posudků na bakalářskou diplomovou práci, případně výzkumný záměr na budoucí magisterskou diplomovou práci,   

Pohovor:
Uchazeč u ústního pohovoru prokazuje motivaci a též znalosti a dovednosti důležité pro studium psychologie, což posuzuje minimálně dvoučlenná komise na základě uchazečem předložených materiálů a odpovědí uchazeče na dvě losované znalostní otázky z oboru v rozsahu Bc. studia psychologie. Viz okruhy k bakalářské státní závěrečné zkoušce na webu katedry: https://psych.upol.cz/studentum/studium/bakalarske-studium/#c32947

 

 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)