Zlaté promoce

Zlatá promoce 2018 („Zlatíčka 2018“)

Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci hledá své absolventy a pedagogy z let 1967 a 1968

Filozofická fakulta pokračuje v započaté tradici slavnostních zlatých promocí absolventů po padesáti letech.  Po již třech zlatých promocích, přičemž ta poslední byla součástí oslav 70. výročí obnovení Univerzity Palackého, se připravujeme na v pořadí čtvrtou zlatou promoci.

Zlatou promoci 2018 plánujeme na říjen a proběhne s největší pravděpodobností v nově zrekonstruovaných prostorách filozofické fakulty. Přesné informace k datu a místu konání promoce zveřejníme v únoru 2018.

Už nyní však začínáme zlaté absolventy - naše „zlatíčka“ hledat.

Kontakty, které má na své absolventy filozofická fakulta k dispozici, pocházejí z let jejich promoce a jsou tedy staré padesát i více let.

Prosíme proto všechny, kterých se zlatá promoce týká a jsou absolventy z let 1967 a 1968, aby se přihlásili a oznámili nám svou současnou adresu, na kterou jim budeme moci zaslat pozvánku.

Hlásit se můžete písemně na adresu:

Studijní oddělení FF UP - zlaté promoce, Křížkovského 10, 771 80 Olomouc, e-mailem na zlatapromoce.ff@upol.cz nebo telefonicky na číslech +420 585 633 052-3 v době od 8:00 do 15:30.

Prosíme o uvedení jména a příjmení (včetně příjmení v době promoce), absolventského ročníku,  současné adresy, případně e-mailové adresy a telefonního čísla.

Pokud máte kontakty i na další absolventy, své spolužáky, kteří na Filozofické fakultě UP absolvovali  v letech 1967 – 1968, případně vyučující, kteří na fakultě v uvedené době působili, budeme Vám vděčni za jejich poskytnutí. Využity budou pouze pro účely zlaté promoce.

Prostřednictvím sociálních sítí prosíme také všechny ostatní, rodinné příslušníky, sousedy a známé, kteří mají ve svém okolí absolventy FF UP, aby je o této akci informovali.

Zlatá promoce absolventů FF UP z let 1965 a 1966

V rámci Absolventského setkání u příležitosti 70. výročí obnovení instituce jakožto Univerzity Palackého v Olomouci, které se uskutečnilo ve dnech 9. - 10. září 2016, proběhla ve slavnostním sále Moravské filharmonie Olomouc dne 10. září 2016 Zlatá promoce.

Slavnostní promoce se zúčastnilo 52 absolventů.

Děkujeme všem za jejich účast!