Zlaté promoce

Zlatá promoce 2021 a 2020

Vážené zlaté absolventky, vážení zlatí absolventi FF UP, naše milá „zlatíčka“,

vzhledem ke skutečnosti, že současná epidemiologická situace bohužel neumožňuje konání slavnostní Zlaté promoce bez zásadních omezení, jsme pro vás připravili pokyny a informace k jejímu průběhu a organizaci.

V případě změn epidemiologických podmínek a s tím souvisejících vládních nařízení v době těsně před konáním promoce, které by fakultě realizaci promoce či umožnění účasti hostů zásadním způsobem omezily, vás budeme informovat nejpozději 72 hodin před slavnostní promocí elektronicky – e-mailem (tj. dne 11. 10. 2021).

Věříme však, že vše proběhne tak, jak plánujeme, a budeme vám, našim „zlatíčkům“, moci diplomy předat při této již tradiční ceremonii.

Zlatá promoce absolventů z roku 1970 se koná 14. 10. 2021 v 10:00 v aule Filozofické fakulty UP, Křížkovského 10, Olomouc – další důležité informace a pokyny zde:

Podmínky konání slavnostních promocí platné k 1. 10.:

 • Vzhledem k předpokládanému počtu promovaných absolventů (31) nebude omezen maximální počet hostů (rodinných příslušníků a přátel, kteří se mohou jako diváci promocí účastnit).

 • Slavnostních promocí se mohou účastnit pouze osoby, které nemají příznaky onemocnění COVID-19 a zároveň splní a při vstupu na promoci doloží následující:

  • potvrzení o očkování proti COVID-19 (od aplikace druhé dávky očkovací látky
   v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců);

  • nebo potvrzení o prodělání onemocnění COVID-19 v posledních 180 dnech;

  • nebo potvrzení z oficiálního testovacího místa o negativním výsledku antigenního testu (ne staršího než 72 hodin) či PCR testu (ne staršího než 7 dní).

Osoby (promující absolventi i hosté), které nedoloží splnění jednoho z výše uvedených potvrzení, nemůžeme bohužel na slavnostní promoci vpustit.

 • Promující zlatí absolventi nebudou povinni při samotném slavnostním promočním aktu mít zakrytá ústa a nos respirátorem či jinou obdobně účinnou ochranou.

 • Hosté účastnící se slavnostních promocí jsou povinni mít v průběhu přítomnosti v prostorách FF UP zakrytý nos a ústa respirátorem či jinou obdobně účinnou ochranou. Tato povinnost se týká i jejich přítomnosti při slavnostním promočním aktu.

Informace k organizaci slavnostních promocí:

 • Zlatí absolventi se dostaví 50 minut před stanoveným časem slavnostní promoce tak, abychom stihli provést všechna organizační opatření v souladu s výše uvedenými podmínkami a zároveň se včas připravit na samotný slavnostní promoční akt.

 • Hostům doporučujeme dostavit se (z organizačních důvodů) také minimálně 45 minut před stanoveným časem zahájení promoce.

Děkujeme vám za seznámení se s uvedenými informacemi a pokyny a také za jejich respektování.

 


Zlatá promoce absolventů z roku 1971 se koná 14. 10. 2021 ve 13:00 v aule Filozofické fakulty UP, Křížkovského 10, Olomouc.

Podmínky konání slavnostních promocí platné k 1. 10.:

 • Vzhledem k předpokládanému počtu promovaných absolventů (50) bude omezen maximální počet hostů (rodinných příslušníků a přátel, kteří se mohou jako diváci promocí účastnit). Každý z promujících si k promoci může s sebou přivést maximálně 4 osoby.
 • Slavnostních promocí se mohou účastnit pouze osoby, které nemají příznaky onemocnění COVID-19 a zároveň splní a při vstupu na promoci doloží následující:

  • potvrzení o očkování proti COVID-19 (od aplikace druhé dávky očkovací látky
   v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců);

  • nebo potvrzení o prodělání onemocnění COVID-19 v posledních 180 dnech;

  • nebo potvrzení z oficiálního testovacího místa o negativním výsledku antigenního testu (ne staršího než 72 hodin) či PCR testu (ne staršího než 7 dní).

Osoby (promující absolventi i hosté), které nedoloží splnění jednoho z výše uvedených potvrzení, nemůžeme bohužel na slavnostní promoci vpustit.

 • Promující zlatí absolventi nebudou povinni při samotném slavnostním promočním aktu mít zakrytá ústa a nos respirátorem či jinou obdobně účinnou ochranou.

 • Hosté účastnící se slavnostních promocí jsou povinni mít v průběhu přítomnosti v prostorách FF UP zakrytý nos a ústa respirátorem či jinou obdobně účinnou ochranou. Tato povinnost se týká i jejich přítomnosti při slavnostním promočním aktu.

Informace k organizaci slavnostních promocí:

 • Zlatí absolventi se dostaví 50 minut před stanoveným časem slavnostní promoce tak, abychom stihli provést všechna organizační opatření v souladu s výše uvedenými podmínkami a zároveň se včas připravit na samotný slavnostní promoční akt.

 • Hostům doporučujeme dostavit se (z organizačních důvodů) také minimálně 45 minut před stanoveným časem zahájení promoce.

Děkujeme vám za seznámení se s uvedenými informacemi a pokyny a také za jejich respektování.


Informujte nás prosím o případné změně svých kontaktních údajů (adresa, telefon, e-mail), abychom na Vás měli aktuální spojení (kontaktní e-mail: zlatapromoce.ff@upol.cz).

Těšíme se na setkání s Vámi, za už příznivější epidemické situace, na půdě Vaší ALMA MATER.


Zlatá promoce absolventů FF UP z roku 1969

Dne 18. října 2019 proběhla v aule FF další Zlatá promoce absolventů. Děkujeme absolventům za účast a pevně věříme, že společně strávené chvíle s bývalými spolužáky, s ALMA MATER a minulými i současnými vyučujícími všem přinesly milou vzpomínku na studentská léta.

Slavnostní promoce se zúčastnilo 28 absolventů.

Všem absolventům Zlaté promoce byl zaslán odkaz, kde je možné se podívat na video i fotografie ze slavnostní promoce.

Děkujeme všem za jejich účast!


Zlatá promoce absolventů FF UP z let 1967 a 1968

Dne 19. října 2018 proběhla v nově zrekonstruované aule FF další Zlatá promoce absolventů. Děkujeme absolventům za jejich účast a pevně věříme, že společně strávené chvíle s bývalými spolužáky, s ALMA MATER a minulými i současnými vyučujícími všem přinesly milou vzpomínku na studentská léta.

Slavnostní promoce se zúčastnilo 66 absolventů.

Všem absolventům Zlaté promoce byl zaslán odkaz, kde je možné se podívat na video i fotografie ze slavnostní promoce.


Zlatá promoce absolventů FF UP z let 1965 a 1966

V rámci Absolventského setkání u příležitosti 70. výročí obnovení instituce jakožto Univerzity Palackého v Olomouci, které se uskutečnilo ve dnech 9. - 10. září 2016, proběhla ve slavnostním sále Moravské filharmonie Olomouc dne 10. září 2016 Zlatá promoce.

Slavnostní promoce se zúčastnilo 52 absolventů.

Děkujeme všem za jejich účast!