Habilitace a profesury


Zahájená řízení

habilitační řízení Mgr. Ivony Barešové, Ph.D., v oboru Obecná jazykověda (informace o uchazeči)

habilitační řízení Mgr. Pavla Hobzy, Ph.D., v oboru Filozofie (informace o uchazeči)

habilitační řízení Mgr. Jany Spáčilové, Ph.D., v oboru Muzikologie (informace o uchazeči)
posudky oponentů:
prof. PhDr. Stanislav Bohadlo, CSc., PdF UHK Hradec Králové
prof. Mgr. Pavel Drábek, Ph.D., Univerzita v Hullu, Velká Británie
doc. PhDr. Jana Perutková, Ph.D., FF MU Brno
datum projednávání před VR FF: 6. 3. 2019 v 11h

řízení ke jmenování profesorem doc. PhDr. Tomáše Nejeschleby, Ph.D., v oboru Filozofie (informace o uchazeči)
datum projednávání před VR FF: 6. 3. 2019 v 13hPodané žádosti o habilitační a profesorská řízení:
Obecná lingvistika 
Německý jazyk 
Románské jazyky