Den otevřených dveří

Den otevřených dveří na Filozofické fakultě

Nejbližší Den otevřených dveří se uskuteční dne 27. ledna 2024 v době od 9:00 do 15:00.

V průběhu dne se uskuteční dva informační bloky Seznamte se s FF UP se zástupci vedení fakulty, které proběhnou v Aule FF na Křížkovského 10 (2. patro, místnost č. 3.32) v těchto časech:

  1. informační blok: 10:00–11:00
  2. informační blok: 11:30–12:30

Dozvíte se, jaké typy studia a studijní programy fakulta nabízí, jak probíhají přijímací zkoušky a další informace. Prostor bude také na vaše dotazy.

Podrobné údaje o studijních programech, obsahu studia jednotlivých programů, požadavcích pro přijetí, přípravných kurzech k přijímacím zkouškám, konzultacích, o uplatnění absolventů v praxi apod. budou podávány na příslušných katedrách, na nichž se tyto studijní programy  vyučují. Studijní referentky budou k dispozici na informačních stáncích v každé budově fakulty a budou v průběhu dne poskytovat informace o nabízených studijních programech, katedrách fakulty a administrativních záležitostech souvisejících s přijímacím řízením. 

Na co se můžete dále těšit?

Na kaFFe a FF sušenku

Dejte si kávu nebo jiný horký nápoj na jednom z míst uvedených níže a dostanete k němu lineckou sušenku s logem fakulty. Množství sušenek je omezené, kdo dřív přijde, ten dřív svačí!

„Sušenková” místa: 

Křížkovského 10: bistro FreshUP, stánek KofiKofi na nádvoří

Biskupské náměstí 1: bistro Coffee Library ve Zbrojnici

tř. Svobody 26: bistro FreshUP

Univerzitní 3: bistro Konvikt
 

Koncert Lukáše Marečka

Hudební vystoupení Lukáše Marečka v Aule FF na Křížkovského 10 krátce před zahájením informačních bloků „Seznamte se s FF UP“.
 

Live chat na chatbotu FF UP

Zeptejte se nás na to, co vás zajímá, přes chatbota na fakultním webu. Rádi vám poradíme.


Program jednotlivých kateder

 

Katedra anglistiky a amerikanistiky 

8:00–14:00 Informace v knihovně – letáčky a brožurky k rozebrání
(Křížkovského 10, zadní trakt, 3. patro, vlevo od schodů, místnost č. 3.31)
11:00–11:30 Informační setkání na KAA – prezentace o studiu
(Křížkovského 10, zadní trakt, 3. patro, vpravo od schodů, místnost č. 3.05)
11:30–12:00 Představení tlumočnicko-překladatelského oboru
(Křížkovského 10, zadní trakt, 3. patro, vpravo od schodů, místnost č. 3.16)
web katedry I facebook I instagram
Studuj anglistiku a amerikanistiku I Studuj angličtinu pro tlumočení a překlad

 

Katedra asijských studií

8:00–14:00 Představení programu Čínská filologie
Na dni otevřených dveří Vám bude v krátkosti představen studijní program Čínská filologie, včetně náplně studia, volby specializací, možností zahraničních výjezdů a navazujícího studia. Součástí programu bude ochutnávka čínského čaje a prohlídka učebních materiálů. 
(tř. Svobody 26, 2. patro, místnost č. 2.40)
Studuj čínštinu 
8:00–14:00 Představení programu Indonéská studia 
Představení studijního programu, možnosti studia v zahraničí a navazujícího magisterského a doktorského studia. Rozhovory s vyučujícími i současnými studenty. Příklady možného uplatnění v soukromé i státní sféře. Součástí bude také malé občerstvení, které připraví indonéští studenti. 
(tř. Svobody 26, 2. patro, místnost č. 2.42)
Studuj indonéštinu 
8:00–14:00 Představení programu Japonská filologie 
Informační bloky v: 9:15, 10:15, 11:15, 12:15, 13:15 
V rámci organizovaných informačních bloků Vám představíme náplň studijního programu, možnosti výjezdů do zahraničí, vyučující, požadavky na přijetí, vybrané učební materiály apod. Mimo informační bloky si můžete individuálně popovídat a zeptat se na vše, co Vás ohledně studia zajímá, zástupců z řad vyučujících i studentů. 
(tř. Svobody 26, 2. patro, místnost č. 2.65)
Studuj japonštinu 
8:00–14:00 Představení programů Korejská studia a Korejština pro hospodářskou praxi 
Informační bloky v: 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30 
Na dni otevřených dveří Vám představíme oba studijní programy, rozdíly mezi nimi, požadavky k přijetí, další možnosti studia a vyžití na univerzitě. Dozvíte se o možnostech uplatnění a výjezdů do zahraničí, setkáte se se studenty a vyučujícími a prohlédnete si studijní materiály. Mimo informační bloky se můžete ptát na cokoliv, co Vás ohledně studia zajímá, a na zkušenosti těch, co u nás již studují. 
(tř. Svobody 26, 2. patro, místnost č. 2.44)
Studuj korejštinu 
8:00–14:00 Představení programu Vietnamská filologie 
V našich prezentacích Vám představíme nejen náš stávající program Vietnamská filologie, ale i připravovaný studijní program Vietnamština pro praxi (v obchodě, tlumočnictví a turismu). Nad šálkem dobrého vietnamského čaje vás seznámíme s náplní výuky, požadavky na přijetí a možnostmi uplatnění našich absolventů na trhu práce. 
(tř. Svobody 26, přízemí, místnost č. 1.69)
Studuj vietnamštinu

Katedra asijských studií nabízí bakalářské studijní programy zaměřené na studium jazyků a kultury Číny, Indonésie, Japonska, Koreje a Vietnamu. Ve studiu lze pokračovat i v navazujících magisterských a doktorských studijních programech.
web katedry I facebook I instagram I prezentace studijních oborů na youtube 

 

Katedra bohemistiky 

8:00–14:00 Představení katedry bohemistiky
Po celý den bude tým členů katedry k dispozici pro individuální návštěvy a dotazy. Jednotlivé studijní programy vám přiblížíme také v rámci informačních bloků (vždy v rozsahu cca 30 minut). 
Informační bloky:
8:30, 12:30 Česká filologie (bakalářské i navazující magisterské studium)
9:30, 13:00 Editorství (bakalářské studium Česká filologie se zaměřením na editorskou práci; navazující magisterské studium Ediční a nakladatelská praxe)
(Křížkovského 10, zadní trakt, přízemí, místnost č. 1.25)
8:00–14:00 I Informační bloky: 11:00, 13:30 I Studentská sekce DOD
Budete mít možnost se seznámit s náplní studia, ale i dalšími aspekty vysokoškolského života přímo z pohledu studentů a prostřednictvím jejich reálných zkušeností. Organizátoři z bohemistického spolku BOSS budou k dispozici po celý den a připravili i dva speciální informační bloky. 
(Křížkovského 10, zadní trakt, přízemí, místnost č. 1.35)
9:45 Možnost nahlédnout do výuky češtiny jako cizího jazyka (Czech for Foreigners)
Výukový blok trvá 90 minut. Účastníci se mohou na místě domluvit s vyučující na dřívějším odchodu, aby se mohli zapojit do dalšího programu DOD. Zájemce o návštěvu ve výuce prosíme, aby se do 30. 11. přihlásili sekretářce katedry na zuzana.zemanova@upol.cz.
(Křížkovského 10, přední trakt, přízemí, místnost č. 1.42)
web katedry I facebook I instagram I Studuj bohemistiku

 

Katedra dějin umění 

8:00–14:00 Katedra dějin umění – den otevřených dveří
Kdykoliv během DOD vám rádi poskytneme informace o studiu, přijímacím řízení i o možnostech uplatnění.
(Umělecké centrum UP – Konvikt, levé křídlo, přízemí, učebna Carolina)
web katedry I facebook I instagram I Studuj dějiny umění 

 

Katedra divadelních a filmových studií

8:00–14:00 Setkání s vyučujícími a představení katedry
Přijď za námi kdykoliv během dne a zeptej se na cokoliv, co Tě v souvislosti se studiem zajímá. Těší se na Tebe ti, kdo Tě (třeba) budou učit!
(Umělecké centrum UP – Konvikt, Univerzitní 3, 3. patro, kuloáry)
8:00–14:00 Kamarádi a chill
Přijď zažít umělecký vibe do našeho chilliout roomu! Čeká Tě neopakovatelná atmosféra a studentky Adéla a Lenka, které Ti řeknou, jak to u nás chodí
(Umělecké centrum UP – Konvikt, Univerzitní 3, 3. patro, Centrum performativity)
8:00–14:00 Audiowalk Konvikt
Načti QR kód a ponoř se do zákoutí a chodeb prastaré budovy jezuitského Konviktu, ve kterém naše katedra sídlí. Čeká na Tebe i dárek a překvapení!
(Umělecké centrum UP – Konvikt, Univerzitní 3, 3. patro, Centrum performativity)
10:00–10:30 Představení studentských spolků
Seznámení se spolky, ve kterých můžeš hrát divadlo, pořádat filmové projekce, tvořit podcasty nebo se zapojit do přípravy mezinárodních festivalů.
(Umělecké centrum UP – Konvikt, Univerzitní 3, 3. patro, Filmový sál)
11:00–11:20, 13:00–14:20 Představení výuky a návod na přijímačky
Jak rozumět filmu, rozhlasové hře, TV seriálu nebo divadelnímu představení? Vyzkoušej si, jak se u nás učí, a načerpej inspiraci pro přijímačky.
(Umělecké centrum UP – Konvikt, Univerzitní 3, 3. patro, Filmový sál)
web katedry I facebook I instagram I Studuj divadelní studia I Studuj filmová studia I Studuj televizní a rozhlasová studia 

Online program
Na našem katederním instagramu se dozvíte nejčerstvější info k přijímačkám a studiu. Je to váš rozcestník k našim dalším online i offline aktivitám.

 

Katedra ekonomických a manažerských studií

8:00–14:00 DOD na Katedře ekonomických a manažerských studií
Prezentace katedry a jejích studijních programů – po celou dobu DOD bude na vaše dotazy odpovídat vedoucí katedry a současní studenti.
(Křížkovského 12, místnost č. 1.12)
web katedry I facebook I instagram I Studuj ekonomii a management

 

Katedra filozofie 

8:00–14:00 Filozofie na FF UP
Představení studijního programu filozofie, publikační činnosti a soutěže pro středoškoláky „Nebojme se myslet". Diskuse s vyučujícími a studenty.
(Křížkovského 12, 2. patro, trámová místnost č. 2.15)
web katedry I facebook I instagram I Studuj filozofii I Nebojme se myslet 

 

Katedra germanistiky

8:00–14:00 Vše, co potřebujete vědět o studiu na olomoucké germanistice (a více)
U šálku čaje (nebo kávy) se můžete našich učitelů a studentů zeptat na studium němčiny nebo překladatelství. Těšíme se setkání!
(Křížkovského 10, 3. patro, místnost č. 3.39)
web katedry I facebook I instagram I Studuj germanistiku

Online program
Máte dotazy ke studiu němčiny na KG FF UP? Od toho jsme tu my!
V chatu na naší facebookové stránce se můžete našich doktorandů zeptat na vše, co vás ohledně studia germanistiky zajímá!
facebook

 

Katedra historie 

8:00–14:00 Seznamte se s Katedrou historie
Informační bloky: 8:30–9:00, 10:00–10:30, 11:30–12:00, 13:00–13:30 

(Na Hradě 5, 1. patro, sál Dr. Milady Paulové č. 1.12)
web katedry I facebook I instagram I Cech studentů historie I Studuj historii I Studuj archivnictví I Studuj archeologii 

 

Centrum judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových

8:00–14:00 Proč studovat judaistiku? Představení katedry
Po celý den Vám budou k dispozici vyučující a studenti Centra judaistických studií, kteří Vám rádi představí možnosti studia, studijní programy a specializace, pestrou nabídku jazykové výuky, studium a stáže v zahraničí, ale především Vám odpoví na to, co Vás bude zajímat. Židovská kultura je založena na otázkách! Tak se přijďte zeptat.
Informační bloky: 
9:00, 13:00 Multimediální procházka po Židovské Olomouci

Židé na mapě. Seznamte se s multimediálními projekty mapování dějin židovského obyvatelstva v Olomouci, na jejichž realizaci se jako studenti můžete podílet. Stáhněte si zdarma appku a vyzkoušejte ji v praxi hned anebo později.
(Křížkovského 10, přední trakt, 1. patro, místnost č. 1.48)
web katedry I facebook I instagram I Studuj judaistiku I Naši absolventi

Online program
Představení katedry a studijních programů
Možnosti studia, zaměření na dějiny Židů na Moravě a na izraelská studia, jazyková výuka, studium v zahraničí, praxe a stáže, uplatnění absolventů. 
Olomoucká judaistika očima studentů
Jak to vidí studenti a absolventi CJS? Čeho si nejvíce cení a proč by při výběru studia nikdy neměnili? Jak se lze s judaistikou uplatnit v praxi? Natočili jsme pro Vás inspirativní video.
Představujeme osobnosti – doc. Tamás Visi, M.A., Ph.D.
Seznamte se s těmi, kdo Vás budou vyučovat, podporovat, inspirovat a vést v rámci projektů. V čem vidí přínos studia judaistiky oni?
Židé na mapě a v appce pro mobilní telefony 
Seznamte se s praktickými výstupy výzkumných projektů CJS, které používá i Informační centrum města Olomouce. Spolu se studenty jsme vytvořili mj. interaktivní mapy provázející po dějinách židovské komunity v Olomouci, které si můžete včetně bohatého audiovizuálního obsahu stáhnout v appce pro mobilní telefony a nechat se provést nebo si zahrát městskou hru. 
Podcast judaistů
V rámci dalšího projektu připravili studenti CJS šestidílný hebrejskojazyčný podcast s názvem KAL!, což znamená „lehký, snadný“, slangově lze užít i pro vyjádření „pohoda, bez starosti“. Podcast má zkrátka ukázat, že hebrejština není těžká, a proto jsou k jednotlivým nahrávkám připojeny i vybraná slovíčka. Všechny díly podcastu si lze poslechnout na spotify.

 

Katedra mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky 

8:00–14:00 Den otevřených dveří na KMKSŽ
Zajímá Vás žurnalistika nebo spřízněné obory? Přijďte na návštěvu! K dispozici Vám budou vyučující a studenti, kteří si s Vámi rádi popovídají a provedou Vás krásnými prostorami katedry.
Informační bloky: 9:00–9:45, 11:00–11:45, 13:00–13:45 Představení oborů, které můžete na naší katedře studovat 
Jaké jsou možnosti uplatnění po studiu? Můžu jít už v prváku na stáž do televize? Na tyto a další často kladené otázky odpovíme v tomto informačním bloku. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá!
(Křížkovského 14, místnost č. 2.05)
web katedry I facebook I instagram I Studuj žurnalistiku I Studuj mediální studia I Studuj kulturální studia I Studuj komunikační studia 

 

Katedra muzikologie 

8:00–14:00 Setkání s pedagogy a studenty Katedry muzikologie
Seznámení se studiem na Katedře muzikologie FF UP: představíme studijní programy Muzikologie a Uměnovědná studia, typy a stupně studia, uplatnění absolventů. Přiblížíme si také vyučované předměty, další možnosti studia (praxe, výjezdy do zahraničí), odborné zaměření členů katedry a aktivity pracoviště. Zodpovíme Vaše dotazy. 
(Umělecké centrum UP – Konvikt, posluchárna Roberta Smetany č. 3.20)
web katedry I facebook I Studuj muzikologii I Studuj uměnovědná studia

Online program
Máte jakýkoliv dotaz? Napište nám na náš FB, jsme k dispozici od 10:00 do 14:00.
Seznamte se s našimi absolventy a sledujte náš kanál na YouTube.

 

Katedra nederlandistiky

8:00–14:00 Co je nederlandistika, jak zní nizozemština a proč ji studovat? 
To vše a mnoho dalšího se dozvíte na Katedře nederlandistiky, kde je pro vás připraven i bohatý doprovodný program – jazykový koutek, ochutnávky, kvíz aj. 
(Křížkovského 14, přízemí, místnost č. 1.07)
9:00–9:30, 11:00–11:30, 13:00–13:30 Ukázky práce v tlumočnických kabinách
Prohlídka tlumočnické učebny. Zájemci si mohou vyzkoušet práci v tlumočnických kabinách – tlumočení z různých jazyků do češtiny či slovenštiny.
(Křížkovského 14, přízemí, místnost č. 1.03)
web katedry I facebook I instagram I Studuj nizozemštinu

 

Katedra obecné lingvistiky

8:00–14:00 Studuj na Katedře obecné lingvistiky
Představení katedry, nabídka oborů a modulů, zahraniční výjezdy a stáže, uplatnění absolventů, aktuální lingvistický výzkum, lingvistické hry.
(Křížkovského 12, místnost č. 1.04)
web katedry I facebook I instagram I Studuj lingvistiku

Online program
Katedra obecné lingvistiky 

Na YouTube kanále najdete nejen představení naší katedry a základní informace o studijních oborech, ale také zajímavé přednášky.
YouTube 1 I YouTube 2
Semiosalong
The Afterhours Semiotic Salon
YouTube

 

Katedra politologie a evropských studií

Studuj politiku, procestuj svět, zamiluj si Olomouc
8:00–13:00 Jaké to je studovat na naší katedře?

Život a studium na katedře očima současných studentů a zástupců Politologického klubu UP 
(Křížkovského 12, předsálí posluchárny Václava Havla, č. 2.03)
9:00–9:45 Najdi své vysněné studium na KPES. Setkání s vedoucím katedry prof. PhDr. Jiřím Lachem, M. A., Ph.D.
Jaké nabízíme studijní programy? Jaké budou přijímačky? Co u nás můžete zažít? Kam můžete vyrazit na zahraniční studijní pobyty? Jaké odborné stáže a pracovní praxe nabízíme? 
(Křížkovského 12, posluchárna Václava Havla č. 2.03)
10:45–11:15 Představení studijních programů: Politická komunikace a politický marketing, Politologie a Sociálněvědní – Mgr. Eva Lebedová, Ph.D., Mgr. Jakub Lysek, Ph.D.
(Křížkovského 12, posluchárna Václava Havla č. 2.03)
11:45 – 12:15 Představení studijních programů: Mezinárodní vztahy a bezpečnost a Evropská studia a diplomacie – Doc. Mgr. Daniel Marek, M. A., Ph.D., Mgr. Markéta Zapletalová, Ph.D.
(Křížkovského 12, posluchárna Václava Havla č. 2.03)
12:15 – 13:00 Najdi své vysněné studium na KPES. Setkání s vedoucím katedry prof. PhDr. Jiřím Lachem, M. A., Ph.D.
Jaké nabízíme studijní programy? Jaké budou přijímačky? Co u nás můžete zažít? Kam můžete vyrazit na zahraniční studijní pobyty? Jaké odborné stáže a pracovní praxe nabízíme? 
(Křížkovského 12, posluchárna Václava Havla č. 2.03)
13:00 – 14:00 Politologický klub UP: Kvíz 
(Křížkovského 12, seminární místnost Václava Buriana č. 2.31)
web katedry I facebook I instagram I Studuj politologii a evropská studia

 

Katedra psychologie 

8:00–14:00 I 8:30, 10:30, 12:30 Otevřené dveře otevřeným myslím: studium psychologie na FF UP
Připravili jsme pro Vás informační přednášky, audioprohlídky budovy, laboratoř psychofyziologie i neformální talk-room, kde se u šálku čaje dozvíte vše, co Vás o studiu zajímá.
(Vodární 6, celá budova a místnost č. 204, 2. patro – hlavní přednášky)
web katedry I facebook I instagram I Studuj psychologii I YouTube I rozcestník

Online program
Z dálky, ale přitom zblízka: poznejte Katedru psychologie FF UP online

Poslechněte si vyučující a studenty různých programů mluvit o všem, co Vás ke studiu i životu v Olomouci zajímá. Poznejte Katedru psychologie FF UP zblízka, a přesto z pohodlí Vašeho domova.  
YouTube

 

Katedra romanistiky

Romanistika – portugalská sekce

8:00–14:00 Seznamte se s portugalštinou!
Těšíme se na zájemce o studium portugalského jazyka, literatury, kultury a reálií.
(Křížkovského 10, přední trakt,2. patro, místnost č. 2.54)
web katedry I facebook I Studuj portugalštinu

Romanistika – španělská sekce

8:00–14:00 Půl miliardy lidí na světě mluví španělsky, tak neváhej!
Proč studovat španělskou filologii na UP? Jaké studijní programy nabízíme? Jaké jsou přijímací zkoušky? Jaké jsou možnosti uplatnění našich absolventů?
(Křížkovského 10, přední trakt, 2. patro, místnost č. 2.39 Španělské centrum)
web katedry I facebook I Studuj španělštinu

Romanistika – italská sekce

8:00–14:00 Italština dokořán
Představíme vám strukturu studijního programu a zahraniční mobility. Popovídejte si se současnými studenty italštiny a zúčastněte se workshopu.
Informační bloky:
9:00–10:00, 11:30–12:30 Náplň studia, zahraniční pobyty
10:00–11:30, 12:30–14:00 Setkání se studenty italštiny
– mini-workshop Poznejte italštinu a Itálii 
(Křížkovského 10, přední trakt, 2. patro, místnost č. 2.49)
web katedry I facebook I Studuj italštinu

Online program
Italština dokořán

Představíme strukturu studia, předměty, zahraniční mobility, můžete se zeptat současných studentů a zúčastnit se mini workshopu. 
ZOOM 

Romanistika – francouzská sekce

8:00–14:00 Seznamte se s francouzskou filologií
Uvažujete o studiu francouzštiny na FF UP? Navštivte Den otevřených dveří a dozvíte se, jaké studijní programy nabízíme nebo jak probíhají přijímací zkoušky.
(Křížkovského 10, přední trakt, 2. patro, místnost č. 2.63)
web katedry I facebook I Studuj francouzštinu

Online program
Seznamte se s francouzskou filologií

Informace o studiu francouzské filologie budou zájemcům poskytovány i online formou přes zoom v čase 8:00–14:00. 
ZOOM

 

Katedra slavistiky

8:00–14:00 DOD na katedře slavistiky 
Na setkání se těší zástupci všech tří sekcí slavistiky.
(Křížkovského 10, zadní trakt, 4. patro, místnost č. 4.19)
11:00–11:30 Prezentace katedry slavistiky
Zveme Vás na prezentaci oborů katedry slavistiky. Dozvíte se, jaké jazyky a obory můžete studovat, co Vás během studia čeká, kam můžete vycestovat a jaké budete mít pracovní uplatnění.
(Křížkovského 10, zadní trakt, 4. patro, místnost č. 4.19)
web katedry I facebook polonistika I facebook ukrajinistika I facebook rusistika I instagram polonistika I instagram ukrajinistika I instagram rusistika I Studuj polonistiku I Studuj ukrajinistiku I Studuj rusistiku 

 

Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie

8:00–14:00 Seznamte se s Katedrou sociologie, andragogiky a kulturní antropologie
Zástupci jednotlivých studijních programů a současní/é studenti/ky budou připraveni povyprávět o studijních programech, které je u nás možné studovat. Přiblíží formy studia prezenční/kombinované, průběh studia jak ze strany pedagogů, tak i studentů. K dispozici budou také tištěné materiály o jednotlivých studijních programech.
(tř. Svobody 26, 4. patro, místnost č. 4.41)
web katedry I facebook I instagram I Studuj sociologii I Studuj kulturní antropologii I Studuj religionistiku I Galerie sociální fotografie

 

Užitečné odkazy

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)