Studijní programy

Nové studijní programy, na které si lze podat přihlášku do 30. června 2024:

 

Nabídka studijních programů

Nově si můžete vybírat z široké studijní nabídky, a to jak ze studia jednoho studijního programu, tak z kombinace dvou studijních programů. Při zkombinování dvou programů si zvolte program maior (tzv. hlavní program), který doplníte programem minor (tzv. vedlejším programem). Dejte ale při výběru studia a vyplňování elektronické přihlášky velký pozor, protože závěrečnou práci budete v případě kombinace dvou studijních programů psát jen v programu maior a vaše volba nejde během studia změnit!

Jelikož nové studijní programy stále aktualizujeme, doporučujeme, abyste průběžně sledovali Katalog studijních programů a oborů (studium.upol.cz/) a informace na webu https://www.univerzitnimesto.cz/.


Nabídka studijních programů pro akademický rok 2024/2025

- pdf dokument ke stažení


Bakalářské a magisterské

Na studuj.ff.upol.cz naleznete, co který program obnáší, jaké otevírá kariérní možnosti a jaké má požadavky pro přijetí.

Na studium.upol.cz naleznete: anotaci, profil absolventa, požadavky k přijetí, kvalifikační požadavky, vzdělávací cíle programů, uplatnitelnost a možné pracovní pozice.


Kombinované studium - Bc. a Mgr.

Kombinovaná forma studia je zvláštní forma studia, kde soustavná denní výuka je nahrazena konzultacemi v rámci většinou jednodenních tutoriálů, individuálními konzultacemi a samostudiem.

Kontaktní výuka v kombinované formě studia (tzv. konzultace) probíhá z důvodu zajištění maximálního komfortu pro studenty obvykle v blocích, konaných v pátek a v sobotu. Jako příklad k nahlédnutí mohou posloužit aktuální harmonogramy studijních programů realizovaných v kombinované formě na Katedře psychologie (viz https://psych.upol.cz/studentum/harmonogram-a-rozvrhy/) nebo na Katedře sociologie, andragogiky a kulturní antropologie (viz https://ksa.upol.cz/studentum/studijni-zalezitosti/harmonogram-a-rozvrh/)

FFUP nabízí kombinovanou formu studia v následujících studijních programech:

Videa o kombinovaném studiu na FF UP

FF UP v Olomouci v průběhu let vybudovala systém nástrojů, který umožňuje nabídnout programy kombinovaného studia v nejvyšší kvalitě. Jsou jimi:

  • specifická organizace studia na úrovni katedry a fakulty, která odpovídá potřebám studentů kombinovaného studia,
  • funkční a uživatelsky přívětivý e-learningový systém,
  • speciálně připravené studijní opory.

Studijní programy kombinovaného studia lze na FF UP v Olomouci studovat i formou programů celoživotního vzdělávání.


Doktorské studium

Přehled akreditovaných doktorských studijních programů


Mezifakultní studium

Filozofická fakulta UP realizuje ve spolupráci s Pedagogickou, Přírodověděckou, Cyrilometodějskou fakultou a Fakultou tělesné kultury UP (dále jen PDF,PřF, CMTF, FTK ) tzv. mezifakultní studium v bakalářském i v navazujícím magisterském studiu prezenční formou. Jedná se o kombinace studijních programů maior - minor, přičemž program minor je realizován (vyučován) Filozofickou fakultou UP.

Nabídku těchto studijních programů naleznou uchazeči o studium v e-přihlášce příslušné fakulty (PDF, PřF, CMTF, FTK). Jedná se především o filologické programy a programy např. historické vědy, divadelní a filmová studia či žurnalistika. 
V případě, že si uchazeč podal přihlášku k mezifakultnímu studijnímu programu maior - minor (na CMTF, FTK, PdF a PřF), je k vykonání přijímací zkoušky na studijní program garantovaný filozofickou fakultou pozván formou zaslané písemné pozvánky z Filozofické fakulty UP.
Informace k vykonání přijímací zkoušky z programu garantovaného druhou fakultou obdrží uchazeč zvlášť (bude obeslán další pozvánkou nebo informačním dopisem z příslušné fakulty).

Po vyhodnocení přijímací zkoušky obdrží dané fakulty z FF výsledky s návrhem na přijetí či nepřijetí a konečné rozhodnutí vydává PDF, PřF, CMTF nebo FTK. Uchazeč mezifakultního studia komunikuje vždy s příslušným studijním oddělením dané fakulty.

Pokud si uchazeč o studium podá kromě přihlášky na mezifakultní studium i přihlášku ke studiu stejného programu přímo na FF UP, vykonává předepsané přijímací zkoušky jen jednou a výsledek bude započten ke všem přihláškám.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)