Děkanát

Sídlo: Křížkovského 10, zadní trakt, 2. nadzemní podlaží

Děkan

doc. Mgr. Jan Stejskal, M.A., Ph.D.
585 633 001
 jan.stejskal@upol.cz
 

 

 

Jan Stejskal (1970) je historikem – medievistou, který se zaměřuje na období pozdního středověku a oblasti jižní Evropy.

Na své domovské Katedře historie FF UP, kterou v letech 2014–2018 vedl, je docentem středověkých dějin a specializuje se na období pozdního středověku, dějiny mnišství a italský humanismus 15. století. Dvě volební období byl předsedou Akademického senátu FF UP. Studoval na naší fakultě historii, bohemistiku a filozofii a posléze na Středoevropské Univerzitě v Budapešti, má za sebou stáže ve Florencii v tamním Centru pro renesanční studia Harvardovy univerzity a v Římě na Americké akademii. 

Pracoval jako konzultant ve společnosti PricewaterhouseCoopers nebo jako archivář v Rádiu Svobodná Evropa. Stážoval v Centru teoretických studií při Karlově Univerzitě v Praze. V zahraničí dlouhodobě pobýval ve Florencii v tamním Centru pro renesanční studia Harvardovy univerzity a v Římě na Americké akademii. Publikoval knihy o českém katolickém exilu husitské éry, o byzantských vlivech na Západě ve středověku, vydal svůj překlad cestovního deníku Ambrogia Traversariho, řeholníka první poloviny 15. století, který doprovodil výkladem. Publikoval též texty věnující se paměti a intertextualitě ve středověku. Nedávno přeložil a editoval Komentáře papeže Pia II.

Vybrané publikace:
Stejskal, Jan, Řecké dědictví na Západě. Monasticismus, misie a střední Evropa ve středověku, České Budějovice 2011.
Stejskal, Jan (ed.), Hodoeporicon Ambrogia Traversariho, České Budějovice 2013.
Stejskal, Jan, Mnich za časů renesance, Olomouc 2017.
Stejskal, Jan (ed.), Komentáře papeže Pia II. ve třinácti knihách, sv. 1, České Budějovice 2020. 
Stejskal, Jan, Memory and Heresy. The Perception of the Hussite Reformation in Fifteenth-Century Tuscany, in: (ed.) Yolanda Plumley et al., Citation, Intertextuality and Memory in the Middle Ages and Renaissance: Volume 1: Text, Music and Image from Machaut to Ariosto, Exeter 2011, s. 159–169, s. 249-255.
Stejskal, Jan, In the Footsteps of the Missionaries. Czech and Polish Exiles in Fifteenth-Century Tuscany, in: (eds.) Machtelt Israëls - Louis A.Waldman, Renaissance Studies in Honor of Joseph Connors, Villa I Tatti The Harvard University Center for Italian Renaissance Series 29, vol. 2., Florence 2013, s. 243–250.
Stejskal, Jan, A Catholic City in the Hussite Era, 1400-1450s, in. (ed.) Antonín Kalous, The Transformation of Confessional Cultures in a Central European City: Olomouc, 1400–1750, Rome 2015, s. 23–39.
Stejskal, Jan, Italské městské státy, in: (eds.) Ondřej Beránek - Pavlína Cermanová - Jakub Hrubý, Jedno slunce na nebi, jeden vládce na zemi. Legitimita moci ve světě ve 14. století, Praha, 2017, s. 150–171.
Stejskal, Jan, Benediktinská reformní hnutí, in: (eds.) Dušan Foltýn - Jan Kremer - Pavlína Mašková - Petr Sommer - Josef Žemlička, Benediktini a střed Evropy. Křesťanství, kultura, společnost 800–1300, Praha 2021, s. 62–73.

Výběr z grantů a projektů:
GAČR, Centrum excelence: 
- Centrum pro transdisciplinární výzkum kulturních fenoménů ve středoevropských dějinách: Obraz, komunikace, jednání
GAČR, EXPRO:
- Observance Reconsidered: Využívání a zneužívání reformy (jednotlivci, instituce, společnost)
 GAČR:
- Reformní snahy emigrace husitské doby
- Řecké dědictví na Západě – monasticismus, misie a Střední Evropa ve středověku
- Preláti na cestách. Kulturní a sociální kontakty pozdně středověké Evropy
MŠMT, stipendium Rudolfa II.:
- Cesta z krize – spiritualita 15. století
PricewaterhouseCoopers, dříve Coopers & Lybrand:
- Církevní projekt – mapování někdejšího církevního majetku za účelem přípravy modelu odluky církví a státu

Zahraniční působení:
Harvard University
American Academy in Rome
The Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences

     

Tereza Lomaka, DiS.
asistentka děkana
tel.: 585 633 011, 739 584 133
e-mail: tereza.lomaka@upol.cz 

Tajemnice

Ing. Andrea Wagnerová
 585 633 008
andrea.wagnerova@upol.cz

 

 

Karolína Klechová
objednávky, účetnictví a evidence majetku, platby kartou do zahraničí, asistence tajemnici
tel.: 585 633 018
e-mail: karolina.klechova@upol.cz


Personální a mzdové oddělení

pondělí 9 - 11h 13 - 15h
úterý 9 - 11h  
středa 9 - 11h 13 - 15h
čtvrtek 9 - 11h  
Dále lze domluvit konkrétní termín dle předchozí dohody.

Ing. Iva Ulmanová
vedoucí oddělení
tel.: 585 633 029
e-mail: iva.ulmanova@upol.cz 

 • Centrum jazykového vzdělávání
  •     Jazyková škola Uplift
  •     Akademická divize CJV
  •     Letní škola slovanských studií
 • Centrum projektové podpory
 • Děkanát:
  •     sekretariát děkana
  •     personální a mzdové oddělení
  •     oddělení pro vědu a výzkum
  •     zahraniční oddělení
  •     studijní oddělení
  •     ekonomické oddělení
 • Institut celoživotního vzdělávání
 • Oddělení infrastruktury
 • Vydavatelství FF UP

Staša Čásková
personální referentka
tel.: 585 633 028
e-mail: stasa.caskova@upol.cz

 • Centrum judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových
 • Katedry:
  • dějin umění
  • divadelních a filmových studií
  • germanistiky
  • historie
   • klasické filologie
  • muzikologie
  • nederlandistiky
  • politologie a evropských studií
  • psychologie
  • slavistiky
  • sociologie, andragogiky a kulturní antropologie

Mgr. Bc. Pavla Černá
personální referentka
tel.: 585 633 032
e-mail: pavla.cerna@upol.cz 

 • Katedry:
  • anglistiky a amerikanistiky
  • asijských studií
  • bohemistiky
  • ekonomických a manažerských studií
  • filozofie
  • mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky
  • obecné lingvistiky
  • romanistiky

Mgr. Petra Rýznarová
mzdová účetní
tel.: 585 633 031
e-mail: petra.ryznarova@upol.cz 

 • Centrum jazykového vzdělávání:
  • Jazyková škola Uplift
  • Akademická divize CJV 
 • Centrum judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových
 • Centrum projektové podpory
 • Děkanát:
  • ekonomické oddělení
  • oddělení vědy
  • personální a mzdové oddělení
  • sekretariát děkana
  • zahraniční oddělení   
 • Institut celoživotního vzdělávání
 • Katedry:
  • anglistiky a amerikanistiky
  • asijských studií
  • ekonomických a manažerských studií
  • filozofie
  • germanistiky
  • politologie a evropských studií
  • romanistiky 
  • sociologie, andragogiky a kulturní antropologie
 • Oddělení infrastruktury
  • Referát údržby

Jarmila Zatloukalová
mzdová účetní
tel.: 585 633 027
e-mail: jarmila.zatloukalova@upol.cz

 • Centrum jazykového vzdělání
  • Letní škola slovanských studií
 • Děkanát:
  • studijní oddělení
 • Katedry:
  • bohemistiky
  • dějin umění
  • historie
   • klasické filologie
  • nederlandistiky
  • obecné lingvistiky
  • psychologie
  • slavistiky
  • muzikologie
  • mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky
  • divadelních a filmových studií
 • Oddělení infrastruktury
  • Referát provozu
  • Referát technické podpory
 • Vydavatelství FF UP

Oddělení pro vědu a výzkum

Děkanát FF UP, Křížkovského 10, dveře č. 2.26

Kontakty a úřední hodiny:

Úřední hodiny

Po     9.00 - 11.00     13.00 - 15.00
Út     9.00 - 11.00 
St     9.00 - 11.00     13.00 - 15.00
Čt     9.00 - 11.00 

Jana Kopečná
referentka vědy a výzkumu
Oddělení pro Vědu a výzkum, děkanát FF UP, Křížkovského 10, dveře č. 2.26
tel.: 585633017
e-mail: jana.kopecna@upol.cz

Agenda:
Administrativa projektů, grantů, ediční a publikační činnost

Mgr. Hana Hurtíková, Ph.D.
referentka vědy a výzkumu
tel.: 585 633 020
e-mail: hana.hurtikova@upol.cz 

Agenda:
Vedecká rada FF UP, habilitační řízení, řízení ke jmenování profesorem a vědecké akreditace


Zahraniční oddělení

Vyřizuje zahraniční pobyty studentů a zaměstnanců FF UP, přijetí zahraničních studentů a pedagogu na FF UP.

Kontakt a úřední hodiny:

Mgr. Jana Hořáková
referentka pro zahraniční záležitosti
Oddělení zahraničních záležitostí, děkanát FF UP, Křížkovského 10, dveře 2.20
tel.: 585 633 014  
e-mail: j.horakova@upol.cz

Mgr. Simona Černá
referentka pro zahraniční záležitosti
Oddělení zahraničních záležitostí, děkanát FF UP, Křížkovského 10, dveře 2.20
tel.: + 420 585 633 496  
e-mail: simona.cerna@upol.cz

Úřední hodiny

Po    9.00 - 11.00     13.00 - 15.00
Út     9.00 - 11.00  
St     9.00 - 11.00     13.00 - 15.00
Čt     9.00 - 11.00 


Studijní oddělení

Adresa:
Studijní oddělení FF UP
Křížkovského 10
771 80 Olomouc

Úřední hodiny:

pondělí - 13.00–15.00
úterý 8.30–11.00 -
středa 8.30–11.00 13.00–15.00
čtvrtek 8.30–11.00 -
 • Ke komunikaci se studijními referentkami lze stále využít i e-mail a telefon,
  a to v době pondělí – pátek od 8:00 do 15:00 hodin.
 • Všechny formuláře a žádosti lze i dále zasílat poštou.
 • Pro získání potvrzení o studiu je možné využít Portál UP, do něhož máte po přihlášení přístup. Potvrzení o studiu najdete pod dlaždicí ELF (Elektronické formuláře), kde pod záložkou Potvrzení o studiu – elektronická verze se po kliknutí na tlačítko Tisk vytvoří soubor ve formátu PDF.
 • Pro zdravotní pojišťovnu, správu sociálního zabezpečení, popřípadě dopravce, vám řádně vyplněné potvrzení o studiu potvrdí vaše studijní referentka na studijním oddělení, a to pouze v úředních hodinách. Mimo úřední hodiny SO žádné formuláře nepotvrzuje.

Informace platí pro studenty fakulty ve všech typech i formách studia. 

Kontakty na referentky:

Student jméno své studijní referentky najde po přihlášení do Portálu
v záložce „Moje studium“>„Průběh studia“>„Základní údaje".

Upozornění: Studenti, kteří řešili své studijní záležitosti s paní Soňou Marcinkovou - Aubrechtovou se od 21. 3. 2022 obracejí na paní ing. Lenku Pipekovou.

Kontakty

Ing. Pavlína Grigárková
vedoucí studijního oddělení
tel. 585 633 036
e-mail: pavlina.grigarkova@upol.cz    

 • Studijní záležitosti
 • Přijímací řízení
 • Druhopisy diplomů
 • Osvědčení o přiznání magisterského titulu
 • Transcript of Records (pro absolventy před rokem 2006)

Valerie Vejmolová
zástupkyně vedoucí pro záležitosti ve věcech studia
tel. 585 633 054
e-mail: valerie.vejmolova@upol.cz

 

Lenka Hájková
zástupkyně vedoucí pro přijímací řízení
tel. 585 633 471
e-mail: lenka.hajkova@upol.cz

 

PhDr. Eva Gyuránová
referentka pro rigorozní řízení, pro obory akreditované v anglickém jazyce
tel. 585 633 038
e-mail: eva.gyuranova@upol.cz

Markéta Kuchaříková
tel. 585 633 055
e-mail: marketa.kucharikova@upol.cz

 

 

Ing. Lenka Pipeková
tel. 585 633 053
e-mail: lenka.pipekova@upol.cz

Hana Růžičková
tel. 585 633 016
e-mail: hana.ruzickova@upol.cz

 

 

Mgr. Lucie Kovaříková, Ph.D.
referentka pro doktorské studium
Studijní oddělení, děkanát FF UP, Křížkovského 10, dveře č. 1.11
tel.: 585 633 013
e-mail: lucie.kovarikova@upol.cz

úřední hodiny

Pondělí                                            13:00–15:00
Úterý                    8:30 –11:00
Středa                  8:30 –11:00        13:00–15:00
Čtvrtek                 8:30 –11:00
nebo dle individuální domluvy se studijní referentkou¨

Mgr. Bronislava Macháčková
metodička pro STAG
tel. 585 633 039
e-mail: bronislava.machackova@upol.cz

 

Květoslava Štěpničková
spisovna
tel.: 585 633 015
mail: kvetoslavla.stepnickova@upol.cz

 

 

proděkanka pro studium
PhDr. Eva Klimentová, Ph.D.
 585 633 410
 eva.klimentova@upol.cz

 

 

Eva Klimentová (1971) je odbornou asistentkou na Katedře sociologie, andragogiky a kulturní antropologie FF UP. Profesně se orientuje zejména na vzdělávání stávajících a budoucích sociálních pracovníků. 

Ve vzdělávání studentů v programech orientujících se na práci s lidskými zdroji nabízí disciplíny zaměřené na práci s lidmi oslabenými sociálními podmínkami, v nichž žijí. Její odborný zájem přitahují témata práce s lidmi ohroženými sociálním vyloučením a sociálně vyloučenými, jimiž jsou v posledních letech především lidé bez domova, Romové (zejména sub-etnické skupiny Sinti), oběti, svědkové a pachatelé násilí v blízkých vztazích. Věnuje se unikátnímu tématu rodin neslyšících rodičů, kteří vychovávají slyšící děti.

Mimo působení na akademické půdě poskytuje metodickou podporu sociálním pracovníkům v organizacích poskytujících sociální služby a služby sociální práce. Působila v letech 2013–2018 jako hlavní organizátorka charitativní akce na podporu organizací pomáhajících lidem bez domova Noc venku Olomouc, na které se výrazně podíleli kolegové a studenti FF UP. Dobrovolnicky působí jako lektorka v organizaci Zdravotní klaun.

V letech 2014 až 2018 byla oceněna děkanem FF UP za Nejlepší pedagogický výkon, v roce 2018 za Nejlepší pedagogický výkon v oblasti inovace výuky. Na fakultě dlouhodobě působí jako koordinátorka kombinovaného studia.

Vybrané publikace:
Klimentová, Eva, Dočekal, Vít. (2020). Specific Needs of Families of Deaf Parents and Hearing Children. Central European Journal of Educational Research, 2(3), 39–45. doi.org/10.37441/CEJER/2020/2/3/8528
Klimentová, Eva. (2019) The insight into the issue of addiction in the process of social work among Roma families of Sinti. Social Pathology & Prevention V(2), 11–24. ISSN 2464-5885.
Klimentová, Eva; Dočekal, Vít; Hynková, Kristýna. (2017) Hearing children of deaf parents – a new social work client group? European Journal of Social Work, 20:6, 846–857, DOI: 10.1080/13691457.2017.1320527
Klimentová, Eva. (2016) Anna. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci. 117 s. ISBN 978-80-244-5004-9
Klimentová, Eva. (2009) Marie Krakešová and her psychological educational social therapy. In. European Journal of Social Work, 1468-2664, First published on 22 July 2009. ISSN: 1468-2664 (electronic) 1369-1457 (paper) 

Výběr z grantů a projektů:
- Zkvalitnění systému kombinované výuky na FF UP a inovace vybraných oborů v kombinované formě CZ.1.07/2.2.00/28.0069 (metodička)
- Anna, Nadace Open Society Fund Praha a Norway Grants (hlavní řešitelka)
- Prevence a řešení domácího násilí jako kompetence sociálních pracovníků, Open Society Fund Praha a Norway Grants (hlavní řešitelka)
- Inovace disciplíny Osoby se zdravotním postižením a sociologický výzkum, FRUP (hlavní řešitelka)
- Rodičovství neslyšících rodičů slyšících dětí, FPVČ (hlavní řešitelka)


Ekonomické oddělení

účtárna, evidence majetku, objednávky, pokladna, podatelna, spisovna

Ing. Jana Tobolová
vedoucí ekonomického oddělení
tel.: 585 633 030
e-mail: jana.tobolova@upol.cz

Václava Pavlíková
vedoucí účtárny
tel.: 585 633 050
e-mail: vaclava.pavlikova@upol.cz

Karolína Klechová
objednávky, účetnictví a evidence majetku, platby kartou do zahraničí
tel.: 585 633 018
e-mail: karolina.klechova@upol.cz

Gabriela Beranová
účetní
Ekonomické oddělení FF UP, Křížkovského 10, dveře č. 2.22
tel.: 585 633 026
e-mail: gabriela.beranova@upol.cz 

Jitka Lakomá
účetní
tel.: 585 633 035
e-mail: jitka.lakoma@upol.cz

Marie Prokešová
účetní
tel.: 585 633 037
e-mail: marie.prokesova@upol.cz

 

Eva Šťastná
podatelna, pokladna
tel.: 585 633 033
e-mail: eva.stastna@upol.cz

otevírací doba pokladny a podatelny:

Pokladna:

PO          9:30–11:00
ÚT          9:30–11:00
ST           9:30–11:00        13:00–14:00
ČT           9:30–11:00
PÁ          9:30–11:00

Podatelna:

PO–PÁ               9:30–11:00        13:00–14:00


Oddělení infrastruktury

Zajišťuje záležitosti týkající se provozu, technické podpory, údržby a rekonstrukcí fakulty.

Nabídka Odd. infrastruktury - referátu provozu a referátu údržby (verze pro tisk)

  Více na stránce Oddělení infrastruktury ...


Oddělení projektové podpory

Mgr. Hana Owsianková
české projekty 
tel.: 725 655 446
e-mail: hana.owsiankova@upol.cz  

 

 

 

Mgr. Petra Vaculíková, MBA
mezinárodní projekty 
tel.: 774 274 252  
e-mail: petra.vaculikova@upol.cz

 

 

 

 


Oddělení vnějších vztahů

proděkan pro vnější vztahy
Mgr. Petr Bilík, Ph.D.
 585 633 435 
 petr.bilik@upol.cz

 

 

Petr Bilík (1974) se dlouhodobě věnuje médiím a komunikaci a popularizaci vědy v českém vysokoškolském prostředí.

Jeho akademickou specializací je česká kinematografie (především monografické práce s využitím metod biography research a oral history), ale dlouhodobě se v manažerských funkcích zabývá rozvíjení strategií public relations, popularizaci vědeckých sdělení a marketingu. Coby proděkan a posléze prorektor pro komunikaci a public relations na Univerzitě Palackého v Olomouci prosazoval inovativní marketingové metody, stejně jako rozvoj třetí role univerzity. Stál mimo jiné u vzniku komunikační platformy pro evropské záležitosti Euforka, občanské univerzity UniON, informačního centra a obchodu UPoint, absolventského programu UPsolvent a vedl řadu kulturních akcí, komunikačních kampaní a komunitních aktivit.

Působil jako vedoucí organizace Letní filmové školy, spoluzaložil festival specializovaný na moderní formy audiovize Přehlídka animovaného filmu a stál jako ředitel u transformace jednoho z největších festivalů specializovaných na faktuální dokument Academia film Olomouc.

Působil jako šéfredaktor Filmových listů, redaktor v MF Dnes a kulturním měsíčníku Host, dramaturg a scenárista České televize a radní Rady Fondu kinematografie. Je ambasadorem projektu Kreativní Česko a členem grémií specializovaných na kulturní a vzdělávací politiku a média.

Vybrané publikace:
Bilík, Petr: Financování filmu jako aspekt kulturní politiky. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2020. 204 s. ISBN 978-80-7422-762-2
Bilík, Petr: Small Country, Complex Film Policy: The Case of the Czech Film Funding System. Zahrádka, P. Szczepanik, P. Macek, J. Stepan, P. Digital Peripheries. Cham : Springer, 2020, s. 291–302, ISBN 978-3-030-44850-9DOI 10.1007/978-3-030-44850-9.
Bilík, Petr, Černík, Jan: Filmař Jaromír Kallista. NAMU, VUP, Praha, Olomouc 2019. ISBN 978-80-7331-500-9.
Bilík, Petr, Palaščák, Radek: Mapování kulturních a kreativních průmyslů na Olomoucku, VUP, Olomouc, 2017. ISBN 978-80-244-5253-1, 104 stran.
Bilík, Petr, Erbenová, Kristýna: Paul Fierlinger. Biografie. VUP, Olomouc 2014.
Bilík, Petr: BBC Factual: Nové obrazy historie. Dějiny a současnost, 2013, č. 7, s. 37–39.
Bilík, Petr: Ladislav Helge. Cesta za občanským filmem. Nakladatelství Host, 2011, 238 s. (Čestné uznání rektora Univerzity Palackého za vědeckou publikaci)

Výběr z grantů a projektů:
GAČR, Centrum excelence:
- Centrum pro transdisciplinární výzkum kulturních fenoménů ve středoevropských dějinách: Obraz, komunikace, jednání
TAČR:
- Výzkum motivací aktérů kreativních průmyslů v olomoucké aglomeraci a návrh strategie pro posílení segmentu
ESF, OP VK:
- Partnerská síť univerzit a filmového průmyslu /FIND
- Tvorba a naplnění kompetenčního rámce pro profesní konkurenceschopnost studentů filmových, divadelních a mediálních studií
- Networking praktického managementu pro oblast terciárního vzdělávání

Zahraniční působení:
University of St. Andrews

 

 

Mgr. Adéla Smékal
referentka pro vnější vztahy, kancelář AS FF UP
tel.: 736 145 684
e-mail: adela.smekal@upol.cz

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)