Harmonogram ak. roku

Harmonogram ak. roku 2020/2021

Podrobný harmonogram pro ak. rok 2020/21 (.pdf)

Výuka v ZS: 21. 9. - 18. 12. 2020
Zkouškové období ZS: 4. 1. - 12. 2. 2021

Výuka v LS: 15. 2. - 14. 5. 2021
Zkouškové období LS: 17. 5. - 30. 6. 2021

Hlavní prázdniny: 1. 7. - 31. 8. 2021 (SO FF uzavřeno od 26. 7. do 6. 8. 2021)

Termín pro splnění stud. povinností: 6. 9. 2021


Termíny zápisů předmětu do STAGu 2020/21

Letní semestr:

ročník zápis a odzápis od odzápis do zápis do
1. Bc. 13h
21. 1. 2021
20. 2. 2021
24h
22. 2. 2021
24h
2. Bc. 11h
21. 1. 2021
3. Bc. a vyšší 9h
21. 1. 2021
1. Mgr. a Ph.D. 13h
19. 1. 2021
2. a vyšší Mgr. a Ph.D. 11h
19. 1. 2021

Doktorské studium

Od 1. ledna do 30. dubna: podávání přihlášek do doktorského studia (dále DSP)

Konec května a červen: přijímací zkoušky do DSP

První týden v září: zápis ke studiu do 1. ročníku DSP (odevzdá evidenční list k zápisu ke studiu)

Do konce října: doktorand se školitelem vypracuje studijní plán a podepsaný jej odevzdá na oddělení vědy, případně jej v dalším ročníku aktualizuje.

V době předzápisu (viz harmonogram ak. roku) si doktorand zapíše předměty podle individuálního studijního plánu. Cizí jazyk a filozofie se doporučuje zapisovat v 1. ročníku studia.

Nejpozději do konce srpna každého akademického roku odevzdá doktorand odevzdá podepsaný zápisový list se splněnými předměty oborové radě a kopii oddělení vědy (může být elektronicky)


Organizace SZZk 2020/2021

Odevzdání a evidence práce, ukončení zápisu k SZZk a obhajobě, kontrola studijních povinností ve STAGu

Leden 2021: 14. 12. 2020, 15h
Květen/červen 2021: 6. 5. 2021, 11h
Srpen/září 2021: 1. termín: do 24. 6. 2021 (kontrola st. povinností), 11h, 
2. termín: jen 19. 8. 2021

Průběh SZZk a obhajob

Leden 2021: 4. 1. - 22. 1. 2021
Květen/červen 2021: 24. 5. - 18. 6. 2021
Srpen/září 2021: 25. 8. – 31. 8. 2021 (6. ročník Bc., 5. ročník Mgr.),
25. 8. - 3. 9. 2021 (nižší ročníky Bc. a Mgr.)


Organizace CŽV 2020/2021

Výuka v ZS: 21. 9. - 18. 12. 2020
Zkouškové v ZS: 4. 1. - 12. 2. 2021

Výuka v LS: 15. 2. - 14. 5. 2021
Zkouškové v LS: 17. 5. - 30. 6. 2021