Studentské organizace FF UP

Informace o Studentském klubu UP a studentských organizacích, které funguje v rámci celé Univerzity Palackého nebo dalších fakult, najdete tady (odkaz https://www.upol.cz/studenti/pruvodce/studentske-organizace/).

Bohemistický spolek studentů

Jsme studentský spolek fungující nepřetržitě od roku 2016. Zaměřujeme se na rozvoj studentského vyžití především na katedře bohemistiky a na podporu literární činnosti studentů UPOLu. Mezi naše pravidelné akce patří různé tematické večírky, pasování studentů prvních ročníků bohemistiky nebo hospodské kvízy. Dále organizujeme literární akce jako Počet nebo Básně někde, kde můžou začínající literáti předčítat svá díla. Nově jsme taktéž navázali spolupráci s časopisem Studium Artium Magazín.
Kontakt: Facebook, Instagram 

Cech studentů historie

Cech studentů historie je studentská organizace působící na Katedře historie FF UP. Činnost CSH je zaměřena zejména na studenty katedry historie, pro které jednak organizuje společenské akce jako například pasování prvních ročníků či ples KHI, jednak se CSH zaměřuje i na odborné aktivity studentů. Cílem obou směrů je vytvářet neformální studentský prostor; který by ovšem nabízel možnost získat odborné zkušenosti a dovednosti studentům katedry historie a příbuzných oborů. Takovými akcemi jsou například konference pro studenty, netradiční exkurze nebo populárně naučné akce, které umožňují poznávat odborná témata jiným způsobem.
Kontakt: Facebook

Divá báze

Divá báze je internetový portál fungující pod Katedrou divadelních a filmových studií FF UP. Redakce sestává nejen z jejích studentů a absolventů, ale i ze studentů jazykovědných oborů a nadšenců do divadla. Reflektuje současné divadelní dění především profesionálních českých divadel s důrazem na situaci olomouckých scén.
Kontakt: Facebook

Faktory

Spolek Faktory sdružuje všechny studenty, které zajímají média, reklama, marketing a potažmo veškerá kreativa. Cílem je rozvíjet zájem o dané kreativní obory a podporovat nové, autorské projekty. Faktory jsou bezpečným místem a inkubátorem nápadů pro všechny kreativní duše. Pod spolkem se organizují diskuze, přednášky, školení pro členy, výstavy, performance a další zajímavé akce. Všechnu moc imaginaci! 

Kontakt: Facebook | Instagram | e-mail | web

Japonský klub Olomouc

Japonský klub Olomouc je studentský spolek pod záštitou filozofické fakulty a Katedry asijských studií. Jeho poslání je zprostředkovávat tradiční i populární japonskou kulturu zájemcům z řad studentů i širší veřejnosti. V programu najdete třeba filmová promítání, ale i větší akce organizované např. ve spolupráci s Japonským velvyslanectvím. Nejvýznamnější událostí JKO je pravidelný březnový festival Japonské jaro.
Kontakt: Facebook

Nabalkoně

Umělecký spolek Nabalkoně je v současné době největší divadelní, filmový a hudební spolek působící pod Univerzitou Palackého. Členové tohoto intermediálního celku jsou z největší části studenti a absolventi divadelních a filmových studií, muzikologie a výtvarné výchovy. Za dobu činnosti spolku (od roku 2012) vzniklo dohromady devět divadelních inscenací, a to pod vedením Mgr. MgA. Markéty Zborníkové, absolventky Divadelní fakulty AMU v Praze. Od roku 2016 se spolek zaměřuje i na hudební tvorbu (v sekci s názvem Nabalkoně Orchestra) a na filmovou tvorbu (v sekci s názvem Nabalkoně Film). Nabalkoně Film pod vedením Lukáše B. Citnara natáčí studentské filmy a krátké propagační spoty nejen pro Univerzitu Palackého. Nabalkoně Orchestra je pak hudební těleso, které vede Krystyna Pękała. Stará se o vytváření hudební složky ve filmech, přímo na divadelní scéně, případně také o samostatné koncertování na různých kulturních akcích. Poetika Nabalkoně jako uměleckého celku tkví v reflexivních výpovědích o současném světě pomocí absurdity, aktualizací, ironie a doslovného humoru. Od roku 2017 divadelní sekce působí v Divadle na Šantovce, kde za první sezónu vznikly dvě nové inscenace. Na podzim 2018 Nabalkoně otevírá vlastní kabaretní prostor, ve kterém budou působit všechny výše zmíněné sekce.
Kontakt: Facebook, web 

Ollove

Ollove je lidskoprávní spolek, který se zabývá pořádáním kulturních, vzdělávacích a osvětových akcí zaměřených především na témata genderu a sexuality. V rámci jejich aktivit např. pořádají olomoucké Ozvěny Mezipater, spolupracují s filmovým festivalem Academia Film Olomouc nebo realizují pravidelné přednášky Queer Beer. Kromě toho založil ve spolupráci s Literární kavárnou Druhý domov Hate Free zónu. 
Kontakt: Facebook, web

Pastiche Filmz

Pastiche filmz je kulturní platforma, která ve spolupráci s Katedrou divadelních a filmových studií dramaturgicky a organizačně zajišťuje provoz filmového klubu a další kulturní aktivity spojené s Uměleckým centrem UP (Konvikt). Úzce spolupracuje s Přehlídkou animovaného filmu. Dává prostor studentům (i nestudentům) k získávání odborné praxe a netradičních kulturně-společenských zážitků. Přijďte se koukat, diskutovat i smát každou středu 19:30 ve Filmovém sále na Konviktu.
Kontakt: Facebook 

Politologický klub UPOL

Politologický klub UPOL je spolek studentů Katedry politologie a evropských studií při FF UP. Záměrem klubu je rozšířit znalosti studentů o Evropské unii a problematice mezinárodních vztahů a vytvářet prostor pro debatu o aktuálních politických tématech. Další činností je také navazování vztahů se vzdělávacími institucemi v České republice a šíření všeobecného povědomí o oboru politologie i mezi veřejností.
Kontakt: Facebook, Instagram, Twitter

Po škole

Studenti různých oborů, které spojuje nadšení pro divadlo a umění obecně. Věnují se autorským hrám a tvoří inscenace s interaktivními prvky. Divadlo je pro ně základ, ale rádi se oddávají i smysluplným aktivitám, jako jsou komunitně-vzdělávací nebo sociální projekty pro zmírnění celospolečenské tenze. Po škole je spolek otevřený komukoli, kdo rád píše, hraje, osvětluje, nebo tomu, kdo by rád měnil své okolí k lepšímu.
Kontakt: Facebook

Ruský klub Olomouc

Ruský klub Olomouc je zapsaný spolek, který funguje při Univerzitě Palackého v Olomouci. Cílem spolku je primárně organizace kulturních akcí, zájezdů a edukační činnost. Spolek je určen jak pro studenty, tak pro pedagogy a širokou veřejnost.
Kontakt: Facebook

Slam Poetry Olomouc

Slam Poetry Olomouc je studentský klub sdružující příznivce performativní poezie. Klub se schází jednou týdně a také se podílí na pořádání akcí slam poetry nejen v Olomouci, ale i na celé Moravě. V souladu s projektem Občanské univerzity (UniON) v současnosti poskytujeme bezplatné přednášky a workshopy na moravských středních školách s cílem podpořit tvořivost mladých talentů a nabídnout jim platformu k sebevyjádření.
Kontakt: e-mail

Studium Artium

Studium Artium (StuArt) je platformou pro výtvarnou tvůrčí interakci, která poskytuje podporu studentům uměnovědných, uměleckých a příbuzných kulturně-historických oborů. Spolek se realizacemi vlastních projektů (výstavy, přednášky, exkurze, Studium Artium Magazín, Cyklozávod za památkami Olomouce, Humans of Olomouc, …) a partnerských projektů (Noc kostelů, Muzejní noc, Dny evropského dědictví…) zaměřuje na podporu a rozvoj kreativního potenciálu, praktických znalostí i dovedností.
Kontakt: web, Facebook

UP AIR

Studentské nezávislé rádio UP AIR sdružuje všechny nadšence pro rozhlasovou tvorbu. Členové se podílí na provozu rádia ve všech možných disciplínách spjatých s provozem rádia, jakými jsou moderování, technické odbavení rádia, personalistika, management či propagace. Vysíláme hudbu, která se vymyká střednímu proudu a informujeme o kulturním a společenském dění v kontextu Olomouce. Tvoříme otevřenou platformu, která zajišťuje prostor pro mezioborové a mezifakultní setkávání studentů a vyučujících. Studentské rádio UP Air vysílá živě pondělí až pátek od 13:00 do 21:30.
Kontakt: Facebook, web, e-mail

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)