Aktuální protiepidemická opatření

Podrobnosti o aktuálním režimu na UP v souvislosti s covidem-19 vždy naleznete na centrálním covid webu UP. Specifické informace pro režim na FF naleznete níže.

Distribuce samotestů na FF UP

Samotesty (rychlé antigenní testy - RAT) pro zaměstnance, kteří se nadále chtějí preventivně testovat, jsou k dispozici na recepcích/vrátnicích jednotlivých budov FF. Test bude zaměstnankyni nebo zaměstnanci, který si jej na vrátnici vyžádá, vydán oproti podpisu.


Informace pro studenty FF

Všichni studenti mají povinnost v případě příznaků onemocnění COVID 19:

 • se zdržet přítomnosti v prostorách FF UP;
 • v případě potvrzení onemocnění o této skutečnosti neprodleně informovat koordinátora pro COVID 19 na FF UP – Adélu Smékal na e-mail: koronavirusnaffup@upol.cz

Výuka v LS bude probíhat prezenčně. V případě přednášek s velkým množstvím studentů může dojít k hybridní formě výuky, podrobnosti se vždy dozvíte od konkrétního vyučujícího.

Odevzdání a evidence závěrečných prací na FF UP

Postup odevzdání ZP pro termín obhajob květen/červen 2022:

 1. soubor ZP nahrajte do IS STAG a vyplňte formulář „Doplnit údaje…“ včetně anotací a dalších požadovaných údajů;
 2. vyplněný formulář zašlete v podobě naskenované PDF přílohy z Vaší univerzitní e-mailové adresy na e-mailovou adresu své studijní referentky (jméno své studijní referentky najdete po přihlášení do portálu);
  termín pro odevzdání  formuláře najdete v harmonogramu příslušné katedry;
 3. studijní referentka Vám zašle odpovědní e-mail s potvrzením o obdržení formuláře a uzavření nahraného souboru v IS STAG – Vaše ZP je považována za odevzdanou;
 4. formy realizace obhajob závěrečných prací a způsob odevzdání jednoho výtisku práce:
  • prezenční forma – student donese jeden výtisk závěrečné práce na katedru nejpozději v den konání obhajoby;
  • on-line forma – student doručí svou závěrečnou práci v termínu stanoveném příslušnou katedrou buď osobně na fakultu, a to do sběrného boxu, který je umístěn na vrátnici Křížkovského 10 nebo zašle poštou na adresu fakulty: Studijní oddělení FF UP, Křížkovského 10, 7710 Olomouc.

 


Forma obhajob závěrečných prací a průběh SZZk na jednotlivých katedrách budou upřesněny s ohledem na vývoj aktuální situace.


Informace pro zaměstnance FF

Všichni zaměstnanci mají povinnost v případě příznaků onemocnění COVID 19:

 • se zdržet přítomnosti v prostorách FF UP;
 • v případě potvrzení onemocnění o této skutečnosti neprodleně informovat koordinátora pro COVID 19 na FF UP – Adélu Smékal na e-mail: koronavirusnaffup@upol.cz

Informace pro studenty ze zahraničí a pro zahraniční zaměstnance

Informace o podmínkách vstupu cizinců do ČR se mohou průběžně měnit, proto je sledujte na stránkách ministerstva vnitra. Aktuální informace pak budou vždy v nejkratším možném termínu dostupné také na speciálních univerzitních stránkách www.upol.cz/covid-19.


Information for the Foreigners


Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)