Oborové rady

OBOROVÉ RADY DOKTORSKÉHO STUDIA

Každý doktorský studijní program má oborovou radu, která sestává z profesorů a docentů, případně dalších odborníků v daném oboru. Oborová rada zejména projednává návrhy témat disertačních prací a jejich změny, navrhuje složení komisí pro přijímací řízení, navrhuje školitele, projednává rozsah požadavků nutných ke státní doktorské zkoušce, navrhuje děkanovi předsedu, místopředsedu a členy zkušební komise pro státní doktorskou zkoušku a obhajobu disertační práce, navrhuje oponenty disertačních prací.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)