Uchazečům

Dotazy ohledně přijímacího řízení, prosím směřujte na:

Infolinka k přijímacímu řízení tel.: 585 633 063

nebo

Lenka Hájková
referentka pro přijímací řízení
tel. 585 633 471
e-mail: lenka.hajkova@upol.cz

nebo

Ing. Pavlína Grigárková
vedoucí studijního oddělení
tel. 585 633 036
e-mail: pavlina.grigarkova@upol.cz

také viz. kontakt Studijního oddělení