Zahraniční vztahy

Zahraniční partneři

Smlouvy o spolupráci

Filozofická fakulta UP spolupracuje s mnoha evropskými i mimoevropskými univerzitami. Tato spolupráce má následující podobu:

1. Mezinárodní smlouvy

Bulletin Akademické informační agentury (AIA) s nabídkou studijních pobytů pro studenty i pedagogy vychází každoročně na podzim. Je vyvěšen na stránkách Domu zahraničních služeb (DZS www.dzs.cz), u nástěnky zahraničního oddělení FF a je rozesílán na všechny katedry.

Jednotlivá studijní a pobytová místa jsou obsazována jednak rozpisem kvót pro UP, jednak výběrovým řízením. Nabídka obsahuje i letní jazykové kurzy. Mezinárodní dohody obsahují širokou škálu evropských, ale i mimoevropských států.
Kvóty - žádosti s přílohami odevzdávají studenti na katedrách, katedry odevzdají zahraničnímu oddělení jen přesný počet uchazečů s uvedeným pořadím a nanejvýš jedním náhradníkem (druh žádosti, povinné přílohy, počet žadatelů i termín odevzdání je uveden v Bulletinu)
Výběrové řízení - žádosti mohou studenti nosit jednotlivě k potvrzení proděkankou pro zahraničí a mohou si je poté posílat sami Akademické informační agentuře.

Proplacení cestovních nákladů v rámci pobytů DZS
Vzhledem k neustále se měnícím podmínkám při proplácení cestovních nákladů je nutné, aby se student  po obdržení souhlasu k přijetí na zahraniční studijní pobyt, co nejdříve přišel domluvit na dalším postupu s referentkou oddělení pro zahraniční záležitosti FF UP. 

2. Smlouvy o přímé spolupráci

Katedry FF UP se podílely na uzavření bilaterálních smluv o spolupráci s univerzitami v Evropě, Asii a Americe.

Smlouvy o přímé spolupráci mezi univerzitami (fakultami) (xls)

Podepsané smlouvy zahrnují spolupráci zejména v těchto oblastech:

  • výměnné studijní pobyty studentů
  • přednášková činnost hostujících profesorů
  • studijní a výzkumné pobyty vyučujících
  • spolupráce na vybraných výzkumných a učebních projektech
  • organizování letních škol a krátkodobých kurzů pro studenty

Výběr studentů a organizace studijních a výzkumných pobytů je plně v kompetenci jednotlivých kateder.

Výjezdy pedagogů je nutno zahrnout do plánovaných zahraničních cest, studentům může být cestovné hrazeno formou mimořádného stipendia. Výjezdy studentů a pobyty zahraničních hostů je nutno naplánovat na začátku kalendářního roku a odevzdat na zahraniční oddělení FF, aktualizace bude následovat na počátku zimního semestru.

Studenti výše uvedených univerzit, kteří mají zájem o informace o studiu na FF UP, se musí nejdříve obrátit na zahraniční oddělení svých domovských univerzit, jejichž prostřednictvím se pobyt na FF UP vyřizuje. 

3. Smlouvy programu Erasmus

Nahoru

4. Smlouvy programu CEEPUS

Některé katedry FF UP se zapojily do středoevropského výměnného univerzitního programu CEEPUS, který se zaměřuje na regionální spolupráci v rámci sítí univerzit. FF UP je zapojena do 5 aktivních sítí s univerzitami, jejichž seznam najdete níže.

Seznam smluv programu CEEPUS 

Nahoru

Kontakty a úřední hodiny

Oddělení pro zahraniční záležitosti

    korespondenční adresa

    Filozofická fakulta UP - děkanát
    Oddělení zahraničních záležitostí
    Křížkovského 10
    771 80  Olomouc

Referentky

Mgr. Jana Hořáková
referentka pro zahraniční záležitosti
Oddělení zahraničních záležitostí, děkanát FF UP, Křížkovského 10, dveře 2.20
tel.: 585 633 014
e-mail: j.horakova@upol.cz

Mgr. Lenka Haničáková
mezinárodní smlouvy, zahraniční doktorandi, propagace cizojazyčných degree programů
Oddělení zahraničních záležitostí, děkanát FF UP, Křížkovského 10, dveře 2.20
tel.: + 420 585 633 496 
e-mail: lenka.hanicakova@upol.cz

Úřední hodiny

Po 9.00 - 11.00, 13.00 - 15.00
Út 9.00 - 11.00
St 9.00 - 11.00, 13.00 - 15.00
Čt 9.00 - 11.00

Proděkanka pro zahraniční záležitosti

Mgr. Pavlína Flajšarová, Ph.D.
tel.: 585 633 132
e-mail: pavlina.flajsarova@upol.cz

Koordinátoři FF UP

Katederní koordinátoři pro zahraniční záležitosti FF UP (sepsání Learning Agreement, nahlášení výjezdu/příjezdu z/do zahraničí)

Organizační jednotka Zkratka pracoviště/role v IS STAGJménoe-mail
Děkanát FF UP – Zahraniční odd.proděkanka pro zahraniční zál.Pavlína Flajšarová pavlina.flajsarova@upol.cz
Děkanát FF UP – Zahraniční odd.referentka pro zahr. zál.Jana Hořáková j.horakova@upol.cz
Děkanát FF UP - Zahraniční odd.referentka pro zahr. zál. Lenka Haničáková lenka.hanicakova@upol.cz
Kat. anglistiky a amerikanistiky KAA Markéta Janebová marketa.janebova@upol.cz
Matthew Sweney - CEEPUS matthew.sweney@upol.cz
Kat. aplikované ekonomie KAE Pavla Slavíčková pavla.slavickova@upol.cz
Centrum jazykového vzděláváníCJVJiří Nový jiri.novy@upol.cz
Kat. asijských studií KAS Petr Janda - čínská sekce p.janda@upol.cz
Mgr. Tereza Nakaya - japonská sekce, zahraniční praxe tereza.nakaya@upol.cz
Sylva Martinásková - japonská sekce sylva.martinaskova@upol.cz
Kat. bohemistiky KBH Ondřej Bláha ondrej.blaha@upol.cz
Kat. dějin umění KDU Lucie Valdhansová lucie.valdhansova@upol.cz
Kat. div. a film. studií KDFMS Jitka Pavlišová - divadelní sekce jitka.pavlisova@upol.cz
Milan Hain - filmová sekce, zahraniční praxe milan.hain@upol.cz
Kat. filozofie KF Filip Tvrdý filip.tvrdy@upol.cz
Kat. germanistiky KGN Michaela Kaňovská michaela.kanovska@upol.cz
Oldřich Břenek - CEEPUS oldrich.brenek@upol.cz
Kat. historie KHI Petra Hubená - Erasmus petra.hubena@upol.cz
Radmila Švaříčková Slabáková - Erasmus. CEEPUS radmila.svarickova@upol.cz
Antonín Kalous - CEEPUS antonin.kalous@upol.cz
Kat. judaistiky CJS Eva Kalousová eva.kalousova@upol.cz
Kat. klasické filologie KKF Jana Engelbrechtová jana.engelbrechtova@upol.cz
Kat. muzikologie KM Jiří Kopecký Olomouc_2000@yahoo.com
Jan Blüml - zahraniční praxe jan.bluml@upol.cz
Kat. nederlandistiky KNIZ Bas Hamers bas.hamers@upol.cz
Milan Kříž - zahraniční praxe milan.kriz@upol.cz
Kat. obecné lingvistiky KOL Ľudmila Lacková ludmila.lac@gmail.com
Kat. politologie a evropských studií KPES Markéta Žídková marketa.zidkova@upol.cz
Ivana Častulíková - zahraniční praxe i.castulikova@centrum.cz
Kat. psychologie KP Tereza Sadková tereza.sadkova01@upol.cz
Kat. romanistiky KRF Kristýna Křeháčková - francouzská sekce - vč. zahr. praxí kristyna.krehackova@upol.cz
KRI Lenka Kováčová - italská sekce - vč. zahr. praxí lenka.kovacova@upol.cz
KRP Petra Svobodová - portugalská sekce - vč. zahr. praxí petrasvob@seznam.cz
KRS Daniel Esparza - španělská sekce - Erasmus, vč. zahr. praxí daniel.esparza@upol.cz
KRS Markéta Riebová - španělská sekce - Erasmus, Mobilita/Freemover marketa.riebova@upol.cz
Kat. slavistiky KSO Jan Jeništa - polská sekce jan.jeništa@upol.cz
Marcin Wągiel - polská sekce - zahraniční praxe krowidzwonek@o2.pl
KSR Ladislav Vobořil - ruská sekce - zahraniční praxe, Erasmus ladislav.voboril@upol.cz
Jekatěrina Mikešová - AIA, Mobilita/freemover jekaterina.mikesova@upol.cz
KSU Uljana Cholodová - ukrajinská sekce ulyana.kholod@upol.cz
Kat. sociologie a andragogiky KSA Pavel Zahrádka - zahraniční praxe pavel.zahradka@upol.cz
Pavel Veselský pavel.veselsky@upol.cz
Kat. žurnalistiky KZU Petra Chvojková petra.chvojkova@upol.cz