Letní škola bohemistiky

Kurz Letní škola bohemistiky bude realizován v termínu 27. - 29.  srpna 2024.

Cíl kurzu

Cílem kurzu je aktualizovat, rozšířit a zkvalitnit lingvistické a literárněvědné poznatky účastníků v oboru česká filologie, a to s přihlédnutím k nezbytné orientaci v mezinárodním i mezioborovém kontextu. Důraz bude kladen na praktickou aplikovatelnost získaných vědomostí a dovedností při profesním působení frekventantů.
 

Přihláška

Elektronická přihláška je k dispozici na https://czv.upol.cz/cs/registration/3463/detail/terms

Programová nabídka Letní škola bohemistiky 2024 

Organizace kurzu
Kurz se uskuteční formou přednášek, seminářů, workshopů a besed.

Místo konání
Katedra bohemistiky, Křížkovského 10, Filozofická fakulta UP v Olomouci

Úhrada za kurz
Poplatek za třídenní kurz činí 2 960,- Kč. V případě zájmu o ubytování na kolejích UP, napište na hotel@upol.cz

Odborný garant
Odborným garantem kurzu je prof. PhDr. Lubomír Machala, CSc.
Katedra bohemistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
tel: 585 633 155
e-mail: lubomir.machala@upol.cz

Organizační pracovník ICV:
Branka Čačkovićová
e-mail: branka.cackovicova@upol.cz
tel.: 585 633 654

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)