Didaktika češtiny jako cizího/druhého jazyka

Obsah kurzu bude zaměřen na témata, která pedagogickým pracovníkům ozřejmí rozdíl mezi výukou češtiny jako mateřského a cizího/druhého jazyka. Důraz bude kladen na specifika lingvodidaktického popisu češtiny jako cizího/druhého jazyka, na metody, jak češtinu jako cizí/druhý jazyk zprostředkovat, i na to, jak efektivně propojit výuku českého jazyka a literatury s výukou češtiny jako cizího/druhého jazyka.
Kurz je akreditován MŠMT ČR v režimu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Hodinová dotace je 16 hodin (výuka proběhne ve dvou dnech).

Termín kurzu: 26. - 27. srpna 2024

E-přihláška: https://czv.upol.cz/cs/registration/2678/detail/terms

Místo konání kurzu: Filozofická fakulta UP v Olomouci, Křížkovského 10

Jedná se o bezplatný kurz pro pedagogické pracovníky v rámci Národního plánu obnovy.

Výuka češtiny jako cizího/druhého jazyka klade na vyučující i žáky/studenty zcela jiné nároky než běžná výuka vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Cílem kurzu je rozšíření kompetencí pedagogických pracovníků tak, aby

  • věděli, co má a může škola udělat při nástupu žáka s odlišným mateřským jazykem;
  • byli schopni zprostředkovat češtinu žákům s odlišným mateřským jazykem;
  • mohli efektivně přispět k integraci žáka s odlišným mateřským jazykem jak do vzdělávacího procesu, tak do mimoškolních aktivit.

Výstupem kurzu bude mj. portfolio řešení modelových situací, do kterého budou posluchači přispívat skupinovou i individuální prací.

Odborná garantka kurzu:
Mgr. Darina Hradilová, Ph.D.
darina.hradilova@upol.cz

Kontaktní osoba na ICV FF UP:
Branka Čačkovićová
branka.cackovicova@upol.cz

Kurz je realizován v rámci projektu Vzdělávání na UP 22+ edUP, registrační číslo projektu: NPO_UPOL_MSMT-16589/2022.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)