Školní psycholog na ZŠ a SŠ

 

Začátek nového běhu kurzu je naplánován na 23. února 2024.

Úhrada

Za čtyřsemestrální kurz (250 hodin prezenční výuky) úhrada činí 28 700,- Kč. Je možno využít splátkového kalendáře a platit po semestrech.

Místo konání

Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Obecný popis

Kurz je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Program je zaměřený na práci poradenských psychologů, kteří působí přímo ve škole a vytvářejí primární odborný poradenský servis pro žáky, rodiče a pracovníky školy. Cílem kurzu je připravit pracovníky, kteří budou pracovat v základních a středních školách jako školní psychologové především po praktické stránce na jejich náročnou, různorodou a zodpovědnou práci.

Program je určen psychologům, kteří absolvovali pregraduální magisterské studium psychologie a chtějí získat specializaci pro působení v oblasti školní psychologie (výjimečně mohou být přijati také studenti navazujícího magisterského studia psychologie).

Odborní garanti

PhDr. Eleonora Smékalová, Ph.D.
Katedra psychologie FF UP v Olomouci
tel.: 603 170 907
e-mail: etels@seznam.cz

Dr. Smékalová pracovala 25 let jako odborná asistentka na Katedře psychologie FF UP, kde se věnovala oblastem pedagogické a školní psychologie a problematice sociálních služeb, přitom vycházela ze svého dlouhodobého působení v praxi pedagogicko-psychologického poradenství. Více než 10 let pracovala jako metodička školních psychologů, je spoluzakladatelkou Spolku ŠPAS, který podporuje vzdělávání v oblasti sociálně-emocionálního rozvoje ve školách, aktuálně pracuje jako lektorka a supervizorka ve školství a sociálních službách.

PhDr. Richard Braun, Ph.D.
Školní a klinický psycholog, psychoterapeut a supervizor Ve své školně psychologické praxi se dr. Braun zabývá dynamikou školní třídy, diagnostikou vztahů a klimatu, sociální patologií ve školním prostředí a její prevencí, krizovou intervencí ve škole. Věnuje se nejen poradenské a intervenční práci pro děti, ale také vzdělávání pedagogů a psychologů v těchto tématech. Ve své klinické praxi se věnuje psychoterapeutické péči o osoby žijící s HIV, jejich blízké, prevenci HIV/AIDS. Poskytuje také psychologickou pomoc pro osoby s gay a lesbickou orientací, v období jejich coming outu a v problematice vytváření partnerství a rodičovství. V současné době externě působí na PdF UK, FF UK, Vysoké škole zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety Praha a FF UPOL.

Obsah studia – základní témata

 • Specifika práce školního psychologa
 • Žák a jeho sociální zázemí
 • Práce se třídou
 • Osobnost školního psychologa
 • Individuální praxe na ŠPP a ŠPZ

Lektoři kurzu

 • Richard Braun
 • David Čáp
 • Kateřina Palová
 • Jan Šmahaj
 • Martin Kupka
 • Petr Halama
 • Kateřina Lamačová
 • Jana Mrázková
 • Eleonora Smékalová a další…

Organizace studia  

250 hodin v podobě dvoudenních soustředění (v blocích po 4 hodinách) – rozloženo do čtyř semestrů. Od začátku kurzu bude věnována pozornost osobnosti školního psychologa v rámci sebezkušenostního výcviku, paralelně budou probíhat semináře a cvičení, zaměřené převážně na aplikaci poznatků z oblasti školní, pedagogické, sociální a vývojové psychologie přímo ve škole. V průběhu celého programu budou zprostředkovány odborné praxe na školách.
Program je ucelený, je třeba jej absolvovat v plném rozsahu (pro udělení osvědčení o absolvování kurzu je vyžadována min. 80% účast).
Úspěšní absolventi obdrží osvědčení o absolvování kurzu celoživotního vzdělávání Univerzity Palackého v Olomouci.

Organizační pracovník ICV

Branka Čačkovićová
tel: 585 633 654
e-mail: branka.cackovicova@upol.cz 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)