Mgr. Marie Krappmann, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585633258

Katedra germanistiky

Filozofická fakulta

Křížkovského 10

3.41

Odborný asistent

ČLÁNEK
Krappmann M. Vývoj tzv. západních variet jidiš. Plav : měsíčník pro světovou literaturu. 2015.
Krappmann M. Die Rezeption der Theorie des radikalen Argumentativismus in der deutschsprachigen Argumentationsforschung. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis. Studia Germanistica. 2014.
Krappmann M. Ein linguistisch interessierter Hirnforscher aus Brünn - Erwin Gustav Niessl von Mayendorf. Brücken : Germanistisches Jahrbuch Tschechien-Slowakei. Neue Folge. 2010.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Krappmann M. Was haben "pravdoláskař" und "Gutmensch" gemeinsam? Kontrastive Analyse zweier politisch und gesellschaftlich brisanter Ausdrücke. In . (Eds.) Germanistik interdisziplinär. Beiträge der 22. Linguistik- und Literaturtage, Banská Bystrica 2014. 2016.
Krappmann M. Yiddish. Jazyková norma kontra jazyková ekonomie. In . (Eds.) Funkce – funkčnost – funkcionalismus. 2007.
Krappmann M. Sprachinteresse oder Sprachideologie? Missionsgrammatiken. Loando. Beiträge Olmützer Doktoranden zur deutschen Literatur und Sprache. 2006.
Krappmann M. Supletivní tvary z diachronního a synchronního pohledu. In . (Eds.) Tzv. základní výzkum v lingvistice - desideratum, nebo realis? 2006.
KAPITOLA V KNIZE
Krappmann M. Idiome in der narrativen Struktur jiddischer Erzählungen aus übersetzungspraktischer Sicht. Aktuelle Trends in der phraseologischen und prparömiologischen Forschung weltweit. 2022.
Krappmann M. Pejorisierung in der politischen Argumentation. Am Beispiel von Lexemen aus dem Wortfeld ,Familie‘. Sprache und Gesellschaft. Theoretische und empirische Kontexte der Linguistik. 2020.
Krappmann M. Ludwig August Frankls "Nach Jerusalem!" Über die Logik der Widersprüche und das Zerbröckeln der Metaphern. Ludwig August Frankl (1810-1894) : eine jüdische Biographie zwischen Okzident und Orient. 2016.
Krappmann M., Rinas K. Nejčastější chyby v němčině. Direkt 1 neu. 2015.
Krappmann M., Rinas K. Nejčastější chyby v němčině 2. Direkt 2 neu. 2015.
Krappmann M. Interferenzen in der Figurenrede als Stereotyp in der Darstellung slawischer Figuren. Prager deutsche, deutschböhmische und deutschmährische Literatur. Eine Neubestimmung. 2014.
Krappmann M. Vybrané hebrejské a jidiš prameny k dějinám Židů na Moravě: středověk a raný novověk-Lejb ben Ozer: Bashraybung fun Shabtay Zwi. Vybrané hebrejské a jidiš prameny k dějinám Židů na Moravě: středověk a raný novověk-. 2013.
Opletalová V., Krappmann M. Julius a Otto Emil Krick. Literární procházky německou Olomoucí. 2012.
Krappmann M. Jidiš (nejen) v Čechách a na Moravě. Judaica Olomucensia. Sborník přednášek. 2006.
Krappmann M. Julius Krick. Lexikon deutschmährischer Autoren. 2003.
Krappmann M. Otto Emil Krick. Lexikon deutschmährischer Autoren. 2003.
Krappmann M. Pankraz Schuk. Lexikon deutschmährischer Autoren. 2003.
Krappmann M. Philipp Langmann. Lexikon deutschmährischer Autoren. 2003.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Uličná L., Cahová I., Crhová M., Visi T., Soukup D., Kalousová E., Fialová I., Krappmann M. 8th International Student Workshop Judaism and Jewish Studies in the Modern World: The Student Voice. 2019.
RECENZE
Krappmann M. Jiří Levý: zakladatel československé translatologie. E*forum pro (germano)bohemistiku. 2020.
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
Krappmann M. Sprache und Demokratie. 2014.
PŘEKLAD
Prágerová V., Karlach H., Krappmann M. Nachtstücke. E.T.A. Hoffamnn: Nachtstücke. 2016.
Krappmann M., Prágerová V. Noční kousky. Noční kousky. 2016.
Procházková I., Krappmann M., Malá S., Hrdinová E. Zwischen Emigration und KZ. 2013.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Překladatelský seminář 1 KGN/PR1 ZS Se 2
Překladatelský seminář 2 KGN/PR2 LS Se 2
Seminar zur Diplomarbeit 1 KGN/BP1 LS Se 2
Gesch. des Übersetzens u. Dolmetschens 2 KGN/DPR2 LS 1
Překladatelský sem. 7 - odborné texty KGN/PR7D LS Se 2
Překladatelský sem. 7 - odborné texty KGN/PR7E LS Se 0
Dizertační seminář 2 KGN/95DJ2 LS Se 0
Dizertační seminář 2 KGN/95JD2 LS Se 0
Kultur und Geistesgeschichte - Seminar KGN/KS41 LS Se 2
Kultur und Geistesgeschichte - Seminar KGN/KS42 LS Se 2
Komplexe Prüfung - Übersetzen KGN/ZKU LS 0
Phonetik und Phonologie KGN/1ART ZS Se 4
Dizertační seminář 3 KGN/95JD3 LS Se 0
Dizertační seminář 4 KGN/95JD4 LS Se 0
Spezifika der Diplomarbeit KGN/SDP ZS 0
Spezifika der Diplomarbeit KGN/SDP LS 0
Terminologische Grundlagen der ling.TA 1 KGN/1JC1A ZS Cv 4
Einführung in die Religionswissenschaft KGN/1RJ ZS Se 0
Einführung in die Religionswissenschaft KGN/1RJ ZS 0
Linguistisches Seminar KGN/JHS02 LS Se 2
Einführung in die Literaturwissenschaft KGN/1ULT LS Se 0
Einf. in die Theorie des Übersetzens KGN/1UTMP LS 1
Vergleichende Sprachwiss. - Vorlesung KGN/LBP07 LS 1
Vergleichende Sprachwiss. - Seminar KGN/LBS03 LS Se 2
Übersetzungskritik KGN/KPR LS 1
Übersetzung von Fachtexten 2 KGN/UF2A ZS Se 2
Übersetzung von Fachtexten 2 KGN/UF2B LS Se 2
Übersetzung von Fachtexten 2 KGN/UF2C LS Se 2
Jidiš 1: úvod do historie jaz. a kultur JUD/JD1 LS Cv 2
Übersetzung von Fachtexten 2 KGN/UF2F LS Se 0
Übersetzung von Fachtexten 3 KGN/UF3A ZS Se 2
Übersetzung von Fachtexten 3 KGN/UF3B LS Se 2
Übersetzung von Fachtexten 3 KGN/UF3C LS Se 2
Übersetzung von Fachtexten 3 KGN/UF3F LS Se 0
Vorlesung Linguistik KGN/LGP10 LS 1
Lingvistický seminář pro doktorandy 2 KGN/92AL2 ZS Se 0
Lingvistický seminář pro doktorandy 3 KGN/92AL3 ZS Se 0
Textová sémantika KGN/92ASE ZS Se 0
Textová sémantika KGN/92ASE LS Se 0
Něm fil: Překladatelsko-tlumočnická cvič KGN/PRC14 LS Cv 2
Úvod do židovských a izraelských studií JUD/UZ1 ZS 2

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)