prof. PhDr. Jan KOŘENSKÝ, DrSc.

Avatar
Contact

585633151

Děkanát - vedení FF UP

Filozofická fakulta

Křížkovského 14

ČLÁNEK
Kořenský J. Funkce vs. teleologie. Bohemica Olomucensia. 2016.
Kořenský J. Význam vs. funkce a sémiotika. Srpski jezik. 2014.
Kořenský J. Vícejazyčnost, diglosie, jazykové právo a Evropská unie. Otgovornostta pred ezika. 2009.
Kořenský J. Jak vidí řeč čas? Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philologica - Studia Bohemica. 2007.
Kořenský J. Jaké gramatiky češtiny dnes a zítra? Naše řeč. 2007.
Kořenský J. Obraz dějin ve výkladech funkčních vlastností národního jazyka. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Moravica - Studia Moravica. 2007.
Kořenský J. Paradigmata zkoumání řečové komunikace. Slovo a slovesnost. 2007.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Kořenský J. Hra jako sémiotický koncept. In Šimková M. (Eds.) Človek a jeho jazyk 3: Inšpirácie profesora Jána Horeckého. 2015.
Kořenský J. возможности языкового права в отношении многоязычия. Aktual'nye etnojazykovye i etnokul'turnye problemy sovremennosti. Kniga I. 2014.
Kořenský J. Implicitní axióm. In Patráš V. (Eds.) Polarity, paralely a prieniky jazykovej komunikácie. Zborník príspevkov z 8. medzinárodnej vedeckej konferencie o komunikácii konanej 6. - 7. 9. 2012 v Banskej Bystrici. 2014.
Kořenský J. Interpretace řeči a interpretace řečí. In Orgoňová O. (Eds.) Jazyk a jazykoveda v interpretácii. 2014.
Kořenský J. Teorie nových médií a transformace prostředku na subjekt? Registre jazyka a jazykovedy (II). 2014.
KOŘENSKÝ J. Formalismus vs. funkcionalismus. In Orgoňová O. (Eds.) Jazyk a komunikácia v súvislostiach III. 2011.
Kořenský J. Lingvistika po "komunikačním obratu" a její sémiotické reflexe. In . (Eds.) Odkazy a výzvy modernej jazykovej komunikácie. 2010.
KOŘENSKÝ J. Slovo v textu z hlediska sémiotického. In Šimková M. (Eds.) Slovo-tvorba-dynamickosť. 2010.
Kořenský J. Konstrukce gramatiky ze sémantické báze a kognitivní lingvistika. In . (Eds.) Struny mysli. Kognice 2007. 2009.
Kořenský J. Konstrukce gramatiky ze sémantické báze a kognitivní lingvistika. In Petrů M. (Eds.) Struny mysli. 2009.
Kořenský J. Intermedialita - intertextualita - multitextualita - hypertextualita. In . (Eds.) Intermedialita: slovo - obraz - zvuk. 2008.
Kořenský J. Intermedialita-intertextualita-multitextualita-hypertextualita? In Schneider J. (Eds.) Intermedialita: slovo ? obraz ? zvuk. 2008.
Kořenský J. Proměny myšlení o řeči na rozhraní tisíciletí. In Jaklová A. (Eds.) Člověk-jazy-text. 2008.
Kořenský J. Proměny v myšlení o řeči na rozhraní tisíciletí. In Jaklová A. (Eds.) Člověk - jazyk - text. 2008.
Kořenský J. Ontologie a gnoseologie řeči/jazyka v souvislostech. In . (Eds.) Jazyk a komunikácia v súvislostiach II. 2007.
Kořenský J. Slovo hra jako obrazné vyjádření a jako základní koncept v teoriích řeči. In Nosek J. (Eds.) Hra, věda a filosofie. 2006.
Kořenský J. Co můžeme/máme/musíme zkoumat:jazyk nebo komunikaci? In Patráš V. (Eds.) Súčasná jazyková komunikácia v interdisciplinárnych súvislostiach. 2004.
KNIHA - CELEK
Arkhanhelska A., Bláha O., Brborić V., Ćorić B., Gajda S., Ivanova D., Kořenský J., Milanović A., Nikolova N., Ondrejovič S., Stěpanova L., Šołćina J., Tanturovska L., Uličný O., Vychodilová Z., Zaprudski S. Slovanské jazyky v pohybu: proměny jazykových norem v letech 1945 až 2020. 2021.
Kořenský J. Člověk - řeč - poznání. Člověk ? řeč - poznání. 2004.
KAPITOLA V KNIZE
Kořenský J. Právní komunikace. Studie k moderní mluvnici češtiny. 2, Komunikační situace a styl. 2013.
Kořenský J. Vznikově rozvojové principy, diachronie, synchronie, pružná stabilita. In Bohunická A. (Eds.) Jazykoveda v pohybe. 2012.
Kořenský J. Pavel Novák gramatik. In . (Eds.) Lingvistika a jazyková realita. 2010.
Kořenský J. Pavel Novák gramatik. In . (Eds.) Lingvistika a jazyková realita. 2010.
KOŘENSKÝ J. Systém-teleologie-imanence-funkce v Pražské jazykovědné škole. In Gorjanc V., Žele A. (Eds.) Izzivi sodobnega jezikoslovja. 2010.
KOŘENSKÝ J. Věčný spor - slovník vs. gramatika ještě jednou. In Bičan A., Klaška J., Macurová P., Zmrzlíková J. (Eds.) Karlík a továrna na lingvistiku. 2010.
Kořenský J. Ústup etnicity a jeho jazykové projevy. In . (Eds.) Tożsamość a język w perspektywie slawistycznej. 2008.
Kořenský J. Systém vs. funkce jako teoretický předpoklad komparace slovanských jazyků. In Jesenšek M., Zorko Z. (Eds.) Jezikovna predanost. 2006.
Kořenský J. Čeština jako národní jazyk dnes a zítra. In . (Eds.) Jazyk v komunikácii (Language in communication). Medzinárodný zborník venovaný Jánovi Bosákovi. 2004.
Kořenský J. Vliv technicky zprostředkované komunikace na systémové a funkční vlastnosti přirozeného jazyka. In . (Eds.) Wspólczesne odmiany jazyka narodowego. 2004.
Kořenský J. znak a hra. In . (Eds.) Věda, poznání, komunikace, sborník k 80. narozeninám prof. L. Tondla ( Science, cognition, communication). 2004.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Bláha O., Kořenský J. Strukturalismus dnes. 2004.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Doctoral study on UP

Name Faculty Study programme Year of completion
FORET FIF Filologie 2015
CHVOJKOVÁ FIF Filologie 2015
JANEČKA FIF Filologie 2014
BAŠTANOVÁ KWAK FIF Filologie 2021
FALTÝNEK FIF Filologie 2011
GVOŽDIAK FIF Filologie 2012
NAGY FIF Filologie 2012
List contains doctoral study graduates

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)