doc. Mgr. Dan Faltýnek, Ph.D.

Avatar
Contact

585633172

Katedra obecné lingvistiky

Filozofická fakulta

Křížkovského 14

3.10

Docent

Selected publications
Owsianková H., Kučera O., Faltýnek D. O příbuznosti lingvistiky a biologie. Studie z aplikované lingvistiky. 2020. (ČLÁNEK)
Owsianková H., Faltýnek D., Kučera O. Genetic analysis of all cabbage and related cultivated plants using Bag-of-words model. Linguistic Frontiers. 2019. (ČLÁNEK)
ČLÁNEK
Benešová M., Faltýnek D., Zámečník Hadwiger L. Explain the law: When the evidence is not enough. Linguistic Frontiers. 2021.
Faltýnek D., Matlach V. Hapax remains: Regularity of low-frequency words in authorial texts. Digital Scholarship in the Humanities. 2021.
Faltýnek D., Owsianková H., Lacková Ľ. Once again about the hapax grammar Epigenetic Linguistics. Linguistic Frontiers. 2020.
Kučera O., Faltýnek D., Owsianková H., Šamajová K., Čižmárová R. Návrat čínského zelí do Evropy: o původu druhů. Nový Orient. 2018.
Lacková Ľ., Matlach V., Faltýnek D. Arbitrariness is not enough: towards a functional approach to the genetic code. Theory in Biosciences. 2017.
Šamajová K., Kučera O., Faltýnek D., Matlach V. Autenticita kung-paa v českém prostředí - data-mining jídla. Nový Orient. 2016.
Matlach V., Faltýnek D. Báze nejsou písmena. Studie z aplikované lingvistiky. 2016.
Faltýnek D., Mrázková M. Grammatical description of the aspect by the grammar form the semantic base. Czech and Slovak Linguistic Review. 2016.
Jašíčková A., Benešová M., Faltýnek D. An application of the Menzerath-Altmann law to a sample produced by an aphasic patient. Czech and Slovak Linguistic Review. 2013.
Schusterová D., Benešová M., Faltýnek D., Kučera O., Ščigulinská J. An application of the Menzerath-Altmann law to contemporary spoken Chinese. Czech and Slovak Linguistic Review. 2013.
Motalová T., Spáčilová L., Benešová M., Faltýnek D., Kučera O. An application of the Menzerath-Altmann law to contemporary written Chinese. Czech and Slovak Linguistic Review. 2013.
Faltýnek D. Má tedy Kroužek sedmou publikaci. Bohemica Olomucensia. 2013.
Faltýnek D. There is no flag raised above Prague Castle. Czech and Slovak Linguistic Review. 2013.
Markoš A., Faltýnek D. Language Metaphors of Life. Biosemiotics. 2011.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Langer J., Andres J., Benešová M., Faltýnek D. Testing Czech sign language by quantitative methods to increase teaching effectiveness. In . (Eds.) Proceedings of INTED2017 Conference 6th-8th March 2017. 2017.
Faltýnek D. Návrh experimentu vizualizace recepce. In Fedrová S., Hejk J., Jedličková A. (Eds.) Krajina a dům, daleko a blízko, nahoře a dole... 2005.
KNIHA - CELEK
Langer J., Andres J., Benešová M., Faltýnek D. Quantitative Linguistic Analysis of Czech Sign Language. 2020.
Matlach V., Faltýnek D., Syrovátková E., Vrabeľ O., Pavlas D. Od textu k neuronovým sítím. 2017.
Faltýnek D., Matlach V. Gramatiky DNA. 2014.
Faltýnek D. O vědecké fantastice. 2014.
Faltýnek D. Součet s nulou. 2014.
FIALOVÁ I., Faltýnek D. Na FF UP se studuje filologie. 2011.
Neubauer Z., FALTÝNEK D., Fiala J., Koubová A., Lhotský J., Ovčáčková L. Jazyková metafora živého. 2010.
Struny mysli. Kognice 2007. In Petrů M., Faltýnek D., Nagy M., Plháková A., Škobrtal P., Zámečník L. (Eds.) Struny mysli. Kognice 2007. 2009.
KAPITOLA V KNIZE
Lacková Ľ., Faltýnek D., Zámečník Hadwiger L. Quality and quantity in biosemiotics: Explanatory power of quantitative approach. Gatherings in Biosemiotics XX. 2020.
Langer J., Andres J., Benešová M., Faltýnek D. Some Aspects of a Sign Language Quantitative Analysis. Words and Numbers. In Memory of Peter Grzybek (1957-2019). 2020.
Benešová M., Faltýnek D., Zámečník Hadwiger L. Functional explanation in synergetic linguistics. In Wang L., Köhler R., Tuzzi A. (Eds.) Structure, Function and Process in Texts. 2018.
Markoš A., Faltýnek D. Language and Biosphere: Blurry Contours as a Condition of Semiosis. In Velmezova E., Kull K., Cowley S. (Eds.) Biosemiotic Perspectives on Language and Linguistics. 2015.
Benešová M., Faltýnek D., Zámečník Hadwiger L. Menzerath-Altmann Law in Differently Segmented Texts. Recent Contributions to Quantitative Linguistics. 2015.
Faltýnek D. Konstruování gramatik DNA a proteosyntézy ze sémantické báze. Tygramatika: Soubor studií věnovaných prof. Janu Kořenskému k 75. narozeninám. 2013.
ABSTRAKT
Andres J., Faltýnek D., Langer J., Zámečník Hadwiger L. Some Aspects of a Sign Language Quantitative Analysis. In Pawłowski A., Cisło A. (Eds.) Uniwersytet Wrocławski. 2018.
Andres J., Faltýnek D., Zámečník Hadwiger L. What is a Linguistic Law? In Pawłowski A., Cisło A. (Eds.) Uniwersytet Wrocławski. 2018.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Mrázková M., Faltýnek D. Aspect & Tense. 2017.
Faltýnek D. Kořenského kolokace. 2017.
Faltýnek D., Benešová M., Zámečník Hadwiger L. Functional Explanation in Quantitative Linguistics. 2016.
Matlach V., Faltýnek D., Zámečník Hadwiger L. Statistical Trends Manifested in Protein Analysis (Case Study, QUITA). 2016.
Faltýnek D., Matlach V. Proteiny bez omáčky. 2015.
Faltýnek D., Zámečník Hadwiger L. Věda ve vědecké fantastice. 2015.
Faltýnek D., Matlach V. Gramatické popisy DNA a proteosyntézy. 2014.
Benešová M., Faltýnek D., Zámečník Hadwiger L. Menzerath-Altmann Law in differently segmented text. 2014.
Faltýnek D. Jazyk - DNA - izomorfie. 2010.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Martinková P., Benešová M., Faltýnek D., Zámečník Hadwiger L. QUALICO 2014. 2014.
SBORNÍK - CELEK
Struny mysli. In Faltýnek D., Gvoždiak V., Plháková A., Nagy M. (Eds.) Struny mysli. 2009.
Škobrtal P., Nagy M., Plháková A., Faltýnek D., Petrů M., Zámečník L. Struny mysli. Kognice 2007. Struny mysli. Kognice 2007. 2009.
SOFTWARE
Matlach V., Faltýnek D. StringMatrixCoder. 2015.
Matlach V., Faltýnek D., Benešová M. UniprotProteinQuantifier. 2015.
RECENZE
HABILITAČNÍ PRÁCE

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Doctoral study on UP

Name Faculty Study programme Year of completion
MATLACH FIF Filologie 2019
LACKOVÁ FIF Filologie 2018
List contains doctoral study graduates

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)