Mgr. Petra Vaculíková, MBA

Employee photo
Contact

585633019, 774274252

Děkanát - vedení FF UP

Filozofická fakulta

Křížkovského 10

4.66

Vedoucí Grantového oddělení

ČLÁNEK
Vaculíková P., Hawes T. Researching Thematic Development in Spoken Discourse. Czech and Slovak Linguistic Review. 2015.
Martinková P. Thematic Progressions in President Obama’s Speeches. Czech and Slovak Linguistic Review. 2014.
Martinková P. Tematická výstavba mluvených komunikátů. Sborník Lingvistika Praha 2013. 2013.
Martinková P. Thematic progressions in Czech linguistics and abroad. Czech and Slovak Linguistic Review. 2011.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Martinková P. Konkurence vokativu s nominativem aneb Oslovujeme, voláme v korpusu a v komunikaci. In Bednaříková B., Hernandezová P. (Eds.) Od slova k modelu jazyka: Sborník z 13. mezinárodního setkání mladých lingvistů. 2013.
Martinková P. Means of Coherence and Cohesion in Spoken and Written Discourse. In Surányi BS. (Eds.) Proceedings of the Second Central European Conference in Linguistics for Postgraduate Students. 2013.
Martinková P. Mluvenost a psanost z hlediska obsahové identity. In Kumorová Z., Palecsková D., Gregorík P. (Eds.) RARA AVIS IX. Zborník z IX. filologickej konferencie Na kus reči 1. diel Jazykoveda. 2011.
KNIHA - CELEK
Benešová M., Biryukov D., Kovaľová J., Matoušková L., Motalová T., Vicherová Schusterová D., Vaculíková P. Text Segementation for MAL Testing. 2016.
Benešová M., Biryukov D., Matoušková L., Motalová T., Vicherová Schusterová D., Kovaľová J., Vaculíková P. Text Segmentation for Menzerath-Altmann Law Testing. In Benešová M. (Eds.) 2016.
Vaculíková P., Jurka M., Lacková Ľ., Postlová V., Zmetáková J., Földešiová D., Pospěchová Z., Dytrtová M., Rysová M. Tematicko-rematický nexus z rozmanitých perspektiv v různých jazycích. In Vaculíková P., Jurka M. (Eds.) 2015.
Jurka M., Martinková P., Roubínková M. Konverzační analýza (nejen) po česku. 2014.
Prokopová K., Martinková P., Orságová Z. Metodologie výzkumu v oblasti kritické analýzy diskurzu. 2014.
Martinková P. Není téma jako téma. 2014.
KAPITOLA V KNIZE
Vaculíková P., Benešová M. Menzerath-Altmann Law – Analysis of Content-Pragmatic Unit within Czech Dialogue. Text Segmentation for Menzerath-Altmann Law Testing. 2016.
Vaculíková P. Vybrané aspekty tématu a rématu v češtině. Tematicko-rematický nexus z rozmanitých perspektiv v různých jazycích. 2015.
Vaculíková P., Jurka M. Vztah tématu a elipsy. Tematicko-rematický nexus z rozmanitých perspektiv v různých jazycích. 2015.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Martinková P., Benešová M., Faltýnek D., Zámečník Hadwiger L. QUALICO 2014. 2014.
Ostatní odborná publikace (RIV)
Lacková Ľ., Faltýnek D., Vaculíková P., Pivoňková L. Farewell with editor-in-chief, professor doctor Jan Kořenský. 2022.
ZPRÁVA
Vaculíková P., Zámečník Hadwiger L. Osmdesátiny profesora Jana Kořenského. Slovo a slovesnost. 2017.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)