Náš tým

Hlavní činnosti

Oddělení pro zahraniční záležitosti (dále jen ZO FF) zajišťuje následující činnosti:

 • spolupráce se zahraničními univerzitami (bilaterální smlouvy, společné projekty)
 • přijetí zahraničních studentů a zaměstnanců
 • vysílání studentů a zaměstnanců do zahraničí
 • informace a poradenství pro studenty a zaměstnance FF UP v oblasti zahraničních záležitostí

Podrobněji:

 • ZO FF udržuje kontakty nejen s katedrami prostřednictvím katederních koordinátorů,
  s prorektorem pro vnější vztahy a Oddělením mezinárodních vztahů UP a PR, ale i s MŠMT  a jinými institucemi, organizacemi apod.
 • Řeší záležitosti týkající se příjezdů zahraničních studentů, administrativně zajišťuje především příjezdy studentů v rámci mezinárodních smluv – vládních stipendistů, studentů přijíždějících přes tzv. smlouvy o přímé spolupráci, přes program CEEPUS, AKTION, Visegrad Fund aj., tj. poskytuje poradenství, vystavuje akceptační dopisy a formuláře k vyřízení víz, zajišťuje registraci studentů v IS STAG a registraci jejich předmětů do IS STAG, vyplácí stipendia, vystavuje Transcript of Records, provádí závěrečné vyúčtování programů a projektů, píše závěrečné zprávy…).
 • Poskytuje poradenství v oblasti zahraničních studijních, pracovních a výzkumných pobytů studentům Bc., Mgr. a DSP programů, týká se to především mobilit v rámci tzv. Freemovera (program Mobilita studentů FF UP), výjezdů přes program CEEPUS, přes mezinárodní smlouvy, Visegrad Fund a ostatních, vyjma programu ERASMUS+, které administrativně z velké části zajišťuje – kromě domácí katedry - OMV RUP.
 • Provádí registraci výjezdů studentů FF UP do zahraničí ve STAGu (studijních, pracovních a výzkumných včetně pobytů Erasmus+).
 • Řeší cestovní záležitosti studentů vysílaných na studium do zahraničí na základě mezinárodních smluv – vládní stipendisté, a programu CEEPUS – vyplácí cestovní stipendia, vyúčtovává cestovní náklady.
 • Administrativně zajišťuje příjezdy zahraničních hostů (CEEPUS, post-doci, RP Podpora konferenční činnosti a projekt Internacionalizace FF UP)
 • Bilaterální smlouvy - kontroluje fakultní smlouvy v rámci Erasmu+, CEEPUS i smluv FF o přímé spolupráci.
   
 • Stará se o distribuci informací a nabídek zahraničních pobytů 
   
 • Spravuje webové stránky

ZO FF administruje fakultní projekty (pod PROPOSTem):

 • Podpora mobility studentů FF
 • Podpora mobility akademických pracovníků
 • Podpora konferenční činnosti

Kontakty a úřední hodiny

Proděkanka pro zahraniční záležitosti

doc. Mgr. Pavlína Flajšarová, Ph.D.
tel.: + 420 585 633 132
e-mail: pavlina.flajsarova@upol.cz

Referentky

Mgr. Simona Černá
referentka pro zahraniční záležitosti – přijíždějící studenti a zaměstnanci
Oddělení zahraničních záležitostí, děkanát FF UP, Křížkovského 10, dveře 2.20
tel.: + 420 585 633 496
e-mail: simona.cerna@upol.cz

Mgr. Dominika Ďurišová
referentka pro zahraniční záležitosti – smlouvy FF, koordinátorka pro ČLR
Oddělení zahraničních záležitostí, děkanát FF UP, Křížkovského 10, dveře 2.10
tel.: + 420 585 633 665
e-mail: dominika.durisova@upol.cz

Mgr. Jana Hořáková
referentka pro zahraniční záležitosti – vyjíždějící studenti a zaměstnanci
Oddělení zahraničních záležitostí, děkanát FF UP, Křížkovského 10, dveře 2.20
tel.: + 420 585 633 014
e-mail: j.horakova@upol.cz

Mgr. Marie Sieberová
referentka pro zahraniční záležitosti – krátkodobé mobility BIP 
Oddělení zahraničních záležitostí, děkanát FF UP, Křížkovského 10, dveře 2.10
tel.: + 420 585 633 176
e-mail: marie.sieberova@upol.cz

Úřední hodiny ZO FF

ÚT  a ČT      9  - 11
PO a ST     13 - 15

Koordinátoři FF UP

Katederní koordinátoři pro zahraniční záležitosti FF UP (sepsání Learning Agreement, nahlášení výjezdu/příjezdu z/do zahraničí)

Organizační jednotka Zkratka
pracoviště/role
v IS STAG
Jméno e-mail
Děkanát FF UP – Zahraniční odd. proděkanka pro zahraniční zál. Pavlína Flajšarová pavlina.flajsarova@upol.cz
Děkanát FF UP – Zahraniční odd. referentka
pro zahr. zál.
Jana Hořáková j.horakova@upol.cz
Děkanát FF UP - Zahraniční odd. referentka
pro zahr. zál.
Simona Černá simona.cerna@upol.cz
Děkanát FF UP - Zahraniční odd. referentka
pro zahr. zál.
Marie Sieberová marie.sieberova@upol.cz 
Kat. anglistiky a amerikanistiky KAA Helena Tylšarová - incoming mobilities helena.tylsarova@upol.cz 
Markéta Janebová - outgoing mobilities marketa.janebova@upol.cz
David Livingstone - CEEPUS david.livingstone@upol.cz
Kat. ekonomických
a manažerských studií
KEMS Pavla Slavíčková pavla.slavickova@upol.cz
Centrum jazykového vzdělávání CJV Markus Johan Öbrink markus.obrink@upol.cz
Kat. asijských studií KAS Michaela Zahradníková - Chinese Studies michaela.zahradnikova@upol.cz
Tereza Nakaya - Japanese Studies - training mobilities tereza.nakaya@upol.cz
Vít Ulman - Japanese studies vit.ulman@upol.cz
Petra Lee - Korean Studies petra.lee@upol.cz
Ondřej Pokorný - Indonesian Studies ondrej.pokorny@upol.cz
Filip Kraus - Vietnamese Studies filip.kraus@upol.cz 
Kat. bohemistiky KBH Ondřej Bláha ondrej.blaha@upol.cz
Kat. dějin umění KDU Martin Krummholz martin.krummholz@upol.cz
Kat. divadelních
a filmových studií
KDFS Eliška Kubartová eliska.kubartova@upol.cz
Kat. filozofie KFI Jan Halák jan.halak@upol.cz
Kat. germanistiky KGN Sabine Voda Eschgfaller sabine.voda@upol.cz
Kat. historie
 
KHI Petra Hubená - incoming mobilities petra.hubena@upol.cz
Radmila Švaříčková Slabáková - CEEPUS mobilities radmila.svarickova@upol.cz
Tereza Lyčková - outgoing mobilities tereza.lyckova@upol.cz
KKF - Kat. klasické filologie Jana Engelbrechtová jana.engelbrechtova@upol.cz
Centrum judaistických studií CJS Marie Crhová marie.crhova@upol.cz
Kat. muzikologie KMU Jiří Kopecký jiri.kopecky@upol.cz
Kat. nederlandistiky NIZ Bas Hamers - study mobilities bas.hamers@upol.cz
Jan Fabry - training mobilities jan.fabry@upol.cz
Kat. obecné lingvistiky KOL Lenka Pivoňková lenka.pivonkova02@upol.cz
Kat. politologie a evropských studií KPES Markéta Žídková - outgoing mobilities marketa.zidkova@upol.cz 
Markéta Zapletalová - incoming mobilities m.zapletalova@upol.cz
Lubomír Zvada - training mobilities lubomir.zvada@upol.cz 
Kat. psychologie PCH Klára Machů klara.machu@upol.cz
Denisa Manková - outgoing PhD students denisa.mankova@upol.cz 
Kat. romanistiky KRF Zuzana Hildenbrand - French Studies zuzana.hildenbrand@upol.cz
KRI Lenka Kováčová - Italian Studies lenka.kovacova@upol.cz
KRP Petra Svobodová - Portuguese Studies petra.svobodova@upol.cz
KRS Jakub Hromada - Spanish Studies jakub.hromada@upol.cz
Kat. slavistiky KSO Jan Jeništa - Polish Studies jan.jenista@upol.cz
KSR Martina Pálušová - EU countries martina.palusova@upol.cz
Patrik Varga - Non EU countries patrik.varga@upol.cz
KSU Uljana Cholodová - Ukrainian Studies uljana.cholodova@upol.cz
Kat. sociologie andragogiky
a kulturní antropologie
KSA Vít Dočekal vit.docekal@upol.cz
Kat. mediálních a kulturálních
studií a žurnalistiky
KZU Věra Peterová vera.peterova@upol.cz

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)