Úřední deska

Obhajoby disertačních prací

Ľudmila Lacková
Název disertační práce:
A Linguistic Approach to Protein Folding. Towards a Semiotic Description of Living Systems
Termín konání obhajoby disertační práce:
14. 12. 2018 od 11.30 hodin,
Katedra obecné lingvistiky FF, Křížkovského 14, Olomouc.

Jan Horáček
Název disertační práce:
Myth as Propaganda. The Ideological Issues of Mythology in Scottish Socialist Novels
Termín konání obhajoby disertační práce:
18. 12. 2018 od 11 hodin,
Katedra anglistiky a amerikanistiky FF, Křížkovského 10, Olomouc.

Hana Sobotková
Název disertační práce:
Place Analysis in Novels by Louis Owens.
Termín konání obhajoby disertační práce:
18. 12. 2018 od 11 hodin,
Katedra anglistiky a amerikanistiky FF, Křížkovského 10, Olomouc.

Ivan Čipkár
Název disertační práce:
More than True: Cognitive Universals in a Reader Response Analysis of Neil Gaiman
Termín konání obhajoby disertační práce:
18. 12. 2018 od 11 hodin,
Katedra anglistiky a amerikanistiky FF, Křížkovského 10, Olomouc.

Práce a posudky jsou přístupné na webu stag.upol.cz/portal/studium/prohlizeni.html, Kvalifikační práce.

Výběrová řízení

Nejsou k dispozici žádné zprávy.

Předpisy a normy

Vnitřní předpisy

Číslo normyNázevÚčinnost od
VP-01/2017 Jednací řád Akademického senátu FF UP 9. 1. 2017
VP-02/2017 Volební řád Akademického senátu FF UP 9. 1. 2017
JŘ-1/2016 Jednací řád Vědecké rady FF UP 5. 10. 2016

Vnitřní normy

Číslo normyNázevÚčinnost od
FF-B-18-05 FF-B-18-05_Rozhodnutí děkana_aplikace Vnitřního mzdového předpisu 1. 1. 2019
FF-B-18-06 FF-B-18-06_Vnitřní norma děkana_Stipendijní řád UP 1. 11. 2018
FF-B-18/04 Metodický pokyn tajemnice_pokyny k účetní uzávěrce 2018 17. 10. 2018
FF-B-18/02 Příkaz děkana k inventarizaci majetku v roce 2018 4. 10. 2018
FF-B-18/03 Příkaz děkana k inventarizaci majetku 2018 4. 10. 2018
FF-B-18/02 Metodický pokyn tajemnice_Pravidla pronájmů FF UP 3. 9. 2018
FF-B-18/01 Metodický pokyn tajemnice provoz vrátnic_režimová opatření_2018 1. 9. 2018
FF-B-17/01 Vnitřní norma FF UP ke studijnímu a zkušebnímu řádu UP 18. 9. 2017
MSMT-37837/2016 Studijní a zkušební řád Univerzity Palackého v Olomouci 1. 9. 2017
Dodatek č. 1 k SD-02/2010 Dodatek č. 1 k Směrnici děkana o hospodaření v režimu ostatní hlavní a doplňkové činnosti na FF UP 1. 1. 2017
SD-02/2016 Směrnice děkana o zásadách čerpání Fondu pro podporu vědecké činnosti FF UP 13. 5. 2016
Seznam akreditovaných studijních programů FF UP Seznam akreditovaných studijních programů FF UP 1. 5. 2016
ST-02/2016 Statut Filozofické fakulty UP (k 9. 3. 2016) 9. 3. 2016
ST-02/2016 Statut Filozofické fakulty UP (k 9. 3. 2016) 9. 3. 2016
ST-01/2016 Statut Vydavatelství FF UP 26. 2. 2016
SD-01/2016 Směrnice děkana o udělení stipendia na podporu studia v České republice v akademickém roce 2016/2017 1. 1. 2016
SD-03/2015 Směrnice děkana o uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit 13. 10. 2015
ST-01/2015 Statut Jazykové školy FF UP 29. 6. 2015
ST-04/2015 Statut Institutu celoživotního vzdělávání FF UP 29. 6. 2015
ST-03/2015 Statut Letní školy slovanských studií 29. 6. 2015
SD-01/2015 Směrnice děkana o zřízení funkce Ombudsmana FF UP 26. 6. 2015
ST-02/2015 Statut Centra jazykového vzdělávání FF UP 19. 4. 2015
Příloha č. 2 ke Statutu FF UP ST-02/2016 Seznam oborů, ve kterých je UP oprávněna konat habilitační řízení nebo řízení ke jmenování profesorem 9. 3. 2015
SD-03/2014 Směrnice děkana o ediční činnosti FF UP 1. 7. 2014
SD-01/2013 Směrnice děkana k řádu rigorózního řízení B1-13/3-HN 9. 9. 2013
SD-02/2010 Směrnice děkana o hospodaření v režimu ostatní hlavní a doplňkové činnosti na FF UP 1. 10. 2010
SD-01/2010 Směrnice děkana o disciplinárním řádu FF UP 1. 9. 2010

Výroční zprávy

Číslo normyNázevÚčinnost od
2016 Výroční zpráva o činnosti FF za rok 2016 1. 1. 2016
2015 Výroční zpráva o činnosti FF za rok 2015 1. 1. 2015
2014 Výroční zpráva o činnosti FF za rok 2014 1. 1. 2014
2012 Výroční zpráva o činnosti FF za rok 2012 1. 1. 2012
2013 Výroční zpráva o činnosti FF za rok 2013 1. 1. 2012

Příkazy děkana

 • č. 02/2016 - k inventarizaci majetku
 • č. 01/2016 - k realizaci programů celoživotního vzdělávání na FF UP
 • č. 01/2015 - k využívání e-learningových systémů
 • č. 01/2014 - k realizaci kombinovaného studia na FF UP
 • č. 01/2013 - PD k tvorbě studijních plánů FF UP
 • č. 01/2007 - Předzápis do Informačního systému STAG na FF pro zimní semestr akademického roku 2007/2008

Nahoru

Rozhodnutí děkana

 • č. 1/2016 - RD o stanovení výše prostředků pro tvorbu sociálního fondu FF UP
 • č. 1/2013 - Rozhodnutí o zrušení rozhodnutí děkana FF UP
 • č. 1/2012 - RD "Restrukturalizace ICV"

Metodické pokyny tajemnice

 • 01/2016 - Pokyny k roční účetní závěrce
 • 02/2015 - provoz vrátnic na FF UP
 • 01/2015 - režimová opatření v budovách Křížkovského 12 a 14
 • 01/2014 - lhůty pro vydávání dokumentů ze spisovny FF
 • 01/2013 - vyřazování majetku
 • 01/2012 - provoz služebního vozu Ford Tranzit
 • 01/2008 - elektronické hlášení oprav
 • 03/2008 - objednávání dodávek a služeb
 • 01/2007 - postupy související s ekonomickou činností a úhradou nákladů

Nahoru