Úřední deska

Habilitace a profesury

Projednávaná habilitační řízení

PhDr. Helena Kubátová, Ph.D. (FF UP Olomouc)
(info o uchazeči)
posudky:
doc. PhDr. Dilbar Alieva, CSc. (emeritus, Sociologický ústav SAV Bratislava)
doc. PhDr. Bohuslav Šalanda, CSc. (FHS UK Praha)
prof. Ing. František Zich, DrSc. (Vysoká škola finanční a správní Praha)

PaedDr. Petr Kučera, Ph.D. (FF ZČU Plzeň)
(info o uchazeči)
posudky:
prof. PhDr. Mária Bátorová, DrSc. (ÚSL SAV Bratislava)
prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc. (FF MU Brno)
prof. PhDr. Viktor Viktora, CSc. (FPE ZČU Plzeň)

Výběrová řízení

8. 2. 2018

Vyhlášení výběrového řízení v rámci programu: Výzva č. 02_16_027 pro Mezinárodní mobilitu výzkumných pracovníků v prioritní ose 2 OP

8. 2. 2018

Vyhlášení výběrového řízení v rámci programu: Výzva č. 02_16_027 pro Mezinárodní mobilitu výzkumných pracovníků v prioritní ose 2 OP

Předpisy a normy

Vnitřní předpisy

Error

Žádný výstup služby

Vnitřní normy

Error

Žádný výstup služby

Výroční zprávy

Error

Žádný výstup služby

Příkazy děkana

 • č. 02/2016 - k inventarizaci majetku
 • č. 01/2016 - k realizaci programů celoživotního vzdělávání na FF UP
 • č. 01/2015 - k využívání e-learningových systémů
 • č. 01/2014 - k realizaci kombinovaného studia na FF UP
 • č. 01/2013 - PD k tvorbě studijních plánů FF UP
 • č. 01/2007 - Předzápis do Informačního systému STAG na FF pro zimní semestr akademického roku 2007/2008

To top

Rozhodnutí děkana

 • č. 1/2016 - RD o stanovení výše prostředků pro tvorbu sociálního fondu FF UP
 • č. 1/2013 - Rozhodnutí o zrušení rozhodnutí děkana FF UP
 • č. 1/2012 - RD "Restrukturalizace ICV"

Metodické pokyny tajemnice

 • 01/2016 - Pokyny k roční účetní závěrce
 • 02/2015 - provoz vrátnic na FF UP
 • 01/2015 - režimová opatření v budovách Křížkovského 12 a 14
 • 01/2014 - lhůty pro vydávání dokumentů ze spisovny FF
 • 01/2013 - vyřazování majetku
 • 01/2012 - provoz služebního vozu Ford Tranzit
 • 01/2008 - elektronické hlášení oprav
 • 03/2008 - objednávání dodávek a služeb
 • 01/2007 - postupy související s ekonomickou činností a úhradou nákladů

To top