Zlaté promoce

Zlatá promoce 2020

Vážené zlaté absolventky, vážení zlatí absolventi FF UP, naše milá „zlatíčka“,

s politováním Vám oznamujeme, že z důvodu současné epidemické situace v ČR jsme nuceni slavnostní Zlatou promoci absolventů, plánovanou na 16. říjen 2020, zrušit!

Rádi bychom Vám však nabídli možnost se tohoto slavnostního aktu zúčastnit za rok, tj. 15. 10. 2021. Váš zájem si dovolíme znovu ověřit v dostatečném časovém předstihu – v létě 2021.

Informujte nás prosím o případné změně svých kontaktních údajů (adresa, telefon, e-mail), abychom na Vás měli aktuální spojení (kontaktní e-mail: zlatapromoce.ff@upol.cz).

Věříme, že společnými silami a optimismem současnou nepříznivou epidemickou situaci zvládneme a setkáme se s Vámi na půdě Vaší ALMA MATER za rok.

Děkujeme Vám za pochopení, přejeme Vám pevné zdraví a těšíme se na Vás.


Zlatá promoce absolventů FF UP z roku 1969

Dne 18. října 2019 proběhla v aule FF další Zlatá promoce absolventů. Děkujeme absolventům za účast a pevně věříme, že společně strávené chvíle s bývalými spolužáky, s ALMA MATER a minulými i současnými vyučujícími všem přinesly milou vzpomínku na studentská léta.

Slavnostní promoce se zúčastnilo 28 absolventů.

Všem absolventům Zlaté promoce byl zaslán odkaz, kde je možné se podívat na video i fotografie ze slavnostní promoce.

Děkujeme všem za jejich účast!


Zlatá promoce absolventů FF UP z let 1967 a 1968

Dne 19. října 2018 proběhla v nově zrekonstruované aule FF další Zlatá promoce absolventů. Děkujeme absolventům za jejich účast a pevně věříme, že společně strávené chvíle s bývalými spolužáky, s ALMA MATER a minulými i současnými vyučujícími všem přinesly milou vzpomínku na studentská léta.

Slavnostní promoce se zúčastnilo 66 absolventů.

Všem absolventům Zlaté promoce byl zaslán odkaz, kde je možné se podívat na video i fotografie ze slavnostní promoce.


Zlatá promoce absolventů FF UP z let 1965 a 1966

V rámci Absolventského setkání u příležitosti 70. výročí obnovení instituce jakožto Univerzity Palackého v Olomouci, které se uskutečnilo ve dnech 9. - 10. září 2016, proběhla ve slavnostním sále Moravské filharmonie Olomouc dne 10. září 2016 Zlatá promoce.

Slavnostní promoce se zúčastnilo 52 absolventů.

Děkujeme všem za jejich účast!