Zahraniční vztahy

Zahraniční partneři

Jednou z klíčových aktivit Univerzity Palackého je „internacionalizace“, tj. podpora spolupráce se zahraničními univerzitami (společné projekty, programy atp.). Aktivity jsou dojednány ve smlouvách o spolupráci. Jednou z těchto důležitých aktivit je i podpora výměny studentů, akademiků i administrativních pracovníků. Existují smlouvy na různých úrovních: katederní, fakultní, univerzitní (Erasmus+, CEEPUS tzv. smlouvy o přímé spolupráci), na výměnný pobyt však může student vyjet i přes mezinárodní smlouvy České republiky (vládní stipendia). Společným rysem těchto smluv je, že účastníkům mobility zajistí některé výhody ze zahraničního výjezdu plynoucí: v prvé řadě se nemusí platit školné, dále pak může být v některých smlouvách ujednáno proplacení cestovních výdajů (stipendisté vládních smluv ČR), v některých smlouvách je dojednána finanční podpora na studium v zahraničí atd.

Pokud FF U/UP nepodepsala se zahraniční VŠ smlouvu, neznamená to, že by se na dané instituci nemohla uskutečnit studentská nebo akademická mobilita. Může, avšak zahraniční VŠ bude pravděpodobně po zájemcích požadovat např. zaplacení různých poplatků, které by v rámci uzavřených smluv nemuseli platit (školné atp.).

Filozofická fakulta UP podepsala tyto smlouvy o spolupráci:

1. ERASMUS PLUS
Seznam smluv najdete na https://iro.upol.cz/pl/erasmus/partnerske-instituce/.

2. Tzv. smlouvy o přímé spolupráci
Seznam smluv najdete na https://iro.upol.cz/pl/vymenne-programy/smlouvy-o-spolupraci/.

3. CEEPUS
Seznam najdete na https://ceepus.info/public/network/network.aspx#nbb .

Kontakty a úřední hodiny

Oddělení pro zahraniční záležitosti

    korespondenční adresa

    Filozofická fakulta UP - děkanát
    Oddělení zahraničních záležitostí
    Křížkovského 10
    779 00  Olomouc

Referentky

Mgr. Jana Hořáková
referentka pro zahraniční záležitosti
Oddělení zahraničních záležitostí, děkanát FF UP, Křížkovského 10, dveře 2.20
tel.: 585 633 014
e-mail: j.horakova@upol.cz

Mgr. Simona Černá
Oddělení zahraničních záležitostí, děkanát FF UP, Křížkovského 10, dveře 2.20
tel.: + 420 585 633 496 
e-mail: simona.cerna@upol.cz

Úřední hodiny

Po 13.00 - 15.00
Út 9.00 - 11.00
St 9.00 - 11.00, 13.00 - 15.00
Čt 9.00 - 11.00

Proděkanka pro zahraniční záležitosti

Mgr. Pavlína Flajšarová, Ph.D.
tel.: 585 633 132
e-mail: pavlina.flajsarova@upol.cz

Koordinátoři FF UP

Katederní koordinátoři pro zahraniční záležitosti FF UP (sepsání Learning Agreement, nahlášení výjezdu/příjezdu z/do zahraničí)

Organizační jednotka Zkratka pracoviště/role v IS STAG Jméno e-mail
Děkanát FF UP – Zahraniční odd. proděkanka pro zahraniční zál. Pavlína Flajšarová pavlina.flajsarova@upol.cz
Děkanát FF UP – Zahraniční odd. referentka pro zahr. zál. Jana Hořáková j.horakova@upol.cz
Děkanát FF UP - Zahraniční odd. referentka pro zahr. zál. Simona Černá simona.cerna@upol.cz
Kat. anglistiky a amerikanistiky KAA Markéta Janebová marketa.janebova@upol.cz
Veronika Sejkorová - CEEPUS veronika.sejkorova@upol.cz
David Livingstone - CEEPUS david.livingstone@upol.cz
Kat. aplikované ekonomie KAE Pavla Slavíčková pavla.slavickova@upol.cz
Centrum jazykového vzdělávání CJV Markus Johan Öbrink markus.obrink@upol.cz
Kat. asijských studií KAS Petr Janda - Chinese Studies p.janda@upol.cz
Tereza Nakaya - Japanese Studies - training mobilities tereza.nakaya@upol.cz
Sylva Martinásková - japonská sekce sylva.martinaskova@upol.cz
David Uher - Korean Studies david.uher@upol.cz
Ondřej Pokorný - Indonesian Studies ondrej.pokorny@upol.cz
Vietnamese Studies  
Kat. bohemistiky KBH Ondřej Bláha ondrej.blaha@upol.cz
Kat. dějin umění KDU Martin Krummholz martin.krummholz@upol.cz
Kat. div. a film. studií KDFMS Jitka Pavlišová - Theatre jitka.pavlisova@upol.cz
Milan Hain - Film and Media milan.hain@upol.cz
Kat. filozofie KF Filip Tvrdý filip.tvrdy@upol.cz
Kat. germanistiky KGN Sabine Voda Eschgfaller sabine.voda@upol.cz
Kat. historie
 
KHI Petra Hubená - E+ petra.hubena@upol.cz
Radmila Švaříčková Slabáková - CEEPUS radmila.svarickova@upol.cz
Tereza Lyčková - degree programme Euroculture tereza.lyckova@upol.cz
KKF - Kat. klasické filologie Jana Engelbrechtová jana.engelbrechtova@upol.cz
Centrum judaistických studií CJS Ivana Cahová ivana.cahova@upol.cz
Kat. muzikologie KMU Jiří Kopecký - study mobilities jiri.kopecky@upol.cz
Jan Blüml - training mobilities jan.bluml@upol.cz
Kat. nederlandistiky NIZ Bas Hamers - study mobilities bas.hamers@upol.cz
Milan Kříž - training mobilities milan.kriz@upol.cz
Kat. obecné lingvistiky KOL Hana Owsianková hana.owsiankova@upol.cz
Kat. politologie a evropských studií KPES Hynek Melichar - outgoing students, training mobilities hynek.melichar@upol.cz
Markéta Zapletalová - incoming students m.zapletalova@upol.cz
Kat. psychologie PCH Kateřina Palová katerina.palova@upol.cz
Kat. romanistiky KRF Jan Zatloukal - French Studies jan.zatloukal@upol.cz
KRI Lenka Kováčová - Italian Studies lenka.kovacova@upol.cz
KRP Petra Svobodová - Portuguese Studies petra.svobodova@upol.cz
KRS Daniel Esparza - Spanish Studies daniel.esparza@upol.cz
Kat. slavistiky KSO Jan Jeništa - Polish Studies jan.jeništa@upol.cz
KSR Martina Pálušová - EU countries martina.palusova@upol.cz
Patrik Varga - Non EU countries patrik.varga@upol.cz
KSU Uljana Cholodová - Ukrainian Studies ulyana.kholod@upol.cz
Kat. sociologie a andragogiky KSA Pavel Veselský pavel.veselsky@upol.cz
Kat. žurnalistiky KZU Petra Foretová petra.foretova@upol.cz