Úřední deska

Kandidátky a kandidáti pro volby do AS FF UP pro funkční období 2023–2025

Akademická kurie:

BEDNAŘÍKOVÁ Božena , doc. PhDr., Ph.D. Katedra bohemistiky, 25. 11. 1959
ČIŽMÁROVÁ Renata , Mgr.  Katedra asijských studií, 29. 8. 1979
DOLEJŠ Martin , PhDr., Ph.D.  Katedra psychologie, 23. 9. 1980
ENGELBRECHT Wilken , prof. Dr.  Katedry nederlandistiky, 19. 9. 1962
FAFEJTA Martin , Mgr., Ph.D.  Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie, 27. 12. 1968
GIGALOVÁ Veronika , PhDr., Ph.D. Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie, 8. 9. 1969
HORÁČEK Martin , doc. PhDr., Ph.D. Katedra dějin umění, 29. 03. 1977
JAKUBEC Ondřej , doc. Mgr., Ph.D.  Katedra dějin umění, 08. 04. 1976
KNAP-DLOUHÁ Pavlína , Mgr., Ph.D.  Katedra nederlandistiky, 19. 03. 1979
KŇAŽEK Gabriel , Mgr.  Katedra psychologie, 9. 2. 1995
KRAUS Filip , Mgr., Ph.D.  Katedra asijských studií, 28. 3. 1973
KUBINA Lukáš , Mgr., Ph.D. Katedra divadelních a filmových studií, 10. 3. 1988
LEBEDA Tomáš , doc. PhDr., Ph.D.  Katedra politologie a evropských studií, 11. 9. 1976
LUŽNÝ Dušan , prof. PhDr., Dr.  Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie, 19. 5. 1964
MAREK Daniel , doc. Mgr. Ph.D.  Katedra politologie a evropských studií, 9. 8. 1969
MOLNÁR Ondřej , Mgr. Ph.D.  Katedra anglistiky a amerikanistiky, 1. 6. 1983
ORSÁG Petr , doc. PhDr., Ph.D.  Katedra mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky, 12. 6. 1971
PRCHAL PAVLÍČKOVÁ Radmila , doc. Mgr., Ph.D.  Katedra historie, 15. 7. 1974
RAMEŠOVÁ Andrea , Mgr.  Katedra anglistiky a amerikanistiky, 19. 7. 1986
ŠPIČKA Jiří , prof. Mgr. Ph.D.  Katedra romanistiky, 19. 12. 1974
ULMAN Vít , Mgr. Ph.D.  Katedra asijských studií, 21. 12. 1986
VÁLKOVÁ Silvie , doc. Mgr., Ph.D.  Centrum jazykového vzdělávání, 4. 5. 1967
VARGA Patrik , Mgr., Ph.D., Katedra slavistiky, 17. 5. 1991
VESELOVSKÁ Ludmila , doc. PhDr., Dr.  Katedra anglistiky a amerikanistiky, 19. 10. 1957
VIKTOROVÁ Lucie , Mgr., Ph.D. Katedra psychologie, 27. 4. 1989
ZAJÍCOVÁ Lenka , prof. Mgr.  Lic., Ph.D.  Katedra romanistiky, 16. 5. 1973
ZAPLETALOVÁ Jana , doc. PhDr., Ph.D., Katedra dějin umění, 25. 7. 1981
ZAPLETALOVÁ Markéta , Mgr. Ph.D., Katedra politologie a evropských studií, 3. 1. 1975

Studentská kurie:

BÁCHOR Jan Florentýn , Bc. Teorie a dějiny výtvarných umění. 1. ročník, 3. 2. 1999
BALOG Ĺudovít .  Filmová studia – Televizní a rozhlasová studia, 1. ročník, 12. 12. 2000
BROUL David , Mgr.  Politologie, 2. ročník, 13. 8. 1995
CAGARDA Róbert , Bc. Asijská studia se specializací japonský jazyk a kulturu, 2. ročník, 17. 2. 1998
DANČOVÁ Markéta , Mgr.  Anglický jazyk, 3 ročník, 27. 8. 1993
DUDOVÁ Adéla , Bc.  Psychologie, 1. ročník, 18. 4. 2000
HÁLOVÁ Monika , Mgr. Asijská studia, 2. ročník, 26. 10. 1996
HOLEŠOVSKÝ Tomáš , Mgr.  Mediální a komunikační studia, 4. ročník, 4. 9. 1994
JOŠT Petr , Bc.  Filozofie, 1. ročník, 7. 2. 1998
KŘÍŽOVÁ Barbora , Bc.  Teorie a dějiny výtvarných umění, 1. ročník, 2. 10. 1998
KUNDRÁT Matěj . Anglická filologie, 1. ročník, 23. 5. 2001
LIEDERMANNOVÁ Kamila , Mgr.  Asijská studia, 1. ročník, 8. 11. 1995
MACHÁČEK Aleš , Bc.  Politická analýza a strategie – Evropská unie, 1. ročník, 20. 5. 2000
MOSTOVA Yulia , Mgr.  Český jazyk, 1. ročník, 26. 11. 1998
NĚMEČKOVÁ Maki .  Filmová věda – Politologie, 1. ročník, 2. 7. 2002
PTÁČKOVÁ Štěpánka . Psychologie, 1. ročník, 18. 3. 2002
ŠEVČÍKOVÁ Kristýna , Bc.  Teorie a dějiny výtvarných umění, 1. ročník, 15. 2. 1999
ŠREJBER Antonín . Filmová studia – Žurnalistika, 2. ročník, 21. 6. 2002
ŠULCOVÁ Anna , Bc.  Angličtina se zaměřením na tlumočení a překlad, 2. ročník, 24. 6. 1999
THERNEROVÁ Denisa . Politologie – Evropská studia a diplomacie, 3. ročník, 20. 12. 2000
VÁCLAVKOVÁ Kristýna . Historické vědy, 3. ročník, 3. 12. 2000

V Olomouci dne 18. ledna 2023

Kandidáti FF do AS UP


Obhajoby disertačních prací a státní doktorské zkoušky

• Mgr. Tereza Motalová •
Název disertační práce:
Menzerath-Altmann Law in Chinese
Termín konání státní doktorské zkoušky a obhajoby disertační práce:
3. 2. 2023 od 10.30 hod. | Katedra obecné lingvistiky FF UP v Olomouci, Křížkovského 12, učebna č. 2.08

• Mgr. Markéta Blažková •
Termín konání státní doktorské zkoušky:
10. 2. 2023 od 11.00 hod. | Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UP v Olomouci, Křížkovského 10, učebna č. 3.16

Disertační práce i autoreferát jsou k nahlédnutí všem zájemcům na studijním oddělení u referentky pro doktorské studium ( lucie.kovarikova@upol.cz),
elektronicky na Portále UP: https://stag.upol.cz/portal/studium/prohlizeni.html

Výběrová řízení

Nejsou k dispozici žádné zprávy.

Předpisy a normy

Vnitřní předpisy

Číslo normy Název Účinnost od
FF-A-16-01-N01 Novela č. 1 Jednacího řádu Vědecké rady FF UP 12.1.2021
FF-A-16-01-ÚZ01 Jednací řád Vědecké rady FF UP - I. úplné znění 12.1.2021
VP-01-2017-ÚZ01 Jednací řád Akademického senátu FF UP - I. úplné znění 8.1.2021
ST-02-2016-ÚZ01 Statut Filozofické fakulty UP - I. úplné znění 6.1.2021
ST-02-2016-N01 Novela č. 1 Statutu Filozofické fakulty UP 5.1.2021
VP-01-2017-N01 Novela č. 1 Jednacího řádu Akademického senátu FF UP 5.1.2021
VP-01/2017 Jednací řád Akademického senátu FF UP 9.1.2017
VP-02/2017 Volební řád Akademického senátu FF UP 9.1.2017
JŘ-1/2016 Jednací řád Vědecké rady FF UP 5.10.2016
ST-02/2016 Statut Filozofické fakulty UP (k 9. 3. 2016) 9.3.2016
ST-01/2016 Statut Vydavatelství FF UP 26.2.2016
ST-01/2015 Statut Jazykové školy FF UP 29.6.2015
ST-04/2015 Statut Institutu celoživotního vzdělávání FF UP 29.6.2015
ST-03/2015 Statut Letní školy slovanských studií 29.6.2015
ST-02/2015 Statut Centra jazykového vzdělávání FF UP 19.4.2015

Vnitřní normy

Číslo normy Název Účinnost od
FF-B-23/01 Směrnice děkana Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ke službám UPLIFT 17.1.2023
FF-B-22/09 FF-B-22/09 Příkaz děkana 01/2022 k provedení inventarizace majetku, materiálových a dokladových inventarizací v roce 2022 3.10.2022
FF-B-21-01-N01 Novela č. 1 k vnitřní normě FF-B-21/01 opatření děkana FF UP v Olomouci k motivační spoluúčasti kateder při realizaci doktorských studijních programů 20.9.2022
FF-B-22/07 Zkouška z cizího jazyka v doktorských studijních programech 1.7.2022
FF-B-18/06-ÚZ03 Vnitřní norma děkana Filozofi cké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ke Stipendijnímu řádu Univerzity Palackého v Olomouci (III. úplné znění) 22.6.2022
FF-B-22/05 Právo uchazeče nahlédnout do spisu o přijímacím řízení 2022/2023 16.6.2022
FF-B-18/06-No3 Novela č. 3 k vnitřní normě FF-B-18/06 děkana Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ke Stipendijnímu řádu Univerzity Palackého v Olomouci 15.6.2022
FF-B-22/04 Vnitřní norma děkana Filozofi cké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci k aplikaci režimu zaměstnaneckých děl v oblasti publikování výsledků vědy a výzkumu 1.5.2022
FF/B-22/01 Směrnice děkana Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ke službám UPLIFT 18.1.2022
2/2021 Metodický pokyn tajemnice_2_2021_roční závěrka 12.11.2021
FF-B-21/06 FF-B-21/06 - Opatření děkana FF UP k vykazování výsledků Juniorských grantů UP v Olomouci 2.11.2021
FF-B-21/05 FF-B-21-05_Příkaz děkana k inventarizaci majetku_2021 1.10.2021
FF-B-21/03 FF-B-21-03_Vnitřní norma FF UP k provedení Studijního a zkušebního řádu UP 20.9.2021
FF-B-21/02 FF-B-21_02_Vnitřní norma_Právo uchazeče nahlédnout do spisu o příjímacím řízení 2021 22.6.2021
FF-B-18-06-ÚZO1 FF-B-18-06-ÚZO1_Vniřní norma děkana ke Stipendijnímu řádu UP_úplné znění 11.11.2020
FF-B-18-06-N01 FF-B-18-06-N01_Novela_ke Stipendijnímu řádu UP 11.11.2020
FF-B-20-03 Statut Etického panelu FF UP 16.10.2020
FF-B-20/02 Příkaz děkana k inventarizaci majetku v roce 2020 2.10.2020
FF-B-20/01 Vnitřní norma_Ombudsman Filozofické fakulty 16.7.2020
FF-B-20/01 Ombudsman Filozofické fakulty UP v Olomouci 12.7.2020
SD-01/2015 Směrnice děkana o zřízení funkce Ombudsmana FF UP 26.6.2020
FF-B-19/01 Příkaz děkana_Provoz služebních motorových vozidel 1.10.2019
FF-B-18/02 Metodický pokyn tajemnice_Pravidla pronájmů FF UP 3.9.2018
FF-B-18/01 Metodický pokyn tajemnice provoz vrátnic_režimová opatření_2018 1.9.2018
Dodatek č. 1 k SD-02/2010 Dodatek č. 1 k Směrnici děkana o hospodaření v režimu ostatní hlavní a doplňkové činnosti na FF UP 1.1.2017
SD-02/2016 Směrnice děkana o zásadách čerpání Fondu pro podporu vědecké činnosti FF UP 13.5.2016
Seznam akreditovaných studijních programů FF UP Seznam akreditovaných studijních programů FF UP 1.5.2016
SD-01/2016 Směrnice děkana o udělení stipendia na podporu studia v České republice v akademickém roce 2016/2017 1.1.2016
SD-03/2015 Směrnice děkana o uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit 13.10.2015
SD-01/2015 Směrnice děkana o zřízení funkce Ombudsmana FF UP 26.6.2015
Příloha č. 2 ke Statutu FF UP ST-02/2016 Seznam oborů, ve kterých je UP oprávněna konat habilitační řízení nebo řízení ke jmenování profesorem 9.3.2015
SD-03/2014 Směrnice děkana o ediční činnosti FF UP 1.7.2014
SD-02/2010 Směrnice děkana o hospodaření v režimu ostatní hlavní a doplňkové činnosti na FF UP 1.10.2010

Plný seznam vnitřních předpisů a norem FF UP
(včetně již neúčinných, s daty platnosti a účinnosti)

Výroční zprávy o činnosti

Číslo normy Název Účinnost od
2020 Výroční zpráva o hospodaření Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci za rok 2020 8.12.2021
2020 Výroční zpráva o hospodaření FF UP za rok 2020 8.12.2021
2019 Výroční zpráva o činnosti FF UP za rok 2019 1.1.2019
2018 Výroční zpráva o činnosti FF UP za rok 2018 1.1.2018
2017 Výroční zpráva o činnosti FF za rok 2017 1.1.2017
2016 Výroční zpráva o činnosti FF za rok 2016 1.1.2016
2015 Výroční zpráva o činnosti FF za rok 2015 1.1.2015
2014 Výroční zpráva o činnosti FF za rok 2014 1.1.2014
2012 Výroční zpráva o činnosti FF za rok 2012 1.1.2012
2013 Výroční zpráva o činnosti FF za rok 2013 1.1.2012

Výroční zprávy o hospodaření

Číslo normy Název Účinnost od
2020 Výroční zpráva o hospodaření FF za rok 2020  
2019 Výroční zpráva o hospodaření FF za rok 2019  
2018 Výroční zpráva o hospodaření FF za rok 2018  
2017 Výroční zpráva o hospodaření FF za rok 2017  
2016 Výroční zpráva o hospodaření FF za rok 2016  
2015 Výroční zpráva o hospodaření FF za rok 2015  
2014 Výroční zpráva o hospodaření FF za rok 2014  
2013 Výroční zpráva o hospodaření FF za rok 2013  
2012 , přílohy Výroční zpráva o hospodaření FF za rok 2012  
2011 Výroční zpráva o hospodaření FF za rok 2011  
2010 Výroční zpráva o hospodaření FF za rok 2010  
2009 Výroční zpráva o hospodaření FF za rok 2009  
2008 Výroční zpráva o hospodaření FF za rok 2008  

 

Příkazy děkana

 • č. 01/2020 - k doplnění k čerpání příspěvků se Sociálního fondu FF UP
 • č. 02/2019 - Inventarizace majetku
 • č. 01/2019 - Autoprovoz na FF UP
 • č. 01/2016 - k realizaci programů celoživotního vzdělávání na FF UP
 • č. 01/2015 - k využívání e-learningových systémů
 • č. 01/2014 - k realizaci kombinovaného studia na FF UP
 • č. 01/2013 - PD k tvorbě studijních plánů FF UP
 • č. 01/2007 - Předzápis do Informačního systému STAG na FF pro zimní semestr akademického roku 2007/2008

Nahoru

Metodické pokyny tajemnice

 • 02/2021 - Pokyn k roční účetní závěrce
 • 01/2019 - Termíny roční účetní závěrky 2019
 • Podmínky pronájmu auly Křížkovského 10
 • 02/2018 - pravidla pronájmů prostorů na FF 
 • 01/2018 - režimová opatření pro vstup do budov FF v mimopracovní dobu (hromadné akce)
 • 01/2017 - opatření k zamezení opakování nedostatků zjištěných při kontrole
 • 01/2015 - režimová opatření v budovách Křížkovského 12 a 14
 • 01/2013 - vyřazování majetku

Nahoru

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)