Aktuální opatření vedení FF UP v souvislosti s mimořádnou situací kolem epidemie COVID-19
Informace pro studenty FF

Informace týkající se výuky na FF UP v návaznosti na nouzový stav

 • Mimořádná aktualizace harmonogramu akademického roku 2019/2020 PRO STUDENTY ABSOLVENTSKÝCH ROČNÍKŮ FF UP ke dni 6. 4. 2020

 • výuka nebyla v žádném případě pozastavena či přerušena, byla nahrazena kombinovanou formou, přičemž o konkrétní formě e-learningu komunikujte s vedoucími kateder, příp. s vyučujícími jednotlivých předmětů;

 • lze očekávat, že ne vše bude fungovat bezchybně, prosíme vás o trpělivost a pochopení, v každém případě se neváhejte obrátit na svého vyučujícího či vedoucího katedry, pokud něco nefunguje;

 • rovněž ve vlastním zájmu pravidelně sledujte svou univerzitní emailovou schránku a další informační kanály běžné na vašich katedrách;

 • se všemi zaměstnanci fakulty komunikujte výhradně elektronicky či po telefonu;

 • nadále platí striktní zákaz vstupu studentů (platí i pro studenty doktorských programů) do univerzitních prostor (vyjma prostor kolejí a menz); pokud se se z nějakého závažného důvodu potřebujete dostat do fakultních prostor, obraťte se na vedoucího katedry;

 • studijní oddělení je pro Vás denně k dispozici, neváhejte se proto elektronicky či telefonicky obrátit na své studijní referentky;

 • studentům jsme umožnili odevzdat kvalifikační práce elektronicky, bližší informace s podrobným manuálem, jak postupovat, naleznete zde;

 • se specifickými dotazy se obracejte na emailovou adresu koronavirusnaffup@upol.cz, obratem vám odpovíme;

 • sledujte informace na univerzitních webových stránkách, například naše odpovědi na frequently asked questions.

Milé studentky, milí studenti, chtěli bychom vás ujistit, že děláme maximum pro to, abychom dopady nastalé situace společně s Vámi zvládli bez větších komplikací. Děkujeme Vám za pochopení.

Přejeme Vám všem nejen zdraví, ale i hladký průběh probíhajícího semestru a děkujeme Vám za důvěru.

Vaše vedení FF UP


Informace pro studenty FF na zahraničních pobytech

 • z nařízení děkana byly zrušeny všechny plánované zahraniční cesty;

 • tuzemské cesty je doporučeno min. do poloviny měsíce dubna maximálně omezit;

 • studenti zapsaní na zahraniční studijní pobyt nebo pracovní stáž mají následující možnosti:

 1. Zrušit zahraniční pobyt a pokračovat se studiu na UP. V takovém případě student musí:

  1. elektronicky nahlásit ukončení pobytu Janě Hořákové ze zahr. odd. (j.horakova@upol.cz) + uvést přesné datum návratu do ČR;

  2. napsat do formuláře Žádost o dodatečné odepsání/ zapsání předmětu všechny předměty včetně kódů, které chce na UP zapsat na LS 2020 a uvést, že se vrací ze zrušeného pobytu (formulář zde);

  3. poslat formulář elektronicky garantovi studijního programu, který jen emailem odsouhlasí, že s danými předměty souhlasí – student přeposílá email s vyplněným formulářem příslušné stud. referentce;

  4. stud. referentka potvrdí přijetí žádosti, které bude vyhověno.

 2. Zvolit možnost pokračování v zahraničním výjezdu a pokračovat ve výuce na zahraniční instituci (tj. zůstat v zahraničí, anebo se vrátit do ČR a pokračovat ve studiu distanční formou z ČR). V takovém případě student musí:

  1. elektronicky nahlásit Janě Hořákové ze zahr. odd. (j.horakova@upol.cz), že se vrátil domů, a potvrdit, že pokračuje v distanční formě výuky na zahraniční instituci. Ve STAGu bude výjezd registrován jako platný. Zároveň student musí získat od zahraniční instituce potvrzení, že škola umožňuje pokračování distanční formou.

 • Finanční otázky ohledně zahraničních mobilit budou řešeny dle centrálních pokynů vedení univerzity po vyjasnění veškerých aspektů na národní a evropské úrovni. Prosíme v procesování finanční kompenzace o trpělivost.


Informace pro zaměstnance FF

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí zaměstnanci,

dovolujeme si Vás informovat o organizačních opatřeních na FF UP v důsledku pandemie Covid-19.

Děkujeme Vám za spolupráci při zajišťování provizorního chodu výuky a celé fakulty. V neposlední řadě Vám všem přejeme zdraví a pokud možno pozitivní mysl v tomto bezprecedentním období.

Provoz děkanátu a fakultních budov

 • Prosíme Vás o maximální omezení pohybu v prostorách fakulty.

 • Všechny budovy s výjimkou K10 jsou od 17. 3. 2020 zcela uzavřeny. Omezen je úklid a práce údržby a technické podpory. Prostory jsou monitorovány přes kamerové systémy. Vytápění je omezeno, vzduchotechnika vypnuta (K10, Hrad, Konvikt). 

 • Vrátnice na ulici Křížkovského 10 funguje bez omezení, hlavní vstup je z provozních a hygienických důvodů volně otevřen jen v ranních hodinách, jinak je nutné se individuálně dozvonit na vrátné a prokázat se zaměstnaneckou kartou.

 • Vstup do ostatních budov je individuálně možný (přes přidělené karty, klíče, vstupní kódy atd.), nedojde-li k všeobecnému zákazu na úrovni vlády apod. Vstupem na uzavřené pracoviště pracovník přebírá veškerou zodpovědnost za dodržování provozních a bezpečnostních pravidel.

 • Vstup osob, které nemají zaměstnanecký poměr vůči UP, je zakázán s výjimkou dodavatelů služeb a zásobování.

 • Provozní dotazy směřujte na proděkana Polácha (vladimir.polach@upol.cz).

 • Provoz děkanátu je zajištěn v omezeném režimu, prosíme Vás primárně o komunikaci elektronickou formou či po telefonu, v případě nutnosti si osobní schůzku domluvte dopředu s danými zaměstnanci.

  • podatelna bude otevřena v PO, ST a PÁ od 9:30-11:00h.

Studijní záležitosti

 • Je pravděpodobné, že dojde k prodloužení letního semestru (zkouškového období), nicméně zatím se řídíme harmonogramem ak. roku (informace k termínům a průběhu SZZK a obhajob budou sdělovány průběžně s ohledem na vývoj situace).

 • Všem studentům jsme umožnili odevzdat kvalifikační práci elektronickým způsobem.

 • Termíny přijímacích zkoušek řešíme v součinnosti s celou UP a MŠMT.

 • Všechny vyučované předměty s okamžitou platností přecházejí do distanční formy výuky. Výuka nebyla v žádném případě pozastavena či přerušena. Prosíme Vás primárně o srozumitelnou komunikaci směrem ke studentům. V neposlední řadě důrazně doporučujeme předávat studentům studijní materiály jen prostřednictvím služeb, které provozuje, zálohuje a zajišťuje UP.

Mobility

 • Z nařízení děkana byly zrušeny všechny zahraniční cesty i tuzemské cesty.

Vážené kolegyně, milí kolegové, děláme maximum pro to, abychom dopady nastalé situace společně s Vámi zvládli bez větších komplikací. Děkujeme Vám za spolupráci, přejeme Vám všem nejen zdraví, ale i hladký průběh implementovaných opatření. V neposlední řadě Vám děkujeme za důvěru.


Distanční forma výuky (Moodle, videokonference, úložiště)

 • e-Teaching manual EN

 • Pro komplexní řešení doporučujeme univerzitní LMS Moodle: https://moodle.upol.cz

  • přehledný manuál je k dispozici zde: https://wiki.upol.cz/upwiki/Moodle_UP;

  • v případě potřeby technické podpory s LMS Moodle kontaktujte dr. Lukáše Merze (lukas.merz@upol.cz);

  • přednosti Moodle:

   • je napojen na STAG a zabezpečený;

   • dává vyučujícím možnost sledovat aktivitu studentů (přihlášení, stažení, vyplnění);

   • slouží zároveň jako úložiště dat;

   • není náročný na datové připojení, podporuje spíše individuální studijní plány a přístupy.

 • Nejjednodušší je Skype free conference call, viz https://www.skype.com/cs/free-conference-call/. Služba je vhodná pro menší skupinky cca do 10 osob.

  • Skype se někdy jeví jako náročnější na připojení, ale je to velmi individuální.

  • Podporuje různé platformy, lze pracovat i s aplikací (a někdy i bez ní, formou webového rozhraní).

  • Umí jednoduše rozmazat pozadí za přednášejícím, sdílet obrazovku, chatovat.

  • Je otevřený pro všechny.

 • Další doporučenou službou je Zoom.us, ke kterému doporučujeme přistupovat přes českou akademickou síť Cesnet: https://cesnet.zoom.us/

  •  Robustní, mezinárodně ověřené řešení.

  • Nejlépe funguje jako samostatná aplikace, ale lze i bez ní; funguje skvěle i z mobilů.

  • Umí sdílet obrazovku, vytvářet „tabuli“, chat, rozdělení skupin na menší (pro plnění úkolů), hlasování, nahrávání hodin aj.

  • Ve verzi zdarma (pro tzv. hostitele, tj. vyučujícího, statut přizvaných se neřeší) umožňuje 40minutové přednášky, na které lze ale sekvenčně navazovat; případně odsouhlasit další pokračování (opatření Zoomu pro dobu pandemie)

  • Licencovaná verze podporuje neomezené videokonference až 300 osob, ukládání záznamů, odesílání prezentací apod. FF UP má k dispozici omezený počet placených licencí.

  • Pokud chcete využívat Zoom v rozšířené, placené verzi, kontaktujte prod. Polácha (vladimir.polach@upol.cz).

  • Základní manuál Zoom,  ■ Tips and Tricks for Teachers Educating in Zoom

 • Je možné využívat také platformu Microsoft Teams, kterou má UP neomezeně k dispozici (ke stažení v rámci Office365, ke které se dostanete přes příslušnou „dlaždici“ na Portálu UP).

  • Jde o komplexní a robustní nástrojů pro spolupráci, vhodný pro dlouhodobou spolupráci celých týmů (kateder, výzkumných jednotek apod.)

  • Zkušenost uživatelů i vyučujících je však dobrá i pro výuku, především menších skupin.

 • Nově byla na CVT  spuštěna vlastní instalace videokonference BigBlueButton

  • Funguje především z webového rozhraní.

  • Je napojena na portálová ID, podobně jako Moodle.

  • Je otevřená i pro uživatele bez registrace.

  • Umí sdílet obrazovku, chatovat, nahrávat, sdílet poznámky aj.

  • Zatím předpokládáme, že bude ponechána funkční i po době pandemie jako základ vlastního videokonferenčního a distančního řešení výuky.

  • Stručný návod pro akademiky a studenty zde a zde.

 • úložiště dat:

  • každý uživatel UPOL sítě má k dispozici prostor v rámci Sharepointu (UPshare: files.upol.cz);
  • a také v rámci svého uživatelského OneDrive – viz tlačítko OneDrive po přihlášení do UPShare (vpravo nahoře), ze kterého lze soubory sdílet v rámci UPOL;

  • nově jsme dnes spustili vlastní cloudové řešení cloud.ff.upol.cz (přihlašování stejné jako do portálu); stručná videoukázka využití zde; technologie Nextcloud umožňuje uložení souborů až do velikosti 2 GB, uživatelské účty jsou omezené na 10 GB. Technické dotazy a žádosti o individuální nastavení je možné směřovat na viktor.koci@upol.cz;

  • jako úložiště může samozřejmě fungovat i samotný Moodle.

  • Důrazně doporučujeme předávat studentům studijní materiály jen prostřednictvím služeb, které provozuje, zálohuje a zajišťuje UP!

 

Případné dotazy směřujte na jednotlivé proděkanky a proděkany.
 

Vaše vedení FF UP