Doktorské studium na FF UP

Doktorský studijní program (dále DSP) představuje nejvyšší stupeň vysokoškolského vzdělání, kterého je možné dosáhnout. Mají ho oprávnění realizovat pouze pracoviště, která disponují dostatečnou vědeckou kapacitou a školiteli s náležitým vědeckým profilem.
Na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci jsou v současné době akreditovány obory DSP v délce tří nebo čtyř let. V rámci nich připravují jednotlivá pracoviště Filozofické fakulty budoucí vědecké pracovníky širokého spektra humanitních a společenských věd. Studium, které má ryze individuální charakter, je realizováno zejména pod přímým vedením školitele.
Cílem doktorského studia je připravit odborníky schopné samostatné vědecko-výzkumné práce ve vybrané specializaci. V rámci doktorského studia se student seznamuje se základními teoretickými disciplínami oboru, klíčovými metodologickými postupy, prohlubuje si znalost cizích jazyků, schopnost realizovat výzkum a prezentovat výsledky své práce v mezinárodním prostředí prostřednictvím konferenčních výstupů a publikací. Důraz je kladen také na získání základních pedagogických kompetencí (výuka, ověřování znalostí, vedení a oponentura kvalifikačních prací). Nejdůležitější částí doktorského studia je příprava disertační práce, v níž student aplikuje výše zmíněné znalosti a kompetence.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)