Ceny rektora Univerzity Palackého: přihlaste svou práci nebo sportovní úspěch

Pátek 15. listopad 2019, 14:52 – Text: OK

Ceny rektora Univerzity Palackého oceňují nejlepší vědecké a umělecké práce studentů a sportovní výkony studentů. Ti nejlepší získají finanční odměnu. Přihlášky a další vyžadované dokumenty je možné doručit do 12. prosince 2019 dle podmínek zveřejněných níže. Slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční v únoru 2020 během Akademického týdne.

Soutěž o Cenu rektora UP za nejlepší vědeckou nebo uměleckou práci studentů bakalářských a magisterských studijních programů v roce 2019

Cena rektora pro nejlepší sportovce z řad studentů UP pro rok 2019

Poučení o zpracování osobních údajů v rámci soutěže

Zpět