Den otevřených dveří

Den otevřených dveří v prosinci 2019

Den otevřených dveří se uskuteční dne 6. prosince 2019 v době od 8 - 14h.

V průběhu dne se uskuteční 2 informační bloky se zástupci vedení fakulty, které proběhnou v aule fakulty na Křížkovského 10, v místnosti 3.32 (2. poschodí) v těchto časech:

  1. informační blok: 9:30 - 10:15
  2. informační blok: 11:00 - 11:45

Podrobné údaje o studijních programech, obsahu studia jednotlivých programů, požadavcích pro přijetí, přípravných kurzech k přijímacím zkouškám, konzultacích, o uplatnění absolventů v praxi apod. budou podávány na příslušných oborových katedrách, na nichž se tyto obory vyučují. Studijní referentky budou k dispozici na informačních stáncích v každé budově fakulty a budou v průběhu dne poskytovat informace o nabízených studijních programech, katedrách fakulty a administrativních záležitostech souvisejících s přijímacím řízením. 

Užitečné odkazy

Testy SPF nanečisto

Testy SPF nanečisto – pro vás připravujeme na lednový Den otevřených dveří 18. 1. 2020
Fakulta umožní všem zájemcům zkušební testování (SPF = test předpokladů ke studiu).