Den otevřených dveří

Den otevřených dveří v lednu 2019

Den otevřených dveří Filozofické fakulty UP v Olomouci se koná 19. ledna 2019 od 9.00 do 14.00 hodin. V průběhu dne se uskuteční 3 informační bloky se zástupci vedení fakulty, které proběhnou v aule filozofické fakulty:

na Křížkovského 10, v místnosti 3.32 (2. poschodí)
v těchto časech:

  1. informační blok: 9:30 - 10:15
  2. informační blok: 11:00 - 11:45
  3. informační blok: 12:30 - 13:15

Podrobné údaje o studijních programech, obsahu studia jednotlivých programů, požadavcích pro přijetí, přípravných kurzech k přijímacím zkouškám, konzultacích, o uplatnění absolventů v praxi apod. budou podávány na příslušných oborových katedrách, na nichž se tyto obory vyučují.

Studijní referentky budou k dispozici na informačních stáncích v každé budově fakulty a budou v průběhu dne poskytovat informace o nabízených studijních programech, katedrách fakulty a administrativních záležitostech souvisejících s přijímacím řízením. 

umístění kateder FF

Založení E-přihlášky

Všem uchazečům o studium, kteří v Den otevřených dveří navštíví fakultu, nabízíme možnost založení e-přihlášky přímo v prostorách fakulty. Ve studovně č. 1.17 na Křížkovského 10 bude u počítače k dispozici i speciálně vyškolený poradce.

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Užitečné odkazy

Testy SPF nanečisto

Fakulta umožní všem zájemcům zkušební testování (SPF = test předpokladů ke studiu).

Testování proběhne v prostorách fakulty na Konviktu, Univerzitní 3, místnost AM
v časech: 9:00, 10:30, 12:00 a 13:30 hodin, délka trvání testu je 50 minut.
K registraci je třeba se dostavit vždy minimálně 15 minut před zahájením testování.