Aktuality

Nejsou k dispozici žádné zprávy.

Pravidla doktorské grantové soutěže IGRÁČEK

Dne 20. dubna 2021 vstoupila v platnost vnitřní norma UP Zásady doktorské studentské grantové soutěže na UP (zkráceně IGRÁČEK). V normě jsou definována pravidla soutěže, tudíž doktorandky a doktorandi, kteří se plánují ucházet o grantovou podporu, mohou se znalostí vnitřní normy začít chystat své projekty. Soutěž bude vypsána 15. září 2021.

 

Stipendia nadace Jana Husa

Upozorňujeme doktorandy na aktuální vyhlášení nových ročníků programů Vzdělávání nadace Jana Husa pro rok 2021. Jedná se o program Stipendium Husovy nadace, který má za cíl umožnit začínajícím akademickým pracovníkům (asistentům a doktorandům) start do jejich pedagogické a vědecké činnosti a podpořit jejich setrvání na vysokých školách. Stipendium ve výši 60.000, - Kč je jednoroční a je určeno pro žadatele do 35 let, působícím v humanitních a společenskovědních oborech. Dalším programem je Grant Husovy nadace, který je určen pro doktorandy nebo doktory do 40 let věku, působící v humanitních a společenskovědních oborech.  Nadace v rámci tohoto programu podpoří vypracování studie na jedno ze zadaných témat, která považuje za důležitá z hlediska svého poslání podporovat svobodné bádání a učení.

Vzdělávací nadace Jana Husa vyhlašuje společně s Fakultou sociálních studií a Právnickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně a ve spolupráci s Ústavním soudem ČR, Nejvyšším soudem ČR, Nejvyšším správním soudem ČR, Nejvyšším státním zastupitelstvím ČR a Veřejným ochráncem práv čtrnáctý ročník Ceny IUS et SOCIETAS. Cena IUS et SOCIETAS je udělována za eseje obsahující nejzajímavější podněty, pohledy a otázky týkající se role práva a justice ve společnosti. Soutěž je určena sociologům, politologům, právníkům, filozofům, ekonomům a studentům z dalších oborů sociálních věd.

Veškeré potřebné informace o vyhlášených programech včetně kontaktů jsou uvedeny na webových stránkách nadace www.vnjh.cz, Cena IUS et SOCIETAS má své vlastní stránky www.iusetsocietas.cz.

 

Prodloužení doby studia o šest měsíců

Na základě zákona č. 188/2020 Sb. ("lex specialis"), čl. 2, se doba studia od 1. 3. do 31. 8. 2020 nezapočítává do maximální doby studia. Tato doba se o 6 měsíců prodlužuje a stejně tak se prodlužuje i doba, po kterou se přiznává pravidelné doktorské stipendium, pokud jsou splněny podmínky pro jeho přiznání dle Stipendijní řádu UP a Vnitřní normy FF UP ke Stipendijnímu řádu UP. 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)