Zahraniční vztahy

Zahraniční partneři

Jednou z klíčových aktivit Univerzity Palackého je „internacionalizace“, tj. podpora spolupráce se zahraničními univerzitami (společné projekty, programy atp.). Aktivity jsou dojednány ve smlouvách o spolupráci. Jednou z těchto důležitých aktivit je i podpora výměny studentů, akademiků i administrativních pracovníků. Existují smlouvy na různých úrovních: katederní, fakultní, univerzitní (Erasmus+, CEEPUS tzv. smlouvy o přímé spolupráci), na výměnný pobyt však může student vyjet i přes mezinárodní smlouvy České republiky (vládní stipendia). Společným rysem těchto smluv je, že účastníkům mobility zajistí některé výhody ze zahraničního výjezdu plynoucí: v prvé řadě se nemusí platit školné, dále pak může být v některých smlouvách ujednáno proplacení cestovních výdajů (stipendisté vládních smluv ČR), v některých smlouvách je dojednána finanční podpora na studium v zahraničí atd.

Pokud FF U/UP nepodepsala se zahraniční VŠ smlouvu, neznamená to, že by se na dané instituci nemohla uskutečnit studentská nebo akademická mobilita. Může, avšak zahraniční VŠ bude pravděpodobně po zájemcích požadovat např. zaplacení různých poplatků, které by v rámci uzavřených smluv nemuseli platit (školné atp.).


Kontakty a úřední hodiny

Proděkanka pro zahraniční záležitosti

doc. Mgr. Pavlína Flajšarová, Ph.D.
tel.: + 420 585 633 132
e-mail: pavlina.flajsarova@upol.cz

Referentky

Mgr. Simona Černá
referentka pro zahraniční záležitosti – přijíždějící studenti a zaměstnanci
Oddělení zahraničních záležitostí, děkanát FF UP, Křížkovského 10, dveře 2.20
tel.: + 420 585 633 496
e-mail: simona.cerna@upol.cz

Mgr. Dominika Ďurišová
referentka pro zahraniční záležitosti – smlouvy FF, koordinátorka pro ČLR
Oddělení zahraničních záležitostí, děkanát FF UP, Křížkovského 10, dveře 2.10
tel.: + 420 585 633 665
e-mail: dominika.durisova@upol.cz

Mgr. Jana Hořáková
referentka pro zahraniční záležitosti – vyjíždějící studenti a zaměstnanci
Oddělení zahraničních záležitostí, děkanát FF UP, Křížkovského 10, dveře 2.20
tel.: + 420 585 633 014
e-mail: j.horakova@upol.cz

Mgr. Marie Sieberová
referentka pro zahraniční záležitosti – krátkodobé mobility BIP 
Oddělení zahraničních záležitostí, děkanát FF UP, Křížkovského 10, dveře 2.10
tel.: + 420 585 633 176
e-mail: marie.sieberova@upol.cz

Úřední hodiny ZO FF

ÚT  a ČT      9  - 11
PO a ST     13 - 15


Koordinátoři FF UP

Katederní koordinátoři pro zahraniční záležitosti FF UP (sepsání Learning Agreement, nahlášení výjezdu/příjezdu z/do zahraničí)

Organizační jednotka Zkratka
pracoviště/role
v IS STAG
Jméno e-mail
Děkanát FF UP – Zahraniční odd. proděkanka pro zahraniční zál. Pavlína Flajšarová pavlina.flajsarova@upol.cz
Děkanát FF UP – Zahraniční odd. referentka
pro zahr. zál.
Jana Hořáková j.horakova@upol.cz
Děkanát FF UP - Zahraniční odd. referentka
pro zahr. zál.
Simona Černá simona.cerna@upol.cz
Děkanát FF UP - Zahraniční odd. referentka
pro zahr. zál.
Marie Sieberová marie.sieberova@upol.cz 
Kat. anglistiky a amerikanistiky KAA Helena Tylšarová - incoming mobilities helena.tylsarova@upol.cz 
Markéta Janebová - outgoing mobilities marketa.janebova@upol.cz
David Livingstone - CEEPUS david.livingstone@upol.cz
Kat. ekonomických
a manažerských studií
KEMS Pavla Slavíčková pavla.slavickova@upol.cz
Centrum jazykového vzdělávání CJV Markus Johan Öbrink markus.obrink@upol.cz
Kat. asijských studií KAS Michaela Zahradníková - Chinese Studies michaela.zahradnikova@upol.cz
Tereza Nakaya - Japanese Studies - training mobilities tereza.nakaya@upol.cz
Vít Ulman - Japanese studies vit.ulman@upol.cz
Petra Lee - Korean Studies petra.lee@upol.cz
Ondřej Pokorný - Indonesian Studies ondrej.pokorny@upol.cz
Filip Kraus - Vietnamese Studies filip.kraus@upol.cz 
Kat. bohemistiky KBH Ondřej Bláha ondrej.blaha@upol.cz
Kat. dějin umění KDU Martin Krummholz martin.krummholz@upol.cz
Kat. divadelních
a filmových studií
KDFS Eliška Kubartová eliska.kubartova@upol.cz
Kat. filozofie KFI Jan Halák jan.halak@upol.cz
Kat. germanistiky KGN Sabine Voda Eschgfaller sabine.voda@upol.cz
Kat. historie
 
KHI Petra Hubená - incoming mobilities petra.hubena@upol.cz
Radmila Švaříčková Slabáková - CEEPUS mobilities radmila.svarickova@upol.cz
Tereza Lyčková - outgoing mobilities tereza.lyckova@upol.cz
KKF - Kat. klasické filologie Jana Engelbrechtová jana.engelbrechtova@upol.cz
Centrum judaistických studií CJS Marie Crhová marie.crhova@upol.cz
Kat. muzikologie KMU Jiří Kopecký jiri.kopecky@upol.cz
Kat. nederlandistiky NIZ Bas Hamers - study mobilities bas.hamers@upol.cz
Jan Fabry - training mobilities jan.fabry@upol.cz
Kat. obecné lingvistiky KOL Lenka Pivoňková lenka.pivonkova02@upol.cz
Kat. politologie a evropských studií KPES Markéta Žídková - outgoing mobilities marketa.zidkova@upol.cz 
Markéta Zapletalová - incoming mobilities m.zapletalova@upol.cz
Lubomír Zvada - training mobilities lubomir.zvada@upol.cz 
Kat. psychologie PCH Klára Machů klara.machu@upol.cz
Denisa Manková - outgoing PhD students denisa.mankova@upol.cz 
Kat. romanistiky KRF Zuzana Hildenbrand - French Studies zuzana.hildenbrand@upol.cz
KRI Lenka Kováčová - Italian Studies lenka.kovacova@upol.cz
KRP Petra Svobodová - Portuguese Studies petra.svobodova@upol.cz
KRS Jakub Hromada - Spanish Studies jakub.hromada@upol.cz
Kat. slavistiky KSO Jan Jeništa - Polish Studies jan.jenista@upol.cz
KSR Martina Pálušová - EU countries martina.palusova@upol.cz
Patrik Varga - Non EU countries patrik.varga@upol.cz
KSU Uljana Cholodová - Ukrainian Studies uljana.cholodova@upol.cz
Kat. sociologie andragogiky
a kulturní antropologie
KSA Vít Dočekal vit.docekal@upol.cz
Kat. mediálních a kulturálních
studií a žurnalistiky
KZU Věra Peterová vera.peterova@upol.cz

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)