Společný základ

Dějiny filozofie pro studenty nefilozofických oborů

Cílem kurzu je poskytnout studentům nefilozofických oborů nejen faktografický, ale i problémový přehled o vývoji filozofie. Důraz je kladen na novější filozofii a na diskuse, do nichž soudobé filozofické myšlení vstupuje. Student by měl získat přehled nejen o jednotlivých směrech a jejich představitelích, ale především o smyslu filozofického tázání, o roli filozofie v duchovní kultuře lidstva a o její pozici mezi ostatními vědami. Dějiny filozofie jsou zkoušeny formou testu, ke zkoušce je nutné zapsat se přes STAG.

  • Dějiny filozofie 1 (KFI/DEJ1)
  • Dějiny filozofie 2 (KFI/DEJ2)
  • Filozofie – společný základ (KFI/FIL)
  • Philosophie (KFI/DPHIL)
  • Philosophy (KFI/PHIL)

Filozofie pro doktorské studenty nefilozofických oborů

Každý doktorand Filozofické fakulty UP, který nestuduje na katedře filozofie, musí v průběhu Ph.D. studia absolvovat dvousemestrální předmět Filozofie pro doktorandy, který vyučuje prof. Ivan Blecha <ivan.blecha@upol.cz>.

  • Filozofie pro doktorandy 1 (KFI/91AF1)
  • Filozofie pro doktorandy 2 (KFI/91AF2)

Zkouška má formu diskuse nad konkrétním textem, který má v ideálním případě souvislost s tématem disertace. Tento text může být v češtině či jiném jazyce, musí se týkat filozofie a musí být předem schválen zkoušejícím vyučujícím. Obracejte se emailem výhradně na dr. Martina Jabůrka <martin.jaburek@upol.cz>, který vám přidělí zkoušejícího. Zkouška bude následně realizována u dr. Martiny Číhalové, dr. Pavla Hobzy, dr. Martina Jabůrka, dr. Jozefa Matuly, dr. Karla Šebely nebo dr. Filipa Tvrdého.

Rigorózní zkouška z filozofie

Zkouška (k titulu PhDr. před jménem) má formu diskuse nad konkrétním textem, který má v ideálním případě souvislost s tématem rigorózní práce. Tento text může být v češtině či jiném jazyce, musí se týkat filozofie nebo dějin filozofie a musí být předem schválen zkoušejícím vyučujícím. Obracejte se emailem výhradně na dr. Martina Jabůrka <martin.jaburek@upol.cz>, který vám přidělí zkoušejícího. Zkouška bude následně realizována u dr. Martiny Číhalové, dr. Pavla Hobzy, dr. Martina Jabůrka, dr. Jozefa Matuly, dr. Karla Šebely nebo dr. Filipa Tvrdého.