Filozofie - společný základ

Filozofie (společný základ B) - povinný předmět pro Bc. studenty

Dějiny filozofie pro studenty nefilozofických oborů. Cílem kurzu je poskytnout studentům nefilozofických oborů bakalářského studia nejen faktografický, ale i problémový přehled o vývoji filozofie. Důraz je kladen na novější filozofii a na diskuse, do nichž soudobé filozofické myšlení vstupuje. Student by měl získat přehled nejen o jednotlivých směrech a jejich představitelích, ale především o smyslu filozofického tázání, o roli filozofie v duchovní kultuře lidstva a o její pozici mezi ostatními vědami. Dějiny filozofie jsou zkoušeny formou testu, ke zkoušce je nutné zapsat se přes STAG.

 • Filozofie – společný základ (KFI/FIL, 3 kredity)
 • Philosophie (KFI/DPHIL, 3 kredity)
 • Philosophy (KFI/PHIL, 3 kredity)

 

Filozofie (A) - povinný předmět pro Ph.D. studenty

Požadavky:

Doktorandi a doktorandky Filozofické fakulty UP, kteří nestudují na katedře filozofie, musí v průběhu Ph.D. studia absolvovat dvousemestrální předmět Filozofie pro doktorandy, který vyučuje prof. Ivan Blecha <ivan.blecha@upol.cz>:

 • Filozofie pro doktorandy 1 (KFI/91AF1, 5 kreditů)
 • Filozofie pro doktorandy 2 (KFI/91AF2, 5 kreditů)

Zkoušení po druhém semestru zajišťují členové katedry filozofie: dr. Pavel Hobza <pavel.hobza@upol.cz>, dr. Martin Jabůrek <martin.jaburek@upol.cz>, dr. Karel Šebela <karel.sebela@upol.cz>, dr. Jan Halák  <jan.halak@upol.cz>  a prof. Tomáš Nejeschleba <tomas.nejeschleba@upol.cz>.

Zkouška má formu diskuze nad textem, který si studenti a studentky sami vyberou a který by měl mít souvislost s oborem jejich studia. Tento text může být v češtině či angličtině a musí se týkat filozofie. Termíny zkoušení jsou vypisovány ve STAGu v letním zkouškovém období. Po přihlášení na termín musí studenti a studentky s dostatečným předstihem (asi 4 týdny) kontaktovat příslušného zkoušejícího, který schválí výběr textu a navrhne otázky ke zkoušce. Studentům a studentkám, kteří si nevědí rady s volbou textu, doporučujeme vybrat si jednu kapitolu z některé z následujících antologií (viz Moodle).

Requirements:

PhD students at the Faculty of Arts of Palacký University, who do not study at the Department of Philosophy, must, during their Ph.D. studies, complete the two-semester course Philosophy for PhD students, taught by prof. Ivan Blecha <ivan.blecha@upol.cz>:

 • Philosophy for PhD Students 1 (KFI/91AF1)
 • Philosophy for PhD Students 2 (KFI/91AF2)

The examinations take place after the second semester and are conducted by assistant professors from the Department of Philosophy: dr. Pavel Hobza <pavel.hobza@upol.cz>, dr. Martin Jabůrek <martin.jaburek@upol.cz>, dr. Karel Šebela <karel.sebela@upol.cz>, dr. Jan Halák  <jan.halak@upol.cz>  and prof. Tomáš Nejeschleba <tomas.nejeschleba@upol.cz>.

The exam takes the form of a discussion of the text chosen by the students which should be related to their study programme. This text may be in Czech or English and must relate to philosophy. The examination dates are listed in STAG for the summer examination period. Upon enrollment, students must contact the relevant examiner well in advance (about 4 weeks), who will approve the choice of the text and propose questions for the exam. Students who do not know how to choose the text are recommended to choose a chapter from one of the following anthologies (see Moodle).

Doporučená literatura / Recommended literature:

 • Curd, Martin & Stathis Psillos (eds.), The Routledge Companion to Philosophy of Science, 2nd Ed. (New York: Routledge, 2014).
 • Eldridge, Richard (ed.), The Oxford Handbook of Philosophy and Literature (Oxford: Oxford University Press, 2009).
 • Livingston, Paisley & Carl Plantinga (eds.), The Routledge Companion to Philosophy and Film (New York: Routledge, 2009).
 • Russell, Gillian & Delia Graff Fara (eds.), The Routledge Companion to Philosophy of Language (New York: Routledge, 2012).
 • Symons, John & Paco Calvo (eds.), The Routledge Companion to Philosophy of Psychology (New York: Routledge, 2009).
 • Tucker, Aviezer (ed.), A Companion to the Philosophy of History and Historiography (Oxford: Blackwell Publishing, 2009).
 • Wainwright, William J. (ed.), The Oxford Handbook of Philosophy of Religion (Oxford: Oxford University Press,  2005).

Rigorózní zkouška z filozofie

Zkouška (k titulu PhDr. před jménem) má formu diskuse nad konkrétním textem, který má v ideálním případě souvislost s tématem rigorózní práce. Tento text může být v češtině či jiném jazyce, musí se týkat filozofie nebo dějin filozofie a musí být předem schválen zkoušejícím vyučujícím. Obracejte se emailem na prof. Ivana Blechu (ivan.blecha@upol.cz), u něhož bude zkouška v domluveném termínu realizována.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)