Užitečné odkazy

Univerzita

Univerzita Palackého | web facebook
Oficiální stránky univerzity.

Filozofická fakulta UP | web | facebook
Oficiální stránky fakulty.

Katedra filozofie FF UP | web | microsite | kalendář | facebook
Oficiální stránky katedry.

Jednota filozofická | web | facebook
Spolek pro pěstování filozofie.

Proč na UP? | web
Informace pro uchazeče.

STAG UP | web
Informační systém univerzity.

Žurnál Online | web
Zpravodajský server univerzity.

Aspekt | web
Newsletter fakulty.

Knihovny

Knihovna Univerzity Palackého | web | katalog | ezdroje
Ústřední knihovna na Biskupském náměstí 1.

Vědecká knihovna Olomouc | web | katalog | ezdroje
Hlavní budova na Bezručově ulici 2.

Knihovna města Olomouce | web | katalog
Budova na Náměstí Republiky 1.

Národní knihovna České republiky | web | katalog
Souborný katalog českých knihoven.

Karlsruher Virtueller Katalog | web | katalog
Souborný katalog světových knihoven.

Digitální knihovna Kramerius | web | katalog
Digitalizované dokumenty Národní knihovny ČR.

Databáze

JSTOR | web
Digitální knihovna akademických časopisů.

Philosophy Documentation Center | web
Knihovna časopisů z filozofie a příbuzných oborů.

Cambridge Journals | web
Knihovna časopisů nakladatelství Cambridge University Press.

Oxford Journals | web
Knihovna časopisů nakladatelství Oxford University Press.

SAGE Journals | web
Knihovna časopisů nakladatelství SAGE Publishing.

ScienceDirect | web
Knihovna časopisů a knih nakladatelství Elsevier.

SpringerLink | web
Knihovna časopisů a knih nakladatelství Springer Publishing.

Taylor & Francis Online | web
Knihovna časopisů a knih nakladatelství Taylor & Francis Group.

Wiley Online Library | web
Knihovna časopisů a knih nakladatelství John Wiley & Sons a Blackwell Publishing.

Encyklopedie

Stanford Encyclopedia of Philosophy | web
Online encyklopedie filozofie, hlavním editorem je Edward N. Zalta.

Internet Encyclopedia of Philosophy | web
Online encyklopedie filozofie, editory jsou James Fieser a  Bradley Dowden.

Routledge Encyclopedia of Philosophy | web
Komerční encyklopedie filozofie, jejíž online verze nahradila tištěné vydání.

Časopisy domácí

Acta Comeniana | web
Mezinárodní časopis pro komeniologii a historii raného novověku.

Aither | web
Odborný filozofický časopis publikující studie o řecké a latinské filozofické tradici.

Czech and Slovak Journal of Humanities | web
Časopis věnovaný různým důležitým oblastem humanitních disciplín.

Dějiny věd a techniky | web
Časopis zaměřený na dějiny přírodních a společenských věd.

E-LOGOS | web
Průběžně publikovaný elektronický časopis pro filozofii.

e-Rhizome | web
Anglicky psaný časopis o studiu náboženství, společnosti, kultury a kognice.

Estetika | web
Mezinárodní odborný recenzovaný časopis v anglickém a německém jazyce

Filosofický časopis | web
Nejdéle vycházející české odborné periodikum zabývající se filozofickými otázkami.

Filosofie dnes | web
Otevřený časopis pro filozofii a filozofické otázky společenských věd.

Filozofia | web
Akademický časopis zveřejňující výsledky výzkumu z oblasti filozofie a příbuzných disciplín.

Kuděj | web
Odborný, recenzovaný časopis pro kulturní dějiny.

Kultúrne dejiny | web
Recenzovaný časopis věnovaný historickým a antropologickým vědám.

Organon F | web
Analyticky zaměřený mezinárodní vědecký časopis.

Ostium | web
Recenzovaný internetový časopis se zájmem o humanitní vědy.

Philosophica Critica | web
Mezinárodní časopis o současném vývoji filozofie a reflexi filozofické tradíce.

Pro-Fil | web
Internetový časopis pro filozofii.

Reflexe | web
Časopis zaměřující se na původní studie z filozofie a teologie.

Studia Comeniana et historica | web
Časopis zaměřený na komeniologii a historii 16.-18. století.

Studia Neoaristotelica | web
Odborný recenzovaný časopis určený pro pěstování široce pojaté aristotelské filozofie.

Studia philosophica | web
Časopis uveřejňuje původní studie i překlady z oblasti filozofie a příbuzných disciplín.

Studia theologica | web
Recenzovaný odborný teologický čtvrtletník.

Teorie vědy | web
Časopis zaměřený na zkoumání filozofických a metodologických základů vědeckého poznání.

Časopisy zahraniční

New Philosopher | web
Populární čtvrtletník o filozofii.

Philosophers' Imprint | web
Online časopis publikující filozofické studie v režimu "open access".

Philosophy Now | web
Populární dvouměsíčník o filozofii.

The Journal of Philosophy | web
Měsíčně publikovaný časopis o tématech na hranici filozofie a jiných disciplín.

The Philosophers' Magazine | web
Nezávislý čtvrtletník o současné filozofii.

Knihy

Kosmas | web
Internetové knihkupectví s literaturou v češtině.

Amazon | web
Internetové knihkupectví s cizojazyčnou literaturou.

Internet Archive | web | wiki
Nezisková digitální knihovna.

Z-Library | web
Vyhledávač online knih.

Aplikace

Biblioscape | web | wiki
Komerční citační manažer.

Citace PRO | web
Český citační manažer.

Coursera | web | wiki
Komerční služba nabízející vzdělávací kurzy s neomezeným počtem účastníků.

EndNote | web | wiki
Komerční citační manažer.

Feedly | web | wiki
Webová RSS čtečka navazující na Google Reader.

Mendeley | web | wiki
Nekomerční citační manažer.

Microsoft Office | web wiki | upol
Komerční kancelářský balík.

Prezi | web | wiki
Nástroj pro vytváření nelineárních prezentací.

Qiqqa | web | wiki
Nekomerční citační manažer a správce PDF souborů.

ReadCube | web | wiki
Program pro správu, čtení a anotaci PDF souborů.

Wolfram Alpha | web | wiki
Služba odpovídající na faktické otázky podané přirozeným jazykem.

Zotero | web | wiki | styly
Svobodný citační manažer.

Sociální sítě

Academia.edu | web
Komerční sociální síť pro akademiky.

ResearchGate | web
Sociální síť pro vědce a badatele.

PhilPeople | web
Online seznam a sociální síť pro filozofy.

Ostatní

Filozofie | facebook
Komunita informující o dění v české akademické filozofii.

Filosofický ústav | web
Oficiální stránky sekce Akademie věd ČR.

Leiter Reports | web
Blog informující o novinkách v anglofonní akademické filozofii.

Notre Dame Philosophical Reviews | web
Server publikující profesionální recenze aktuálních publikací z filozofie.

Oxford Bibliographies | web
Databáze anotovaných bibliografií seřazených podle disciplín a témat.

Philosophy Bites | web
Zvukový podcast zaměřený na rozhovory s významnými filozofy.

PhilPapers | web
Rozsáhlá bibliografie filozofických textů rozdělených podle kategorií.

PhilEvents | web
Harmonogram filozofických konferencí a databáze call for papers.

PhilPapers Surveys | web
Průzkum provedený mezi akademickými filozofy a studenty doktorského studia.

The Philosopher's Annual | web
Výroční anketa o nejlepší filozofickou esej.

The Philosophical Gourmet Report | web
Hodnocení kvality filozofických kateder v anglofonním světě.

The Philosophical Lexicon | web | překlad
Humoristický slovník filozofů.

Theses | web
Národní registr vysokoškolských kvalifikačních prací.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)