Užitečné odkazy

Univerzita

Univerzita Palackého | web facebook
Oficiální stránky univerzity.

Filozofická fakulta UP | web | facebook
Oficiální stránky fakulty.

Katedra filozofie FF UP | web | microsite | kalendář | facebook
Oficiální stránky katedry.

Jednota filozofická | web | facebook
Spolek pro pěstování filozofie.

Proč na UP? | web
Informace pro uchazeče.

STAG UP | web
Informační systém univerzity.

Žurnál Online | web
Zpravodajský server univerzity.

Aspekt | web
Newsletter fakulty.

Knihovny

Knihovna Univerzity Palackého | web | katalog | ezdroje
Ústřední knihovna na Biskupském náměstí 1.

Vědecká knihovna Olomouc | web | katalog | ezdroje
Hlavní budova na Bezručově ulici 2.

Knihovna města Olomouce | web | katalog
Budova na Náměstí Republiky 1.

Národní knihovna České republiky | web | katalog
Souborný katalog CASLIN.

Elektronické zdroje

JSTOR | web
Digitální knihovna akademických časopisů.

ScienceDirect | web
Knihovna časopisů a knih nakladatelství Elsevier.

SpringerLink | web
Knihovna časopisů a knih nakladatelství Springer.

Wiley Online Library | web
Knihovna časopisů a knih nakladatelství John Wiley & Sons a Blackwell Publishing.

Cambridge Journals | web
Knihovna časopisů nakladatelství Cambridge University Press.

Oxford Journals | web
Knihovna časopisů nakladatelství Oxford University Press.

Encyklopedie

Stanford Encyclopedia of Philosophy | web
Online encyklopedie filozofie, hlavním editorem je Edward N. Zalta.

Internet Encyclopedia of Philosophy | web
Online encyklopedie filozofie, editory jsou James Fieser a  Bradley Dowden.

Časopisy české a slovenské

Aithér | web
Odborný filozofický časopis publikující studie o řecké a latinské filozofické tradici.

Filosofický časopis | web
Nejdéle vycházející české odborné periodikum zabývající se filozofickými otázkami.

Filosofie dnes | web
Otevřený časopis pro filozofii a filozofické otázky společenských věd.

Filozofia | web
Akademický časopis zveřejňující výsledky výzkumu z oblasti filozofie a příbuzných disciplín.

Organon F | web
Analyticky zaměřený mezinárodní vědecký časopis.

Ostium | web
Recenzovaný internetový časopis se zájmem o humanitní vědy.

Pro-Fil | web
Internetový časopis pro filozofii.

Reflexe | web
Časopis zaměřující se na původní studie z filozofie a teologie. 

Teorie vědy | web
Časopis zaměřený na zkoumání filozofických a metodologických základů vědeckého poznání.

Časopisy zahraniční

Philosophers' Imprint | web
Online časopis publikující filozofické studie v režimu "open access".

Philosophy Now | web
Populární měsíčník o filozofii.

The Journal of Philosophy | web
Měsíčně publikovaný časopis o tématech na hranici filozofie a jiných disciplín.

The Philosophers' Magazine | web
Nezávislý čtvrtletník o současné filozofii.

Knihy

Kosmas | web
Internetové knihkupectví s literaturou v češtině.

Amazon | web
Internetové knihkupectví s cizojazyčnou literaturou.

Internet Archive | web | wiki
Nezisková digitální knihovna.

BookZZ | web
Vyhledávač online knih.

Aplikace

Biblioscape | web | wiki
Komerční citační manažer.

Coursera | web | wiki
Komerční služba nabízející vzdělávací kurzy s neomezeným počtem účastníků.

EndNote | web | wiki
Komerční citační manažer.

Feedly | web | wiki
Webová RSS čtečka navazující na Google Reader.

Mendeley | web | wiki
Nekomerční citační manažer.

Prezi | web | wiki
Nástroj pro vytváření nelineárních prezentací.

Qiqqa | web | wiki
Nekomerční citační manažer a správce PDF souborů.

ReadCube | web | wiki
Program pro správu, čtení a anotaci PDF souborů.

Wolfram Alpha | web | wiki
Služba odpovídající na faktické otázky podané přirozeným jazykem.

Zotero | web | wiki | styly | návod
Svobodný citační manažer.

Ostatní

Filozofie | facebook
Komunita informující o dění v české akademické filozofii.

Filosofický ústav | web
Oficiální stránky sekce Akademie věd ČR.

Leiter Reports | web
Blog informující o novinkách v anglofonní akademické filozofii.

Notre Dame Philosophical Reviews | web
Server publikující profesionální recenze aktuálních publikací z filozofie.

Philosophy Bites | web
Zvukový podcast zaměřený na rozhovory s významnými filozofy.

PhilPapers | web
Rozsáhlá bibliografie filozofických textů rozdělených podle kategorií.

PhilPapers Surveys | web
Průzkum provedený mezi akademickými filozofy a studenty doktorského studia.

The Philosopher's Annual | web
Výroční anketa o nejlepší filozofickou esej.

The Philosophical Gourmet Report | web
Hodnocení kvality filozofických kateder v anglofonním světě.

The Philosophical Lexicon | web | překlad
Humoristický slovník filozofů.